double arrow

Зміст навчальних модулівТЕМА № 1. Законодавче забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті.

Правові та соціальні основи дорожнього руху. Законодавство про дорожній рух. Державне управління у сфері дорожнього руху. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух, правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Контроль у сфері дорожнього руху. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Досвід забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах

Рекомендації щодо вивчення теми:

Звернути основну увагу на вивчення Закону України «Про дорожній рух», а саме статей 1, 3, 4, 5, 6.

При вивченнї питання щодо відповідальності за порушення законодавства про дорожній рух потрібно ретельно розглянути статті 80, 81, 121, 121-1, 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1, 129, 130, 132-1, 133-1, 139, 140, 188-28 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно кваліфікації правопорушень.

Для отримання інформації щодо досвіду забезпечення безпеки дорожнього руху в різних країнах використовуйте електроння ресурси.
Література: 11; 14 стр. 5-32; 20; 39; 6 стр. 34-63; 12 стр. 9-32.

Питання для самоконтролю:

1. Правові основи дорожнього руху

2. Надати кваліфікацію правопорушень, що передбачені ст. 121 та 121-1Кодексу України про адміністративні правопорушення , 121-2, 122, 122-2, 122-4, 122-5, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 127-1, 128, 128-1

3. Надати кваліфікацію правопорушень, що передбачені ст. 123 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ТЕМА № 2. Організація роботи служби безпеки дорожнього руху.

Положення про службу БДР підприємств, їх об'єднань, установ і організацій. Основні завдання служби безпеки дорожнього руху та її права.

Організація роботи служби БДР на підприємствах: вивчення працівниками підприємства актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху; проведення інструктажів для водіїв з безпеки дорожнього руху; забезпечення роботи спецмедпункту; стажування водіїв і контроль режиму праці і відпочинку, вимог Правил дорожнього руху тощо.

Структура служби безпеки руху. Посадова інструкція фахівця з безпеки руху. Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху.

Рекомендації щодо вивчення теми:

Важливим є засвоєння, що основним завданням служби безпеки дорожнього руху є проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху.Зверніть увагу на види інструктажів з безпеки дорожнього руху: вступний; первинний; цільовий; повторний; позаплановий. На прикладі призначення видів інструктажів з безпеки дорожнього руху розберитися з переліком нормативних актів, що необхідні при розробці їх змістовної частини. Функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху та його оформлення здійснюється відповідно до завдань служби безпеки дорожнього руху.

Література: 11; 14 стр. 39-49; 12 стр. 144-153.

Питання для самоконтролю:

1. Види інструктажів з безпеки дорожнього руху.

2. Права працівників служби БДР на підприємствах.

3. Структура служби безпеки руху. Посадова інструкція фахівця з безпеки руху.

 Сейчас читают про: