double arrow
ТЕМА № 4. Дорожні умови і безпека руху.

Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними. Основні вимоги щодо реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та залізничних переїздів.

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорона. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об'єктами сервісу

Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

Рекомендації щодо вивчення теми:

Потрібно засередити увагу на вивчення основних положень нормативних документів, що встановлюють вимоги безпеки до автомобільних доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Основні вимоги щодо автомобільних доріг і вулиць та організації дорожнього руху встановлює Закон України „Про дорожній рух" за такими напрямками:

- основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

- основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

- основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та залізничних переїздів;

- обладнання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об'єктами сервісу;

- обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах;
- організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

- спеціалізовані служби організації дорожнього руху.

Інструкція РД 238 УРСР 236-90 встановлює основні вимоги безпеки до автомобільних доріг і автобусних маршрутів, по яких здійснюється рух автотранспорту загального користування, визначає порядок обстеження автодоріг, вулиць населених пунктів, залізничних переїздів і вживання заходів за їх результатами.

Основні вимоги безпеки руху до автомобільних доріг і вулиць, у тому числі до технічного стану, рівня утримання та улаштованості, регламентовані будівельними нормами і правилами (СНиП), державними стандартами і відомчими документами:

ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування»ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»

ДСТУ 4092-02 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

ДСТУ 4123-06 «Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги»

СОУ 45.2-00018112-007:2008 «Порядок визначення ділянок і місць концентрації ДТП дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування».

ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»

ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»

ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I Проектування. Частина II. Будівництво»

Література: 1; 2; 5; 42; 43; 14 стр. 81-92; 6 стр. 146-186; 12 стр. 92-104.

Питання для самоконтролю:

1. Групи дорожніх знаків та порядок їх розміщення.

2. Правила застосування дорожньої розмітки.

3. Порядок огородження місця дорожніх робіт.

 


Сейчас читают про: