double arrow

Коефіцієнт автономії; коефіцієнт співвідношення власних і позичених коштів; коефіцієнт довгострокової заборгованості.

172. Рівень рентабельності (Рр) визначається за формулою:

1) Рр = %;

2) Рр = %;

3) Рр = %;

4) Рр = %,

------------------------

де: ТВ – вартість товарної продукції; Ср – собівартість реалізованої продукції; ВВ – вартість валової продукції; ВД – валовий дохід; П – прибуток.


Сейчас читают про: