double arrow

Модулі і правила їх застосування


Як основний модуль для координації розмірів візьмемо 100 мм і позначимо його буквою М. Для призначення коорди-наційних розмірів об'ємно-планувальних і конструктивних елементів, будівельних виробів, обладнання, а також для побудови систематичних рядів однорідних координаційних розмірів повинні застосовуватися нарівні з основним такі похідні модулі (рис 3.3)

 
 

 

Рис. 3.3. Взаємозв'язок між модулями різної крупності:

а — укрупнені модулі; б — дробові.

 

Укрупнені (мультимодулі) 60М; ЗОМ; 15М; 12М; 6М; ЗМ (дорівню­ють відповідно 6000; 3000; 1500; 1200; 600; 300 мм); дробові (субмодулі) 1/2 М; 1/5 М; 1/10 М; 1/20 М; 1/50 М; 1/100 М (дорівнюють відповідно 50; 20; 10; 5; 2; 1 мм).

Укрупнений модуль 15М передбачено тільки для окремих розмірів деяких видів будівель у разі потреби доповнити ряд розмірів, кратних 30М і 60М, при наявності техніко-економічних обґрунтувань.

Похідні модулі слід застосовувати до таких граничних координацій­них розмірів об'ємно-планувального елемента, будівельної конструкції, виробу або елемента обладнання:

60М — у плані без обмеження;

З0М — у плані — до 18 000 мм; при техніко-економічному обґрунтуванні — до 36 000мм;
15М — у плані — до 12 000 мм; при техніко-економічному обґрунтуванні — до 15 000 мм;

12М — у плані — до 7 200 мм; при техніко-економічному обґрунтуванні — до 12 000 мм; по вертикалі — без обмеження;

6М — у плані — до 7 200 мм; по вертикалі — без обмеження;

ЗМ — у плані й по вертикалі — до 3 600 мм; при техніко-економічному обґрунтуванні — до 7 200 мм;

М — всі вимірювання — до 1 200 мм;

1/2М —до 600мм;

1/5М —до 300 мм;

1/10М —до 150 мм;

1/20M —до 100 мм;

1/50M — до 50 мм;

1/100M — до 20 мм.

Прийняті границі застосування модулів не обов'язкові для координаційних розмірів конструктивних елементів при з'єднаннях з розділь­ними елементами або інтервалами.

Основний модуль М і дробовий модуль 1/2М за установленою гра­ницею можна застосовувати для встановлення і призначення розмірів не несучих перегородок і прорізів дверей, висоти елементів при висоті поверху 2800 мм, а також координаційних розмірів (наприклад, пере­різи колон і підкранових балок), якщо це економічно обґрунтовано і не веде до відхилень від модульних розмірів прилеглих до них елементів іншого призначення (табл. 3.1).

Укрупнені модулі для розмірів у плані кожного конкретного виду будівлі, її планувальних конструктивних та інших елементів мають становити групу, вибрану із загального ряду таким чином, щоб кожен порівняно більший модуль був кратним усім меншим; при цьому дося­гається сумісність розчленування модульних сіток (рис. 3.4).

Рекомендується застосовувати такі групи:

повні, що відповідають зазначеному правилу:

ЗМ — 6М — 12М — 60М;

ЗМ — 15М — ЗОМ — 60М;

Таблиця 3.1. Ряди модульних розмірів, що відповідають установленим значенням і границям застосування основного і укрупненого модулів у плані, мм 

Основний модуль Укрупнений модуль
М1 12М 15М 30М 60М
           
           
         
           
           
       
           
           
         
           
           
     
         
         
           
       
           
     
           
       
  (3900)          
         
         
       
  (5100)          
         
  (5700)          
 
  (6300)          
         
  (6900)          

Продовження таблиці 3.1.       
           
      (8400)      
         
      (9500)      
           
      (10800)      
     
        (13500)    
         
         
          (21000)  
         
          (27000)  
         
          (33000)  
         
            і.т.д.

 

Примітка. В дужках наведено розміри модулів, що застосовуються обме­жено.

 

ЗМ — 6М — ЗОМ — 60М;

неповні (в тому числі пов'язані закономірною послідовністю подвоєння модулів) — ЗМ — 6М — 12М (переважно для будівель з порівняно малим розміром приміщень); 15М — ЗОМ — 60М (переважно для буді­вель з порівняно великим розміром приміщень).

Для скорочення кількості типорозмірів будівельних виробів слід застосовувати крупніші модулі кожної з груп з урахуванням функціональ­них вимог і економічної доцільності, а також добирати обмежене число переважних розмірів, кратних цим модулям; величини мають добира­тися закономірним збільшенням градації розмірів або вибірково.

Модульні кроки в будівлях різного призначення і відповідні довжини плит, балок, ферм слід приймати переважно кратними найкрупнішим із встановлених похідних модулів — 60М і ЗОМ, а для деяких видів будівель — 12М.

Укрупнені модулі 6М і ЗМ передбачені переважно для розчленування конструкторських елементів у плані будівлі, для розмірів прорізів у простінках зовнішніх стін, для розміщення перегородок, а також для розмірів кроків у деяких видах будівель у конструктивних системах, що обмежують свободу планування.

Модульні (координаційні) висоти поверху в усіх будівлях, а також відповідні координаційні розміри по вертикалі для колон, панелей стін, для розміщення прорізів вікон, дверей, воріт призначаються відповідно до укрупнених модулів: 12М, 6М, ЗМ, за винятком висоти поверху 2800 мм, кратної М.

Основний модуль М і дробовий модуль 1/2М слід застосовувати переважно для призначення координаційних розмірів перерізу конструктивних елементів — колон, балок, товщин стін і плит перекриттів, розчленування площин фасадів та інтер'єрів для координаційних розмірів облицювальних плиток та інших оздоблюваних виробів, а також елементів обладнання. Ці модулі використовують для розмірів дверних елементів, прорізів, а також для розмірів і розміщення пе­регородок.

Дробовий модуль 1/5М застосовують для порівняно малих товщин стін, перегородок, плит перекриття і покриття; дробові модулі 1/10М, 1/20М — для товщин виробів із плит і тонкостінних елементів; дробові модулі від 1/1 ОМ до 1/100М - між елементами.

для призначення ширини швів і зазорів

Розміри, кратні 1,0М, 1/2М і 1/4М, допускаються при розчленуванні навпіл координаційних розмірів, які дорівнюють непарному числу мо­дулів — 3М і 1/2М.


 Сейчас читают про: