double arrow

Тема № 8. Транспортні засоби і безпека руху

Експлуатаційні вимоги безпеки руху до технічного стану транспортних засобів. Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві.

Обов'язки та вимоги до персоналу, що перевіряє технічний стан транспортних засобів. Графіки перевірки технічного стану. Документування результатів перевірки технічного стану.

Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів

Сертифікація. Переобладнання транспортних засобів. Конструктивна безпека автомобіля: активна, пасивна, післяаварійна, экологічна.

Рекомендації щодо вивчення теми:

Звертаємо увагу, що технічний стан та обладнання ДТЗ, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових та великогабаритних), повинні відповідати вимогам Закону України "Про дорожній рух" (ст. 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53), Правилам дорожнього руху (ст. 31), ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану, методи контролю", виду перевезень, об'єму і характеру вантажу, встановленим вимогам безпеки руху і охорони навколишнього середовища, інструкцій заводів-виробників ДТЗ та іншої нормативно-технічної документації. Перевізник повинен мати на кожний ДТЗ сертифікат відповідності (ст. 29 Закону України "Про дорожній рух").

Законодавче забезпечення щодо організації ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів на підприємстві здійснюється на підставі законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух» (статті 33, 35, 36, 37), «Про автомобільний транспорт» (статті 20, 22), чинних міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.
Звертаємо увагу на вивчення термінів та означень, а саме: «допуск до руху дорогами», «експлуатаційна документація», «інформаційне забезпечення від виробника КТЗ», «перевірка технічного стану КТЗ», «перевірка технічного стану КТЗ систематична (систематична перевірка)», «види й обсяги перевірки технічного стану КТЗ».

Потрібно зосередити увагу на визначені обов’язків персоналу, що перевіряє технічний стан транспортних засобів, невиконання яких безпосередньо впливає на стан безпеки дорожнього руху автомобілів. Також для організації профілактичної роботи треба усвідомити, що законодавством України передбачено відповідальність за порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу (стаття 127-1 КУАП) та за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством (стаття 128 КУАП).

Література: 14 стр. 140-159; 44; 46; 6 стр. 40-54; 12 стр. 67-92; 57; 58; 60.

Питання для самоконтролю:

1. Який транспортний засіб вважається справжнім?

2. Види перевірки технічного стану КТЗ.

3. Яка існує відповідальність, що передбачено законодавством, за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів.

 


Сейчас читают про: