double arrow
Список рекомендованої літератури

 

1. Господарський кодекс України\\Відомості Верховної Ради України.-2003. - №18-22.

2. Закон України "Про господарські товариства" //ВВРУ 1991 № 49

3. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу"//ВВРУ-№38

4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств'7/ВВРУ-1995.

5. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" //ВВРУ.-1992 №";

6. Національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку.

7. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К.,2004. – 400с.

8. Бойчик Н. Економіка підприємства, К.:Карав.,2001 -298с.

9. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций.М.:Инфра-М2001-280с.

10. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. М.: Высшая школа. -272с.

11. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.

12. Грузинов В. Экономика предприятия. Учеб. пособие (2-е изд. М. ФиС,2001 -208с.

13.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М,2000-133с.

14. Зайцев Н. Экономика промьшленного предприятия (3-є изд.).М.: Инфра-м, 2000-358с.

15.3убовський В. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. К. : Уфімб, 2001 -64с.

16. Кейлер В. Экономика предприятия: Курс лекций.М.:Инфра-м,2000-132с.

17. Іванілов О.С. Економіка підприємства.-К.:Центр уч.літератури, 2011.-728с.

18.Покропивний С. Економіка підприємства. Підручник.2-ге вид. К.: КНЕУ, 2001-528с.

19.Покропивний С. Економіка підприємства. Навч. посіб.К.:КНЕУ,2001-568с.

20.Томпсон А. Экономика фирмы, Бином,1998-544с.

21. Экономика предприятия/ Учебник. М.: Юнити, 2000-718с.

 


Сейчас читают про: