double arrow

Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 312 с.

4

60. Вожжов А.П. Про причини створення регіональних резервних валют і зміни у світовій валютній системі // Фінанси України. - 2009.- №3.- С.56-65.

61. Гвайн Д. Деньги США: долгое прощание // Финансовые рынки и ценные бумаги .- 2008.- №13.- С.24-25.

62. Геєць В.М. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України. - 2009.- №2.- С.5-23.

63. Голубовський Д. Новый Бреттон-Вудс станет ли SDRзаменой долару // Банковский менеджмент. – 2009.- №3.- С.2-5.

64. Драчко-Єрмоленко С. Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу // Економіст. – 2008.- №6.- С.38-41.

65. Красавина Л.Н. Научная школа международных валютно-кредитных и финансовых отношений // Деньги и кредит. – 2009.- №1.-С.43-49.

66. Круглик С. Міжнародний валютний фонд перед новими викликами // Вісник Національного банку України. - 2008.- №3.-С.8-13.

67. Круглик С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом // Вісник Національного банку України. - 2008.- №1.-С.50-53.

68. Кузнєцова А.Я. Фондовий ринок України: стан, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2008. - №1. – С. 116-121.

69. Кучеренко С.А. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки. - 2008.- №4.- С.217-222.

70. Лютий І., Юрчук О. особливості глобального економічного середовища діяльності банків // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 4.- C. 46-11.

71. Маслов С.І. Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки // Економіка і держава. - 2009.- №3.- С.16-18.

72. Мелих О. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави // Вісник Національного банку України. - 2008.- №8.-С.50-56.

73. Меньшиков С.М. Доллар: сегодня и завтра // Банковское дело.-2008.-№1.- С.38-41.

74. Мишина В.Ю. Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка // Деньги и кредит .- 2009.- №4.- С.12-24.

75. Новое в учете // Банковский аудитор.-2008.-№1.-С.13-14.

76. О развитии валютных рынков государств – участниц СНГ // Деньги и кредит. - 2008.-№1.- С.3-16.

77. Отрощенко В. В подражании євро // Банковская практика за рубежом. – 2009.- №1.- С.26-31.

78. Отрощенко В. Мировые деньги // Банковская практика за рубежом.- 2009.- №4.- С.16-25.




79. Половньов Ю., Андрющенков А. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 5.- C. 24-27.

80. Рогач Ф. До системи валютних курсів // Вісник Національного банку України. - 2008.- №4.-С.56-61.

81. Рогач Ф. Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні // Економіст. - 2008.-32.- С.16-19.

82. Рогач Ф., Курза Ю. До системи валютних ризиків // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 4.- C. 56-61.- Бібліогр.: с. 41.

83. Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом // Фінанси України. – 2009.- №2.- С.60-65.

84. Сколотяный Ю. ПроФОНдация // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009.- №3.- С.2-5.

85. Сколотяный Ю.Д. Гриджук. Возможно потеряем в динамике, но точно выиграем в качестве // Финансовые рынки и ценные бумаги .- 2008.- №14.- С.15-19.

86. Сухий Р. Аналіз застосування «Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні» // Вісник Національного банку України. - 2008.- №10.-С.28-31.

87. Хмыз О.В. Валютные союзы снова в моде // Банковское дело.- 2009.- №1.- С.40-43.

88. Хорошев С. Рынок межбанковских кредитов: проблемы и перспективы // Банковское дело .- 2009.- №2.-С.90-91.

89. Шаповалов А. Присутність іноземного капіталу в банківському секторі україни // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 4.- C. 2-7.



90. Шапран В.С. Перспективы гривны или поиск нового валютного стандарта // Банковское дело.-2008.-№1.- С.52-56.

91. Шкодіна І.В. Функціонування комерційних банків на фондовому ринку України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2008. - №1. – С. 82-87.

92. Якимкин В.Н. Австралийский доллар сохраняет потенциал.-2008.- №4.- С.98-101.

93. Якимкин В.Н. Синергетика международного валютного рынка. – Банковское дело.-2008.- №4.- С.61-65.

94. Якимкин В.Н. Что станет главной сделкой на валютном рынке // Банковское дело.-2008.-№1.- С.45-48.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про: