double arrow

Стислі теоретичні відомості. Електропровідність розчину електроліту характеризує його властивість проводити електричний струм.Електропровідність розчину електроліту характеризує його властивість проводити електричний струм.

Залежність еквівалентної та питомої електропровідності від концентрації.

При збільшенні концентрації електроліту, а відповідно і концентрації іонів, питома електропровідність зростає до певної межі. При дуже великій концентрації зменшується ступінь дисоціації ( в розчинах слабих електролітів), або зростає вплив взаємного тяжіння іонів ( в розчинах сильних електролітів), що приведе до зменшення електропровідності.

Для характеристики електричної провідності розчинів електроліту частіше використовують еквівалентну електропровідність. Еквівалентна електропровідність при розбавленні розчину (зменшенні концентрації) збільшується, досягаючи при безкінцевому великому розбавленні максимального і постійного значення. Це значення

являється певним для кожного електроліту і називається еквівалентною електропровідністю при безкінцевому розбавленні, позначають l0 (або l¥ ).

В безкінцевому розбавленні розчину досягається повна дисоціація молекул (a= 1) і взаємодія між іонами відсутня. Кожний із іонів рухається не залежно від інших і еквівалентна електропровідність в такому випадку може бути представлена, як сума електропровідностей іонів. Та частина еквівалентної електропровідності, яка приходиться на іони одного виду, називається рухомістю іона. Еквівалентна електропровідність при безкінцевому розбавленні розчину дорівнює сумі рухомості іонів:
 

l0 = lа + lк

 

де, lа і lк – рухомість аніона і катіона.

 

Це рівняння називають законом незалежного руху іонів або законом Кольрауша.

Електропровідність має велике значення для різних галузей народного господарства, а особливо для харчової промисловості, де працюють з яскраво забарвленими і каламутними рідинами.

 

Завдання для виконання самостійної роботи.

 

1. Що таке електропровідність?

2. Закон Кольрауша.

3. Одиниці вимірювання електропровідності.

4. Пояснити залежність електропровідності розчину від концетрації.

5. Назвіть прилад для вимірювання електропровідності?

6. В яких одиницях вимірюють рухомість іонів?

7. Які два іона мають найбільшу рухомість?

8. На якому принципі засновавна робота кондуктометра?

9. Чому при вимірюванні електропровідності розчинів електролітів використовують не постійний, а змінний струм?

Самостійна робота № 12

Тема: Різноманітні типи електродів, концентраційні, дифузійні, окислювально-віднові ланцюги.

 Сейчас читают про: