double arrow

ТЕМА № 5. Безпека руху при перевезенні пасажирів, вантажів.

Правила перевезення пасажирів. Забезпечення безпеки руху приперевезенні пасажирів. Вимоги до перевезення дітей.

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Перевезення великогабаритних та великовагових вантажів.

Рекомендації щодо вивчення теми:

Правила перевезення пасажирів регламентуються ПДР (розділ 21). Звертаємо увагу, що перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія категорії "С", а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабіні) - категорій "С" і "D". Також потрібно чітко засвоїти випадки, при яких перевезення пасажирів заборонено.

Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень регламентуються наказом Міністерства транспорту та зв'язку України та, Міністерства внутрішніх справ України від 04.03.2008 р. № 250/100.

Вимоги до перевезення дітей регламентовано ПДР та Наказом Міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України,Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 27 липня 2004 року № 672/831/623/120, яким затверджено Порядок взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)
Щодо вивчення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та перевезення великогабаритних та великовагових вантажів потрібно зосередити увагу на такі питання: обов’язки водія при перевезенні, вимоги до транспортного засобу та його дій при виникненні різноманітних ситуацій.

Література: 14 стр. 94-119; 35; 37; 38; 40; 41.

Питання для самоконтролю:

1. У яких випадках забороняється перевозити пасажирів?

2. Які основні вимоги повинні бути надані при інструктажу водія автобусу, що направляється для здійснення перевезення пасажирів?

Тема № 6. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск громадян до керування транспортними засобами, допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі та їх страхування.

Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами та допуску транспортних засобів до участі у дорожньому русі.Реєстрація та облік транспортних засобів, вимоги щодо переобладнання транспортних засобів.

Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів. Медична підготовка водіїв.

Направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення огляду.

Страхування водіїв, пасажирів, транспортних засобів

Рекомендації щодо вивчення теми:

Потрібно усвідомити, що особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.

До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку і пройшли державний технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду).

Звертаємо увагу, що державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.

З метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування ДТЗ у відповідності до вимог ст. 45 Закону України "Про дорожній рух" проводиться їх медичний огляд. Порядок проведення медичного огляду обумовлений Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров'я та МВС України від 05.06.2000 № 124/345. Медичний огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди, викликані необхідністю.

Постановою КМ України від 17 грудня 2008 року № 1103 визначено процедуру направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду

Література: 8; 10; 14 стр. 124-140; 18; 22; 27; 31; 32; 33; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56.

Питання для самоконтролю:

1. Які документи потрібні для реєстрації транспортного засобу?

2. Що таке «зміна конструкції транспортного засобу»?

3. Яка процедура направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння ?

 


Сейчас читают про: