double arrow

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ЗВІТУ

1. Варіанти індивідуальних завдань обираються за порядковим № студента в учбовому журналі та узгоджують з викладачем. Завдання змістовного модуля №6 виконується в середовищі СУБД Micrisoft Access.

2. Індивідуальна робота повинна включати пояснювальну записку, яка створються в середовищі Micrisoft Word

3. Демонстраційний приклад створюється в середовищі Micrisoft Access і повинен мати:

3.1. - 2 пов’язаних між собою вихідних таблиць:

головна таблиця повинна мати 5 – 6 полів, які містять 5 - 6 – записів;

підлегла таблиця повинна мати 6 – 8 полів, які містять 40 – 50 записів;

3.2. - для прискорення пошуку та збереження цілісності бази даних таблиці повинні мати ключові та індексовані поля;

3.2. між таблицями повинен бути встановлений іінформаційний зв’язок:

1 → ∞(один до баготьох);

3.3. - 2 форми:

- форму на основі даних підлеглої таблиці;

- складова форма на основі св’язаних таблиць.

3.4. - 5-7 запитів різних типів;

3.5. - 2 звіти:

- звіт на основі даних полів, які не мають тип даних “Денежній”;

- звіт на основі даних полів, серед яких використовується поле(я) з типом даних “Денежній”;

4. Результати індивідуальної роботи повинні бути предствлені в електроному вигляді на зовнішньому носії інформації і мати два файли:

Файл БД, створений у середовищі MS Access: повинен мати ім’я: Шифр групи_№ варіанту_ПІБ_студента;

Текстовий файл, створений у середовищі MS Word: повинен мати ім’я: Шифр групи_№ варіанту_ПІБ_студента;
 

Увага!!! Копію файлу БД Ви повинні обов’язково залишити у себе - він буде використовуватися при виконанні наступного індивідуального завдання.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ № 6

 

 

Тематику індивідуальних завдань студенти обирають за порядковим номером студента в учбовому журналі.

 

Завдання до індивідуальних завдань

Варіант №1

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Побутова техніка;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №2

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Ювелірні вироби;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №3

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Побутова хімія;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №4

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Мобільні телефони;2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №5

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Спортивний одяг;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №6

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Жіночий одяг;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №7

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Чоловічий одяг;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №8

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Чоловіче взуття;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №9

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Жіноче взуття;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №10

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Радіо та телевізійна техніка;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №11

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Кондитерські вироби;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №12

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Парфюмерні товари;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №13

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Садові квіти;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №14

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Книжкова продукція;

2. Замовники на продукцію та їхні реквізіти.

Варіант №15

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Дитячі іграшки;

2. Замовники на товари та їхні реквізіти.

Варіант №16

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Будівельні матеріали;

2. Замовники на матеріали та їхні реквізіти.

Варіант №17

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Мебель;

2. Замовники на мебель та їхні реквізіти.

 

Варіант №18

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Мобільні аксесуари;

2. Замовники на мобільні аксесуари та їхні реквізіти.

Варіант №19

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Біжутерія;

2. Замовники на біжутерію та їхні реквізіти.

Варіант №20

Створити базу даних, що складається з таблиць:

1. Відеоапаратура;

2. Замовники на відеоапаратуру та їхні реквізіти.


 

1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ № 8

 

2. Використовуючи файл БД, який створений у індивідуальному завданні №3, за допомогою інструкції Select виконайте наступні завдання:

1. Створіть запит на вибірку даних декількох полів;

2. Створіть запит на вибірку неповторюваних значень з одного довільного поля. Дані зберегти в окремій таблиці;

3. Створіть довільний запит з використанням псевдонімів

4. Створіть довільний запит з умовою та сортуванням даних по одному полю;

5. Створіть довільний запит з використанням статистичних функцій без угрупування даних;

6. Створіть довільний запит з використанням статистичних функцій з угрупування даних;

7. Створіть довільний запит з полями, які обчислюваються;

8. Створіть довільний запит з двох таблиць. Запит повинен мати умову. Розглянути три різних варіанти табличних зв’язків.

Примітка: Всі створені запити збережіть у файлі БД під довільними іменами.

 

Результати індивідуальної роботи повинні бути предствлені в електроному вигляді на зовнішньому носії інформації і мати два файли:

- Файл БД, створений у середовищі MS Access: повинен мати ім’я:

Шифр групи _ Прізвище

- Текстовий файл, створений у середовищі MS Word: повинен мати ім’я:

Шифр групи _ Прізвище

Пояснювальна записка повинна мати аналіз створення кожного SQL – запиту.


КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Питання до модульного контролю №3

Частина 1.

1 Методика підготовки до створення нової бази даних.

2 Методика проектування бази даних.

3 Методика створення структури нової бази даних.

4 Методика збереження створеної структури нової бази даних.

5 Методика уведення записів.

6 Методика закриття й відкриття бази даних.

7 Методика переміщення по таблиці.

8 Методика маркування записів і полів таблиці в “Режимі таблиці”.

9 Методика вставки й видалення полів таблиці в “Режимі таблиці”.

10 Методика копіювання, переміщення й видалення записів таблиці в “Режимі таблиці”.

11 Методика зміни ширини полів таблиці в “Режимі таблиці”.

12 Методика зміни висоти рядків записів в “Режимі таблиці”.

13 Методика зміни ім’я поля в “Режимі таблиці”.

14 Методика переміщення поля в “Режимі таблиці”.

15 Методика приховання й відновлення відображення полів таблиці в “Режимі таблиці”.

16 Методика переходу з “Режиму таблиці”в “Режим конструктора”.

17 Методика вставки нового поля, видалення й відновлення вилученого поля в “Режимі конструктора”.

18 Методика зміни розташування, а також ім’я поля в “Режимі конструктора”.

19 Методика переходу з “Режиму конструктора” в “Режим таблиці”.

20 Методика приховання й відновлення відображення записів.

21 Методика додавання записів у таблицю.

22 Методика пошуку й заміни даних у таблиці.

23 Методика перейменування таблиць.

24 Методика копіювання структури полів при створенні однотипних таблиць.

25 Методика копіювання таблиць у ту ж Базу Даних.

26 Методика зміни порядку записів у таблиці.

27 Методика фільтрування записів таблиці й відключення фільтра.

28 Методика створення складного И – фільтра (AND – filter).

29 Методика створення складного АБО – фільтра (OR – filter).

30 Методика відключення фільтра.

31 Методика редагування структури таблиці в режимі Конструктора.

32 Призначення поля первинного ключа.

33 Методика створення в поле списку значень із використанням Майстра підстановок

34 Методика встановлення зв’язків між таблицями.

35 Методика уведення даних у таблицю з використанням створеного списку значень.

36 Методика уведення даних з використанням установлених зв’язків між таблицями.

37 Якими способами можна відкрити діалогове вікно “Новый запрос”?

38 Якими способами можна скористатися для створення запиту?

39 Методика створення запиту за допомогою конструктора запитів.

40 Методика додавання полів у запит.

41 Методика додавання таблиць у запит.

42 Методика видалення полів із запиту.

43 Методика видалення таблиць із запиту.

44 Методика установки критеріїв відбору в запитах.

45 Методика установки сортування записів у запиті.

46 Методика установки відображення полів у запиті.

47 Методика виконання розрахунків у запиті.

48 Способи відображення результатів запиту.

49 Методика редагування створених запитів.

50 Які статистичні функції використовуються при обчисленнях у запитах?

51 Методика створення перехресного запиту.

52 Методика створення запиту за допомогою майстра запитів.

53 Методика створення перехресного запиту за допомогою майстра запитів.

54 Якими способами можна відкрити діалогове вікно “Нова форма”?

55 Якими способами можна скористатися для створення Форми?

56 Методика створення форми за допомогою Майстра форм.

57 Якими способами можна скористатися для здійснення збереження Форми?

58 Якими способами можна скористатися для здійснення закриття Форми?

59 Методика створення форми за допомогою Майстра форм на основі зв’язаних таблиць.

60 Які режими подання Форми й способи переходу з одного режиму відображення форми в інший?

61 Яка елементна база вікна форми в режимі Конструктора?

62 Якими способами можна скористатися для зміна ширини й висоти форми?

63 Якими способами можна скористатися для зміни розмірів полів?

64 Якими способами можна скористатися для переміщення полів і елементів полів?

65 Якими способами можна скористатися для зміни розмірів полів, вирівнювання й зміни проміжків між елементами полів?

66 Методика відображення відповідних панелей інструментів, режиму конструктора й функціональне призначення кнопок даних панелей.

67 Якими способами можна скористатися для відображення Панелі елементів і функціональне призначення кнопок даної панелі?

68 Методика проведення розділової лінії між полями у вікні конструктора форм.

69 Методика вставки обчислювального поля.

70 Методика створення в заголовку форми, ілюстрації або малюнка.

71 Методика підготовки й печатки форми.

72 Методика проектування Форми, утримуючу діаграму.

73 Методика збереження створеної діаграми.

74 Методика редагування й модифікування діаграми.

75 Якими способами можна відкрити діалогове вікно “Новий звіт”?

76 Якими способами можна скористатися для створення Звіту?

77 Методика створення звіту за допомогою Майстра звітів, в основі якого не використовуються поля із числовими даними.

78 Якими способами можна скористатися для здійснення збереження Звіту?

79 Які режими подання Звіту й способи переходу з одного режиму відображення звіту в інший?

80 Якими способами можна скористатися для здійснення закриття Форми?

81 Методика створення звіту за допомогою Майстра звітів на основі зв’язаних таблиць із використанням полів із числовими даними.

82 Яка елементна база вікна звіту в режимі конструктора?

83 Якими способами можна скористатися для зміни ширини й висоти звіту?

84 Якими способами можна скористатися для зміни розмірів полів?

85 Якими способами можна скористатися для переміщення полів і елементів полів?

86 Якими способами можна скористатися для зміни розмірів полів, вирівнювання, і зміни проміжків між елементами полів?

87 Методика відображення відповідних панелей інструментів, режиму конструктора й функціональне призначення кнопок даних панелей.

88 Якими способами можна скористатися для відображення Панелі елементів і функціональне призначення кнопок даної панелі?

89 Методика зміни напису для поля.

90 Методика вставки заголовка нового поля.

91 Якими способами можна скористатися для уведення формул?

92 Методика створення й впровадження у звіт ілюстрації або малюнка.

93 Методика редагування нумерації сторінок звіту.

94 Якими режимами можна скористатися для попереднього перегляду звіту?

95 Методика підготовки й печатки звіту.

Частина 2.

1 Що таке SQL?

2 Призначення мови визначення даними.

3 Для чого призначені мова керування даними?

4 Які інструкції відносяться до мови керування даними?

5 Загальний синтаксис інструкції SELECT.

6 Порядок створення запиту за допомогою інструкції SELECT.

7 Мінімальний синтаксис інструкції SELECT.

8 Що міститься після ключового слова інструкції SELECT?

9 Що визначає речення FROM?

10 Який предикат використовується для вибору неповторюваних записів?

11 Для чого і як використовуються псевдоніми?

12 Як зберегти дані запиту в окрему таблицю?

13 Яким чином упорядкувати результат запиту?

14 Для чого використовується фраза DESC?

15 Для чого використовується речення WHERE?

16 Основні операції об’єднання декілька умов запиту.

17 Для чого використовується оператор BETWEEN?

18 Що таке поля, що обчислюються?

19 Яким чином задаються ім’я полів, що обчислюються?

20 Назвіть основні статистичні функції, які використовуються в інструкції SELECT.

21 Як визначити кількість записів у таблиці?

22 Як знайти мінімальне, середнє та максимальне значення поля?

23 Для чого і як використовується статистична функція SUM?

24 Для чого і як проводиться групування даних?

25 Скільки записів має результат використання статистичних функцій, якщо не передбачається групування даних?

26 Скільки записів має результат використання статистичних функцій, якщо передбачається групування даних?

27 Яким чином встановлюється зв'язок між двома таблицями при використанні інструкції SELECT?

28 Як чином пов’язує таблиці операція INNER JOIN?

29 Як чином пов’язує таблиці операція LEFT JOIN?

30 Як чином пов’язує таблиці операція RIGHT JOIN?

31 Яким чином замість операції LEFT JOIN можна використов RIGHT JOIN

32 Для чого і як використовується речення UNION?

33 Назвіть основні правила та рекомендації при використанні операції об’єднання в операції SELECT.

34 Для чого використовується предикат ALL після речення UNION?

35 Для чого створюється послідовність запитів?


6.2. Приклади тестових завдань ПМК №3 до змістовного модулю №6 “Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних”

1. Інформацційна система це:

а) система, яка реалізує сбір і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних та програмне забезпечення;

б) система, яка реалізує сбір, обробку і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних та програмне забезпечення;

в) система, яка реалізує сбір і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних та відповідний персонал;

г) система, яка реалізує сбір, обробку і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення та відповідний персонал;

д) система, яка реалізує обробку і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних та програмне забезпечення.

2. База даних (БД) це:

а) сукупність даних, що відзеркалює стан об’єктів;

б) поіменована сукупність даних, що відзеркалює стан об’єктів та їх відношення у конкретній предметній області;

в) поіменована сукупність даних та їх відношення у конкретній предметній області;

3. СУБД засновуються на використанні:

а) ієрархічної моделі даних;

б) лінійної моделі даних;

в) мережної моделі даних;

г) реляційній моделі даних;

д) транспортній моделі даних.

4. Інформаційні об’єкти предметної області частіше всього зв’язані між собою:

а) типом зв’язку один до одного;

б) типом зв’язку один до багатьох;

а) типом зв’язку багато до багатьох.

5. Який тип зв’язку практично не реалізується:

а) один до одного;

б) один до багатьох;

в) багато до багатьох.

6. При проектуванні таблиці БД треба:

а) вибирати для поля таблиці назву, яка віддзеркалює її призначення;

б) враховувати її вирогідні зв’язки з іншими таблицями;

в) розміщати в таблиці поля, значення яких обчислюються на підставі даних полів іншої таблиці;

г) продумати для полів таблиці умови перевірки уведення даних.

7 Продивитися дані, які зберігаються в таблиці Access, можна такими способами:

а) у вікні бази даних;

б) у вікні таблиці;

в) у вікні форми;

г) у вікні запиту;

д) у вікні звіту.

8. Таблицю можна відобразити в таких режимах:

а) в режимі таблиці;

б) в режимі попереднього переглядання;

в) в режимі конструктора;

г) в режимі печатки.

9. Форму можна відобразити в таких режимах:

а) в режимі форми;

б) в режимі попереднього переглядання;

в) в режимі конструктора;

г) в режимі печатки.

10. Запит можна відобразити в таких режимах:

а) в режимі запиту;

б) в режимі попереднього переглядання;

в) в режимі конструктора;

г) в режимі печатки.

11. Звіт можна відобразити в таких режимах:

а) в режимі звіту;

б) в режимі попереднього переглядання;

в) в режимі конструктора;

г) в режимі печатки.

12. Щоб перейти у вікні таблиці до запису з відомим номером необхідно виконати наступні дії:

а) використати вертикальну смугу прокрутки;

б) використати горизонтальну смугу прокрутки;

в) указати номер запису у полі “Текущая запись” навігаційній панелі вікна і нажати клавішу <Enter>.

13 В термінології Microsoft Access структура реляційних таблиць представлена:

а) стовпчиками та записами;

б) полями та записами;

в) полями та рядками;

г) стовпчиками та рядками.

14. Про поля таблиць Microsoft Access можна стверджувати наступне:

а) поле — це окремий рядок в таблиці бази даних;

б)полю присваивается уникальное имя (в пределах таблицы);

в)значенням поля може бути відеофрагмент;

г) значення поля може утримувати різнорідну інформацію, наприклад, текст і дату.

14. Первинний ключ це:

а) одне або декілька полів, що унікально ідентифікують записи таблиці;

б) обов’язково використовуються для організації зв’язків між таблицями;

в) у тому випадку, коли таблицяв представлена одним полем – поле обов’язково повино мати тип даних “Счетчик”.

15. В поля текстового типу можна помістити:

а) алфавітно-символьні дані;

б) числа, над якими можна виконувати обчислювання;

в) числа, які використовуються тільки як символьні ідентифікатори;

г) рисунки.

16. Під значення полів МЕМО-типа у пам’яті виділяється:

а) стількі місьця, скільки реально займають дані;

б) стількі місьця, скільки вказано в значенні довжини поля (всі незначащі позиції заповнюються пробілами);

в) об’єм пам’яті, відповідає 65 536 символам.

17. Математичні обчислювання можна виконати над полями наступних типів:

а) “Числовой”;

б)“Денежный”;

в)“Поле объекта OLE”;

г)“Дата/время”.


6.3. Приклади завдань ПМК №3 змістовного модулю №7 “Основи ВЕБ-дизайну”

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ № 7

1. Варіанти індивідуальних завдань обираються за порядковим № студента в учбовому журналі та узгоджують з викладачем. Завдання змістовного модуля №7 виконується в середовищі СУБД Micrisoft Word.

2. Демонстраційний приклад створюється в середовищі Micrisoft Word і повинен мати створену Web – сторінку, файли посилань та повинна мати:

таблицю;

довільний малюнок;

4-5 посилань;

довільний фон;

довільну текстуру;

-інші атрибути веб-сторінки.

3. Результати індивідуальної роботи повинні бути предствлені в електроному вигляді на зовнішньому носії інформації і мати:

Файли веб-сторінки – імена довільні;

Текстовий файл, створений у середовищі MS Word: повинен мати ім’я: Шифр групи_№ варіанту_ПІБ_студента;


Сейчас читают про: