double arrow
Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів

 

Техніко-експлуатаційні показники виконуються для кожного автобуса окремо.

Нульові пробіги визначаються :

∑ L o = L o 1+ L o 2 , км

∑ L o =

 

Час на нульові пробіги дорівнює :

∑ t о = ∑ L o ·60/ VTо , г

де VTо – технічна швидкість при виконанні нульових пробігів , км/г

VTо =30 км/г

∑ t о =

 

Час на маршруті становить :

Тм =t зак.роботи – t початок.роботи – t перерви – t перезміни , год

або

Тм = tp· Z p / 60 , год

Тм =

 

Час у наряді дорівнює :

Тн = Тм + ∑to , г

Т н = t заїзду в гараж.- t виїзду з гаражу - ∑t відпочинку(обіду) ,год

Тн =

 

Продуктивний пробіг на маршруті або виробничий пробіг становить :

L вир. = Lм · Zр , км

L вир. =

 

Загальний пробіг дорівнює :

L заг = Lвир.+ ∑ L 0 , км

L заг =

 

Коефіцієнт використання пробігу дорівнює :

β = L вир.

L заг

β =

 

Автомобіле-дні в експлуатації визначаються :

АД е = Ае · Дк

де Ае- кількість автомобілів в експлуатації , од.

Дк- дні календарні ,дн.

Дк=365

АД е =

 

Пробіг за рік :

-виробничий

∑ Lрік вир = L вир · АДе , км

∑ Lрік вир =

 

 

- загальний

Lрік заг = L заг · АДе , км

Lрік заг =

 

Автомобіле-години за рік в експлуатації :

АГ рікекспл = Тн · АДе , авт·год

АГ рікекспл =

 

Автомобіле-години за рік в простої :

АГ рік простою = (∑t п.з + tкз) * Zр · АДе , авт·год

АГ рік простою =

 

Автомобіле-години за рік у русі :

АГ рікруху= АГ рікекспл – АГ рікпростою , авт·год

АГ рікруху=

 

Визначаємо середні показники роботи автобусів на маршруті :
 

Середня технічна швидкість на маршруті дорівнює :

Vт = L рік заг.

АГ рік руху км/год

 

Vт =

 

Експлуатаційна швидкість

V е = L рік заг.

АГ рік експл км/г

V е =

 

Час у наряді

Тнср = АГе , г

АДе

Тнср =

 

Час на маршруті середній

Тмср = Т нср - ∑t0 , г

 

Тмср =

 

Середньо-добовий пробіг :

L срдоб = Lрік заг , км

АДе

L срдоб =

 

Середній коефіцієнт використання пробігу автобуса дорівнює :

β = L рік вир

L рік заг

β =

 

Таким же чином слід виконати розрахунки для всіх інших автобусів.

Після визначення показників слід заповнити таблицю виробничої програми для всіх автобусів.

 

Таблиця 16 – Виробнича програма з експлуатації рухомого складу

Показники Умовні позна чення Значення показників за маршрутом
 
1. Обсяг перевезень, пас Qдоб  
2. Пасажиромісткість, пас qн  
3. Коефіцієнт використання місткості γ  
4. Час в наряді, год Тн  
5. Експлуатаційна швидкість, км/год Vе  
6. Коефіцієнт використання пробігу β  
7. Середня відстань поїздки пасажира, км L ї.п.  
8. Пасажирообіг,пас·км Р  
9.Дні роботи Д р  
10.Кількість автобусів в експлуатації, А е  
11.Автомобіле-дні в експлуатації, авт·дні АДе  
12. Автомобіле-години роботи, авт·год АГр  
13.Виробничий пробіг автомобіля, км L вир  
14.Загальний пробіг рухомого складу, км L заг  
15.Коефіцієнт випуску парку α в  
16.Списочна кількість автобусів, од Асп  
17.Коефіцієнт зміності пасажирів η зм  
18.Можливий обсяг перевезень: Qм  
19.Довжина маршруту Lм  
20.Час руху tруху  
21.Час рейсу tрейсу  
22.Час простою на кінцевому пункті tк.з.  
23.Час простою на проміжних зупиночних пунктах Σtп.з.  
24.Кількість зупинок А  Сейчас читают про: