double arrow

Методичні рекомендації по виконанню індивідуального завдання

2

Перший етап

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків; Тема 2. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках; Тема 3. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови постачань; Тема 4. Способи платежів у міжнародній торгівлі; Тема 5. Документарні форми розрахунків

(5 годин)

У процесі підготовки та виконання даного індивідуального завдання, доцільним буде звернути увагу на такі ключові аспекти:

– теоретичні основи організації міжнародних розрахунків;

– законодавче забезпечення здійснення міжнародних розрахунків на сучасному етапі розвитку банківської системи;

– процедуру здійснення експортно-імпортних операцій в установі банку;

– режим валютних рахунків суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

– сучасний стан економічних відносин у сфері міжнародних розрахунків.

 

 

Література:

1) п.6, п.10, п.34, п.35, п.44, п.46,п.47, п.54, п.52, п.62, п.68;

2) звіти, баланси банків.

 

Контроль виконання завдання: обговорення результатів на індивідуальному занятті.

 

Другий етап

Тема 6. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках

Тема 7. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод

(3 години)

У процесі опрацювання означених напрямків дослідження доцільно звернути увагу на:

– теоретичні основи процесу фінансування зовнішньоторговельних операцій;

– відповідні законодавчо-нормативні акти, які регулюють процес банківського кредитування зовнішньоекономічної діяльності;

– загальні принципи, види та правові форми банківських гарантій.

Зробити висновок, результати дослідження оформити у вигляді діаграм, графіків, таблиць.

 

Література: п.15, п.30, п.48, п.58, п.63, п.68, п.70, п.73.

 

Контроль виконання завдання: обговорення результатів на індивідуальному занятті.

Третій етап

Тема 8 Валютний ринок та валютні операції

Тема 9 Депозитні валютні операції

Тема 10 Управління валютним ризиком

(2 години)

У процесі виконання запропонованого виду індивідуального завдання доцільно звернути увагу на:

– загальні основи діяльності банківських установ на валютному ринку;

– процедуру здійснення валютних операцій та їх види;

– сутність міжбанківських депозитних операцій в іноземній валюті;
– теоретичні основи управління ризиками, пов’язаними з валютними операціями.

При виконанні запропонованих виробничих задач студенти обирають свій варіант згідно перших літер свого прізвища.

Література: п.32, п.34, п.47, п.53, п.55, п.56, п.57, п.61.

 

Контроль виконання завдання: обговорення результатів на індивідуальному занятті.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: