Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Номера теоретичних питань по варіантам
 

Перша літера прізвища Студенти, прізвище яких починається з букв  
А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р
Номера питань
Перша літера прізвища Студенти, прізвище яких починається з букв  
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я            
Номера питань            
           
                                     

 


Задача №1

Визначити фондовіддачу, фондоємкість основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити, за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні данного темпу руху.

 

Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 1 .

Таблиця 1

 

Вихідні данні для задачі №1

Показники Од. вимі-ру ВАРІАНТИ
     
Товарна продукція у базисному періоді тис. грн                                        
Фондовіддача у базісному періоді ____   5.2   5.5   6.7   3.9   6.7   8.9   5.9   4.5   5.6   4.1
Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді %                    
Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн                    
Обсяг та термін введення в дїю новіх основних засобів тис. грн     з 1.06     з 1.07     з 1.11     з 1.10     з 1.3     з 1.08     з 1.02     з 1.07     з 1.09     з 1.04  
Обсяг та термін виведення з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн   з 1.03   з 1.05   з 1.10   з 1.02   з 1.11   з 1.05   з 1.03   з 1.03   з 1.03   з 1.03

 
Проаналізувати отримані результати.

 


 

Задача №2.

Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу.

Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Вихідні данні до задачі №2

  Показники Одвиміру ВАРІАНТИ
 
Обсяг реалізованої продукції у звітному році   тис грн     2915,4   965,35   4571,7     4468,6   3159,8   2141,4   2766,7   2399,4
Середньоріч-ний залишок обігових коштів у звітному році   тис грн         194,36     243,24     304,78     154,80     297,91     184,45     142,76     184,45     159,96
Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році   % 2,5 4,0 2,8 4,1 3,5 5,0 3,6 2,6 4,5
Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році   дні

Проаналізувати отриманні результати 

 


 

Задача №3.

 

Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році.

Вихідні данні надані у таблиці 3.

Таблиця 3

Вихідні данні для задачі №3.

№ п/п Показники Од. вим ВАРІАНТИ  
Витрати підприємства на одиницю продукції грн
Структурв витрат підприємства:                      
  - матеріальні витрати %
  - заробітна плата основних робітників %
  - витрати на управління та обслуговування виробництва % Р о з р а х у в а т и
В плановому році очікуються наступні зміни:                      
  а). Підвищення продуктивності праці основних виробітничих робітників % 5,5 5,5 4,8
  б). Підвищення обсягу виробництва %
  в). збільшення заробітної плати виробітничих робітників %
  г). ціни на матеріали підвищаться (+), зменьшаться (-) % - 1,6 +0,2 +0,8 - 1,1 - 1,5 - 1,3 - - 0,8 - 1,4 - 1,1
  д). Зменшення норм використання матеріалів % 1,5 1,7 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4
  е). Підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва %

 

Проаналізувати отриманні результати.


Задача №4.

 

 

Відтворити втрачені дані звіту про фінансові результати діяльності підприємства та розрахувати показники рентабельності. Вихідні данні наведені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Вихідні данні для задачі №4.

 

С т а т т я В а р і а н т
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) ?  
Податок на додану вартість ? ? ? ? ? ? ? ?
Акцизний збір - - - - - - - - - -
Інші відрахування з доходу ? ? 62,5 ?
Чистий дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, послуг) ? ? 2662,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) ? ? ?
Валовий:                    
прибуток ? ? ? ? ? ? ?
збиток - - - - - - - - - -
Інші операційні доходи 87,5 37,5 131,25
Адміністративні витрати ? ? ? ? ?
Витрати на збут ? ? 87,5 ?
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності                    
прибуток ? 387,5 ? 1237,5 232,5
збиток - - - - - - - - - -
Дохід від участі в капіталі - 37,5 - 56,25
Інші фінансові доходи - ? ? ? 62,5 ? ? ? ?
Інші доходи - - 12,5 37,5 -
Фінансові витрати 62,5 37,5 93,75 22,5
Втрати від участі в капіталі  
Інші витрати - - - - 52,5 -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування                    
прибуток ? ? ? ? ? ? ?
збиток - - - - - - - - - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 94,8 ? ? ? ? 284,4 355,5 ?
Фінансові результати від звичайної діяльності                    
прибуток 221,2 283,5 ? ? 708,75 663,6 829,5 ?
збиток - - - - - - - - - -
Надзвичайні:                    
доходи - - - - 87,5 - - - -
витрати - - - - - - - - - -
Податок з надзвичайного прибутку - ? - - - - - - - -
Чистий                    
прибуток 221,2 ? ? ? ? 663,6 829,5 -
збиток -   - - - - - - - -

 

Проаналізувати отриманні результати.


Задача №5.

 

Визначити можливий приріст продуктивності праці у плановому році. Розрахувати частку приріста продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності по кожному фактору у загальній сумі економії.

Вихідні данні надані у таблиці 5.

Таблиця 5

 

Вихідні данні для задачі №5.

 

№ п/п Показники Од. вим. ВАРІАНТИ  
Обсяг випуску продукції у звітному році тис. грн
Чисельність персоналу у звітному році Чол
Структура персоналу підприємства:                      
  - робітники %
  в т. ч. основні %
  з них:                      
  - відрядники %
  - погодинники %
  - керівники, спеціалісти та службовці %
Збільшення обсягу виробництва у плановому році % 4,4 3,7 4,8 3,6 2,6 5,2 4,6 1,9 3,8 4,7
Умовне вивільнення робітників внаслідок підвищення технічного рівня виробництва Чол
Запланований приріст чисельності керівників, спеціалістів, службовців % 1,2 2,0 2,3 1,2 0,5 2,3 2,1 0,6 1,1 2,4
Заплановане перевиконання норм виробітку робітниками – відрядниками внаслідок удосконалення організації праці (Н О П) % 2,17 3,07 1,8 1,4 2,8 2,2 2,9 3,7 2,6 1,9
Втрата робочого часу %                    
  - у звітному році  
  - у плановому році  
Фонд робочого часу Дні:                    
  - у звітному році  
  - у плановому році  

 

 

Проаналізувати отриманні результати

 

 

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 177; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8449 - | 8057 - или читать все...

 

100.26.176.182 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.01 сек.