double arrow

Допустимі похибки вимірювань


 

Похибки вимірювання, встановлені ГОСТ 8.051—81, є найбільшими допустимими похибками вимірювання, до яких входять всі складові, що залежать від вимірювальних засобів, установочних мір, температурних деформацій, базування тощо.

Значення допустимих похибок вимірювання встановлені залежно від номінальних розмірів і допусків на виготовлення. Значення похибок установлені для квалітетів ІТ 2 — ІТ 18 для номінальних розмірів до 500 км. Прийнято значення похибок: до 30 % (для ІТ б — ІТ 9), від ,. 20 % (для ІТ 10 і грубіших). Допустимі похибки вимірювання наведено в табл. 9.1. Це випадкові та невраховані систематичні похибки вимірювання. Випадкову складову похибки можна виявити практично в усіх видах вимірювання. Цю частину похибки інколи беруть за всю похибку вимірювання. Ось чому в стандарті було визнано за необхідне окремо вказати, що випадкова складова похибки вимірювання має не перевищувати 0,6 нормованої допустимої похибки вимірювання. Обмежити невраховану систематич­ну похибку вимірювання неможливо, бо для її безпосереднього визначення треба мати зразкові міри, що, особливо в точних вимірюваннях, практично неможливо.

 


 


Сейчас читают про: