double arrow

Как менялась структура рынка. Этапы развития бизнеса в интернете в нашей стране


1.С 2010 года объемы продаж e-commerce устойчиво росли, а структура рынка, доли категорий в нем менялись ни один раз. Самый феноменальный и безоговорочный рост, по данным «Интернет Ассоциации Казахстана», произошел в торговле интернет-магазинов. В 2010 году категория занимала всего 1% в доле рынка, в 2015 году уже 55,87%. С каждым годом казахстанцы все чаще покупают онлайн на площадках вроде Lamoda, Satu , OLX, WildBerries, Flip, Yves Rocher. Интернет-магазины по объему доли рынка, не обошел никто.

2.Пик популярности электронных досок объявлений пришелся на 2010-2013 годы. Эксперты объясняют: после кризиса 2008 года казахстанцы решили не хранить свободные деньги, а вкладывать их в недвижимость, автомобили и интернет пришелся здесь кстати. После 2013 года доля объявлений на рынке e-commerce начала уменьшаться – сказалось появление крупных игроков - интернет-магазинов. Если в 2010 году объявления занимали 31% доли рынка, то в 2015 году уже 10%. Эти показатели означают только, что изменяется структура e-commerce, объемы продаж в категории не падали, а росли.

Несмотря на перепады экономики, всегда оставались популярными и востребованными медиаресурсы. Обороты информационных компаний постоянно росли, медиаполе до сих пор остается самой стабильной категорией рынка: с 2010 по 2015 годы доля казахстанских интернет-изданий неизменно составлял около 5% рынка.
3. С 2015- по настоящее время. января 2016 года в Казахстане изменился рынок мобильной коммерции – появилась возможность проведения электронных платежей через оператора связи с баланса телефона. То есть за комуслуги, доставку пиццы, проезд в автобусе, покупку косметики и многое другое можно платить, просто отправляя SMS, даже необязательно иметь смартфон и подключение к интернету. С развитием мобильной коммерции игроки электронной торговли получили точку входа новых клиентов, пользователи – удобный и интересный способ платить.В 2017 году ожидаем выход казахстанского рынка e-commerce за $1 млрд. Если конечно не случится новой девальвации (будь тенге по-прежнему сильным, казахстанский e-commerce преодолел бы этот барьер в миллиард уже по итогам 2016 года). Продолжится усиление сегмента доставки товара, который пока отстает в развитии от электронных услуг (из-за сложностей в логистике). В полной мере придет онлайн-кредитование в интернет-магазины. Kaspi.kz показал всем отличный пример того, как это работает. В отношении вида оплаты сохранится тренд предыдущих лет - рост оплат по банковским картам за счет уменьшения оплат наличными и через терминалы для интернет-услуг.

 

11. Интернет-дүкен және интернет-сөре (витрина) ерекшеліктеріне мысалдар келтіріңіз.

Интернет-дүкен - интернет арқылы тауарларды сататын сайт. Бұл браузер немесе ұялы қолданбасы арқылы, пайдаланушыларға онлайн сатып алуға, тапсырыс жасауға, төлеуге және жеткізу әдісін таңдауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда, тауарларды сату қашықтықтан жүзеге асырылады және ол сатылған тауарлар бойынша шектеулер болуы мүмкін. Мысалы, кейбір елдерде алкоголь, қару-жарақ, зергерлік бұйымдар мен басқа да тауарларды онлайн сатуға тыйым салынған. Мысалы, Ресейде алкоголь, зергерлік бұйымдар мен кейбір басқа да тауарларды қашықтықтан сатуға тыйым салынған.Интернет-дүкен мен дәстүрлі дүкен арасындағы негізгі айырмашылық сауда платформасының түрінде. Егер кәдімгі дүкенге сауда залы, дүкен терезелері, баға белгілері, сондай-ақ сатушылар, кассирлер және тәжірибелі кеңесшілер қажет болса, онда оның барлық желідегі инфрақұрылымы бағдарламалы түрде жүзеге асырылады. Басқаша айтқанда, интернет-дүкен - бұл сатып алушыға тауарларды каталогтан қашықтан таңдауға және оның тапсырысын орналастыруға мүмкіндік беретін веб-сайтта жұмыс істейтін бағдарламалар жиынтығы. Дүкеннің және сауда бөлмесінің функциялары тауарлардың иллюстрациялық каталогы бар беттермен жүзеге асырылады, кеңес берушілерге нұсқаулар беріледі. Барлығы әдеттегі дүкендегідей. Тіпті интернет-дүкен интерфейсінде кәдімгі элементтер сақталады, мысалы, кассирге баратын жолда біз таңдаған тауарларды салып отыратын виртуалды себет.Әлеуметтік салдары:

· Әлемнің кез келген жерінде, кез-келген адамға, кез-келген өнімді табуға және оны сатып алуға мүмкіндіктері аумақтардың шекараларын бұзады, ұлттардың өзіндік ерекшеліктерін бейтараптандырады, қандай да бір тілге, дінге, нәсілдік ерекшеліктерге, халықтар арасындағы ұнамсыздық немесе жеккөрушілікке байланысты пайда болатын кедергілерді жоюға көмектеседі.

· Келесі ұрпақ сатып алуды басқа кеңістікте көшу қажеттілігі ретінде қарастырмайды деп болжауға болады. Сауда орталықтарының босауы, дүкендерге асыққан қала тұрғындарының қысқаруы, сондай-ақ көлік инфрақұрылымына жүктемені төмендету киберсауданың маңызды салдары болып табылады. Бұл болашақта қалалық ортаның өзгеруіне әкеледі.

Интернет-сөре – интернетте тауарлар жарнамасы мақсатында тауарлар туралы ақпараттар орналасатын веб-сайт. Оның негізгі мақсаты – интернет-жарнама. Көп жағдайда бұл шешімді төменгі технологиялық және икемсіз шешім деп есептейді. Сөрені тікелей сатылымдар мақсатында пайдаланатын компаниялар өз имидждеріне қажетті күтімді жасамайды. Оның үстіне, мұндай сатылымдар кейбір жағдайларда компания үшін тиімді болмайды, тіпті рентабельді болмауы да мүмкін.

Интернет-сөрелерде сатушы сатылатын өнімге суреті мен ақпараттары арқылы сайт беттерінде сипаттама жасап, сату және акциялар туралы ақпаратты орналастырады. Сатып алушы дүкенде сатылатын тауарлар туралы ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік алады.

Виртуалды дүкеннің негізгі міндеті - сатушы мен сатып алушы арасындағы ақпараттық және өнімді байланыстарды қамтамасыз ету. Яғни, интернет-дүкенде біз тауарды таңдап, интернет арқылы тапсырыс бере алатын болсақ, интернет-сөреде тек тауар туралы ақпаратты ғана біле аласыз.

Интернет-витрина – совокупность инструментов и средств электронных коммуникаций, предназначенных для приёма заявок на товары и услуги через Интернет, которая позволяет ознакомиться с характеристиками товаров, осуществить их выбор и оформить заявку на покупку.
Как правило, на страницах веб-витрины размещена информация о компании, каталоги товаров и услуг, прайс-листы и форма заполнения для подачи заявки. Здесь можно публиковать новости компании, дополнительную информацию о производителях, аналитические обзоры и др. Информация обо всех заказах отправляется в почтовый ящик фирмы-продавца, сотрудники которой исполняют их в установленном порядке. Если сравнить веб-витрину с традиционными источниками, то последнее не может обеспечить настолько полную информацию о товарах и услугах, в отличие от первого.
Среди веб-витрин выделяют разновидности:

  • статическая, на основе обычных НТМL-файлов.
  • динамическая, с отображением информации из некоторой базы данных.

Веб-витрина – относительно недорогое средство организации розничной торговли, она имеет существенные недостатки:

· не позволяет автоматизировать торговлю с реального склада;

· не допускает сокращения штата фирм продавцов и их операционных расходов;

· отсутствие гибкости в управлении торговыми процессами и организации маркетинговых акций.

Все запросы клиентов в веб-витрине поступают к менеджерам по продажам, а не как в электронном магазине - в автоматизированную систему обработки заказов. Затем бизнес-процессы веб-витрины полностью повторяют бизнес-процессы традиционного предприятия розничной торговли. В этом случае нет возможности реального сокращения операционных издержек, рентабельность веб-витрины мало отличается от рентабельности обычных методов ведения торговли. Главной особенностью работы такого варианта интернет-торговли являются процессы взаимодействия веб-витрины с внутренним бизнес-процессом компании, которые осуществляются менеджерами вручную.

Таким образом, веб-витрина — это лишь инструмент привлечения покупателя, интерфейс для взаимодействия с ним и проведения маркетинговых мероприятий.

12. Интернет-аукцион түрлерін сипаттаңыз.

Интернет аукцион (онлайн аукцион) - интернет арқылы өткізілетін аукцион. Тұрақты аукциондардан айырмашылығы, онлайн-аукциондар алыс қашықтықта (қашықтықтан) өткізіледі және сіз сайтта немесе компьютерлік аукцион бағдарламасында ставкалар жасай отырып, белгілі бір жерде болмай-ақ қатыса аласыз.

Онлайн-аукционның негізгі құрылымдық бөлігі - бұл лот. Лот - онлайн аукционда орналастырылған белгілі бір өнімді (немесе тауарлар тобын) сату туралы ақпаратты жариялау. Лот бойынша аукцион жеңімпазы алатын тауарлардың сипаттамасы, құны және саны көрсетіледі. Мүмкін болса, қойылатын лоттың нақты фотосуреті салынады.

Аукцион түрлері.

Стандартты аукцион.

Бастапқы бағаны көтеру арқылы жүргізілетін аукцион түрі. Сатушы лотқа алдын-ала белгіленген тауарды қояды, бастапқы баға мен сауда периодын белгілейді. Бастапқы баға тауарды сатып алуға болатын ең төмен баға болып табылады. Кімнің бағасы соңғы және ең жоғары баға болса, сол адам жеңімпаз болады.

Кері аукцион.

Аукционның бұл түрінің негізгі қағидасы – бағаның түсуін күту. Бастапқы баға ең жоғары баға болып табылады. Әрі өқарай баға төмен түсе береді. Кімде-кім ағымдағы бағаға тауарды сатып алуға дайын болса, сол адам жеңімпаз атанады.Сейчас читают про: