double arrow

Самостійна робота № 13Тема: Електрохімічна корозія металів, засоби захисту металу від корозії.

 

Стислі теоретичні відомості

Корозія та її види.

Корозією називають процес самовільного руйнування матеріалу під дією зовнішнього середовища.

Зміна поверхні металу внаслідок корозійних процесів залежить від властивостей металу та умов їх перебігу. Види корозійних пошкоджень визначають характером руйнування.

1. Суцільна, коли корозією пошкоджена приблизно в однаковій мірі вся поверхня металу.

2. Місцева – пошкодження локальні – може бути у вигляді плям або глибоких поразок, які називають виразками або крапками.

3. Піттінг – пошкодження проникає всередину металу.

4. Селективна корозія пошкоджує не чистий метал, а металічний сплав. У хімічну взаємодію в першу чергу вступає більш активний компонент такого сплаву.

5. Інтеркристалічна корозія характеризується руйнуванням металу за межами зерен. Їй піддаються мідні сплави, а також деякі сплави.

6. Транскристалічна корозія – розсікає метал тріщиною крізь зерна.

За механізмом перебігу розрізняють хімічну та електрохімічну корозію.

Хімічна корозія – це руйнування металу при окисненні його в навколишньому середовищі без виникнення електричного струму. Хімічна корозія перебігає при взаємодії металу з газами та неелектролітами. При дії на метал сухих газів (кисню, азоту) або газових сумішей (сірководню, оксиду сульфуру), корозійний процес супроводжується переходом електронів від металу до окисника. Продукти корозії утворюються безпосередньо на коронованих ділянках і електричний струм у системі не виникає.
Електрохімічна корозія – це руйнування металу в середовищі електроліту з виникненням електричного струму. Електрохімічна корозія металів відбувається на межі розподілу фаз «метал – електроліт». Цей вид корозії не залежить від типу електроліту та його кількості. Єдина умова, яка необхідна для здійснення процесу – це можливість сумісного перебігу анодної реакції іонізації металу та катодної реакції відновлення іонів або молекул, що окислюють метал.

Захист від корозії

Методи захисту від корозії досить різноманітні. Найважливіші з них: захист поверхні металу покриттям, створення сплавів з антикорозійними властивостями, електрохімічні методи, зміна складу середовища.

Захисні покриття поділяють на дві групи – металічні та неметалічні. Неметалічні покриття бувають органічними (лаки, фарби, пластмаси, гума) і неорганічними (цемент, оксид, силікат, фосфат). Металічні покриття можуть бути анодними та катодними. Якщо потенціал покриття більш негативний, ніж металу, який захищають, його називають анодним. Якщо потенціал покриття більш позитивний – катодним.Одним із способів зниження швидкості корозії заліза є легування його хромом, нікелем, кобальтом та іншими металами. Ці домішки підвищують схильність сплавів до пасивації, зменшуючи таким чином швидкість їх розчинення.

 

Завдання для виконання самостійної роботи.

1. Що таке корозія металів?

2. Які методи захисту металів від корозії?

3. Види корозії металів?

4. Яку корозію називають атмосферною?

5. Яку корозію називають кислотною?

6. Використання захисного анодного і катодного покриття проти корозії?

7. Вплив рН на корозію металу?

8. Чим відрізняється хімічна корозія від електрохімічної?

 

Самостійна робота №14

Тема: Колоїдна хімія, вступ, основоположники предмету, основні етапи розвитку, праця вчених.

 Сейчас читают про: