double arrow

Вибір засобів вимірювання. Похибки вимірювання

Вибір засобів вимірювання

 

Вибирають вимірювальні засоби (вид інструмента і ціну його поділки) відповідно до вимог технології виготовлення і складання. У норма­тивно-технічних документах наводиться перелік контрольно-вимі­рювальних інструментів, що застосо-вуються при виконанні тієї чи іншої операції. Нижче розгляда-ються лише загальні положення методики вибору універсальних вимірювальних засобів лінійних розмірів (діаметрів і довжин) у діапазоні розмірів до 500 мм.

Правильний вибір вимірювальних засобів, залежно від точності контрольованої деталі-елемента, має велике практичне значення. Як відомо, вибір засобів вимірювання без урахування точності призводить до небажаних наслідків. Так, коли користуються не досить точним інструментом, деталі-вироби, що за результатами вимірювання вважаються придатними, можуть виявитися непридатними. Іноді вироби, вибракувані інструментом, насправді виявляються придатними, тобто такими, що перебувають у полі допуску. Під час складання деталі-елементи, перевірені не досить точним інструментом, можуть дати інші зазори або натяги, ніж це передбачав конструктор. Коли ж застосовують надмірно точний, отже, й дорожчий та складніший в обслуговуванні інструмент, зростає вартість виготовлення і відновлення деталі-елемента чи виробу.

При виборі вимірювальних засобів і методів контролю виробів враховують сукупність метрологічних, експлуатаційних і економічних показників. До метрологічних показників належать: допустима похибка вимірювального приладу або інструмента, ціна поділки шкали, поріг чутливості, границі вимірювання та ін. Експлуатаційними економічни­ми показниками є вартість і надійність вимірювальних засобів, трива­лість роботи (до ремонту), час, затрачений на налагодження і процес вимірювання, маса, габаритні розміри і робоче навантаження.

Основним фактором є допустима похибка вимірювальних засобів, що випливає із стандартизованого визначення дійсного розміру як і розміру, який дістаємо в результаті вимірювання з допустимою похибкою.

 


Сейчас читают про: