double arrow

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 17 грудня 2000р

3

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 17 грудня 2000р. // Відом. Верховної Ради України. − 2001. − № 5-6. − Ст. 30.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. – С. 3 – 26 (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16.07.1999р.

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” №2346 -111 від 05.04.2001р.

5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» №249 від 28.11.2002р.

6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ // Відом. Верховної Ради. − 1991. − № 29. − Ст. 377.

7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» №185 від 23.09.1994р.

8. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадському харчуванні та послуг» №265/95 від 06.07.1995р.

9. Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993р. “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” зі змінами.

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 500 від 07.04.2003р. “Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України”.

11. Постанова Правління Національного банку України № 496 12.11.2003р. “Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів” зі змінами.

12. Постанова Правління Національного банку України № 35 від 29.01.2003р. “Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України” зі змінами.

13. Постанова Правління Національного банку України № 36 від 29.01.2003р. “Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів” зі змінами.

14. Постанова Правління Національного банку України № 515 від 03.12.2003р. “Про затвердження Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України ” зі змінами.
15. Постанова Правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004р. “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” зі змінами.

16. Постанова Правління Національного банку України № 597 від 30.12.2003р. “Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” зі змінами.

17. Постанова Правління Національного банку України № 485 від 14.10.2004р. “Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України” зі змінами.

18. Постанова Правління Національного банку України № 484 від 14.10.2004р. “Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України ” зі змінами.

19. Постанова Правління Національного банку України № 483 від 14.10.2004р. “Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу” зі змінами.20. Постанова Правління Національного банку України № 486 від 14.10.2004р. “Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб” зі змінами.

21. Постанова Правління Національного банку України № 266 від 17.06.2004р. “Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій” зі змінами.

22. Постанова Правління Національного банку України № 356 від 28.07.2004р. “Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі України валюти України”.

23. Постанова Правління Національного банку України № 520 від 03.12.2003р. “Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України” зі змінами.

24. Постанова Правління Національного банку України № 352 від 20.09.2002р. “Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України” зі змінами.

25. Постанова Правління Національного банку України № 502 від 12.12.2002р. “Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” зі змінами.

26. Постанова Правління Національного банку України № 283 від 12.07.2000р. “Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” зі змінами.

27. Постанова Правління Національного банку України № 305 від 31.07.2001р. “Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України та внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” зі змінами .

28. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затверджені Постановою Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005р.

29. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені Постановою Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005р.

30. Постанова Правління Національного банку України № 280 від 10.08.2005р. “Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну”.

31. Постанова Правління Національного банку України № 135 від 11.04.2000р. “Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності” зі змінами.

32. Постанова Правління Національного банку України № 49 від 08.02.2000р. “Про затвердження Положення про валютний контроль” зі змінами.

33. Постанова Правління Національного банку України № 82 від 05.03.2003р. “Про затвердження Положення про оформлення і подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв на купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання” зі змінами.

34. Постанова Правління Національного банку України № 325 від 06.08.2003р. “Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів України” зі змінами.

35. Постанова Правління Національного банку України № 327 від 06.08.2003р. “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” зі змінами (затвердження Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків).

36. Постанова Правління Національного банку України № 198 від 21.05.2003р. “Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки”.

37. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 № 496

38. Інструкція «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань» затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.03.2009 № 140

39. Постанова Правління Національного банку України № 511 від 16.12.2002р. “Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів”.

40. Постанова Правління Національного банку України № 297 від 09.08.2002р. “Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій” зі змінами.

41. Постанова Правління Національного банку України № 520 від 29.12.2000р. “Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України” зі змінами.

42. Постанова Правління Національного банку України № 343 від 15.08.2001р. “Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України” зі змінами.

43. Постанова Правління Національного банку України «про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов’язаними з діяльністю клієнтів і банків – кореспондентів Національного банку України» від 15 грудня 2008 року № 428

44. Постанова Правління національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України » від 30 квітня 2009 року №265

45. Положення «Про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів» затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 № 216

46. Постанова Правління Національного банку України № 514 від 03.12.2003р. “Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями” зі змінами.

47. Постанова Правління Національного банку України № 196 від 30.05.2006р. “Про схвалення проекту гарантійного листа Національного банку України у зв’язку з вимогами УЄФА щодо участі у другому етапі тендера на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”.

48. Положення «Про проведення Національним банком України валютних аукціонів», затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2008 року №469

49. Зміни до Положення «Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» затверджені постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року №265

50. Спеціальний порядок здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків, затверджений постановою Правління Національного банку України від 16 квітня 2009 р. №225

51. Барановський О.І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків // Фінанси України.- 2009.-№4.- С.13-32.

52. Береславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україні // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- C. 16-20.

53. Береславська О.І. валютний курс і зовнішня торгівля : теорія й емпіричні аспекти взаємозв’язку // Фінанси України. - 2009.- №3.- С.44-47.

54. Береславська О.І. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України.-2008.-№2.-С.16-19.

55. Бойцун Н. Є., Стукало Н. В. Міжнародні фінанси: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- 2-ге вид. -К.: ВД "Професіонал", 2007.- 336c.

56. Буковські С. Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- №4.- С.188-203.

57. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: “Знання”, 2008.- 318с.- (Вища освіта XXI століття)

58. Вдовиченко А.М. Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення // Економіка і держава. – 2009.- №11.- С.48-51.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
3

Сейчас читают про: