double arrow

Самостійна робота № 15 

Тема: Ізотерма адсорбції, теорія мономолекулярної адсорбції, рівняння Гібсса.

 

Стислі теоретичні відомості

Графічну залежність величини адсорбції від врівноваженого тиску (концентрації) при постійній температурі називають ізотермою адсорбції.

Рівняння адсорбції Гіббса:

 

Г = -

Відношення ds/dс називається поверхневою активністю. Для поверхнево-активних речовин ds/dс < 0, тому Г> 0. Для поверхнево - неактивних речовин

ds/dс> 0 і Г< 0, так як адсорбція негативна. Якщо поверхневий натяг не змінюється при зміні концентрації розчиненої речовини, то ds/dс =0 і Г=0.

 Сейчас читают про: