double arrow
ТЕМА 10. Фінансово – економічні результати діяльності підприємства

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Динаміка і способи підвищені! я рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрямками розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління виробництвом. Розподіл внутрішніх чинників на так звані тверді (технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби) і м¢які (організація й системи, працівники, методи роботи, стиль управління). Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва (державна економічна й соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, структурні зміни в суспільстві та економіці).

ТЕМА 11.Інвестицій на діяльність підприємства
Сутність, характеристика інвестиції, як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб¢єктів господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування.

Методика обґрунтування проекту реальних інвестицій підприємства. Інвестиційна політика підприємства: мета, принципи та порядок розробки.

Тема 12. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб¢єктів господарювання. Види економічної: безпеки за типами суб¢єктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб¢єктів господарювання. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства: основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової економіки: поняття економічної кризи, легка, важка та катастрофічна економічна криза. Розробка програми виходу з економічної кризи. Стратегій забезпечення належної економічної безпеки. Національна програма антикризового господарювання.


Сейчас читают про: