double arrow

Практичне значення ПАР, миюча дія мила.Найбільш важливою властивістю розчинів колоїдних ПАР – це їх миюча дія. Як правило, частинки які загрязняють речовину являються гідрофобнимим, т.е. не змочуються водою. Тому при високій температурі миюча дія чистої води дуже маленька. Знищення забруднення з будь-якої поверхні значно полегшується, якщо використовувати розчин колоїдних ПАР.

При контакті розчину ПАР – мила або будь-якої миючої речовини – із забруднюючою поверхнею ПАР утворює добре гідратований адсорбційний шар на гідрофобних частинках забруднень і на поверхні, яка очищується. В результаті поверхня частинок гідрофілізується, такі частинки змочуються водою, відриваються від поверхні, яка очищується і переходять в рідку фазу. При цьому концентрація молекул ПАР в розчині не змінюється, так як кількість адсорбованих молекул компенсується в розчині за рахунок розпаду міцели. Миюча дія посилюється ще і тим, що колоїдні ПАР являються піноутворювачами і частинки забруднення разом з піною легко удаляються водою.

Важливою умовою широкого використання синтетичних ПАР, як миючих засобів в побуті і промисловості являється властивість їх швидкого і повного розкладання в навколишньому середовищі ( в воді та грунті), в протилежному випадку вони можуть представляти екологічну небезпеку.
В харчовій промисловості колоїдні ПАР приміняють для збільшення пластичності шоколодних мас, тіста, косметичних препаратів. Колоїдні ПАР також використовують для флотації при збагаченні руд, для отримання піни при гасінні пожару.

 

Завдання для виконання самостійної роботи.

1. По якому признаку дисперсні системи поділяють на вільнодисперсні і зв’язанодисперсні?

2. Як залежить в’язкість вільнодисперсного золю від його концентрації?

3. При яких умовах можливе утворення коагуляційної структури?

4. Назвіть причини, які можуть визвати утворення гелю?

5. Чим пояснюється синерезіс гелів?

6. Що називається тіксотропією?

7. Що таке пептизація?

8. Як змінюється в’язкість структурованої рідини від концентрації?

9. Що відбудиться, якщо до концентрованого розчину мила добавити бензол?

10. Які процеси лежать в основі миючої дії?

 

Самостійна робота № 23

 

Тема: Закон Ейнштейна-Смолуховського, рівняння Шведова - Бінгама, висолювання та застуднення.

Стислі теоретичні відомості

 Сейчас читают про: