double arrow
Тема 13. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій

Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств: об¢єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки та її базових галузей; вплив реформування форм власності на реструктуризацію виробничо-господарської діяльності підприємств.

Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб¢єктів господарювання: конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації підприємства: методичні підходи до визначення ефективності реструктуризації різних господарюючих суб¢єктів. Набутий вітчизняний та зарубіжний досвід реструктуризації різних суб¢єктів господарювання.

Санація господарюючих суб¢єктів: тлумачення механізму санації та цілей її проведення; програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств. Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб¢єктів України.


Сейчас читают про: