double arrow

Частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам.

152. Частина валової продукції, яка реалізується за межі підприємства різним споживачам є:

1) побічна продукція;

2) кінцева продукція;

3) проміжна продукція;

4) товарна продукція.

153. Валовий дохід визначається як:

1) чистий дохід + оплата праці;

2) прибуток + оплата праці;

3) виручка від реалізації – повна собівартість реалізованої продукції;

4) прибуток +повна собівартість реалізованої продукції.

154. Грошові надходження від продажу продукції – це:

1) виручка від реалізації;

2) прибуток;

3) чистий дохід;

4) кінцева продукція.

155. Вартість товару визначається:

1) суспільно-необхідними затратами праці;

2) загальними затратами праці;

3) загальними виробничими витратами;

4) прямими затратами праці.

156. Визначення обсягу валової продукції сільського господарства у натуральній формі необхідне для:

1) оцінки розмірів натуральних фондів;

2) визначення обсягу перевезень і зберігання продукції;

3) визначення натуральних показників;

Усі відповіді привільні.

157. Розмір повторного рахунку у валовій продукції прямо пропорційно залежить від обсягу продукції:

1) власного виробництва;

2) залученої з інших галузей народного господарства;

3) запозиченої продукції;

4) власного виробництва та залученої з інших галузей.

158. Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до:

1) фонду основної заробітної плати;

2) фонду додаткової заробітної плати;
3) фонду виплати дивідендів;

Фонду матеріального стимулювання.

159. Фонд споживання на підприємстві – це:

1) фонд оплати праці і фонд матеріального заохочення;

2) фонд оплати праці і матеріальні затрати;

3) фонд оплати праці і валовий дохід;

4) фонд оплати праці і чистий дохід.

160. Матеріальною основою процесу відтворення є:

а) відтворення всіх факторів виробництва, робочої сили і засобів виробництва;

б) підтримання в робочому стані основних засобів виробництва;

в) відтворення робочої сили;

г) відтворення родючості землі.

161. Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і результатами, за якого отримують певні показники ефективності виробництва. При цьому можливі такі варіанти вказаного співвідношення:

1) ресурси і результати виражені у вартісній формі;

2) ресурси – у вартісній, а результати у натуральній формі;

3) ресурси – у натуральній, а результати у вартісній формі;


Сейчас читают про: