double arrow

Развитие электронного бизнеса можно разбить на несколько временных отрезков.


1 этап.Период с 1998 по 2000 гг. – этап зарождения, наиболее бурного развития и самого стремительного увеличения числа интернет-магазинов. Число первых интернет-магазинов составляло всего 298 шт., они были зарегистрированы лишь в крупных городах, таких как Москва,Санкт-Петербург,Новосибирск.

2 этап.Период с 2000 по 2005 г. – этап резкого снижения темпов развития электронного бизнеса в России. Первоначальное бурное расширение аудитории Интернета в мире (1996–1997 гг.) и избыточное финансирование привели к стремительному обвалу.Это положило начало затяжному спаду развития.

электронного бизнеса в США и во всем мире

3 этап.Период с 2006 по 2010 гг. – этап становления и планомерного развития как интернет- технологий, так и электронного бизнеса в целом. Российские предприниматели торопились занять свое место в Сети и смело открывали новые магазины на собственные и привлеченные средства.Также в этот период времени - этап глобального финансового кризиса и снижения темпов развития электронного бизнеса в России. Глобальный финансовый кризис вынудил руководителей интернет-компаний искать пути к снижению затрат.
Однако развитие отрасли электронного бизнеса в мире, в особенности в России, сдерживали :

- недостаточный уровень развития технологий;

- небезопасность транзакций и хранения информации;

- недостаток навыков использования Интернета в компаниях;

- правовые и бюрократические трудности при создании структуры электронной торговли;

- привычка неформальных договоренностей в бизнесе.

4 этап.Период с 2010и настоящее времяного бизнеса, активизация внедрения технологий электронного бизнеса в традиционных организациях и создание новых электронных бизнесов.

Существует несколько классов информационных систем, используемых предприятиями для автоматизации бизнеса:

• ERP (англ. Enterprise Resource Planning) — ИС управления ресурсами предприятия.

• CRM (англ. Customer Relationship Management) — ИС управления взаимодействием с клиентами.

• BI (англ. Business Intelligence) — ИС сбора, анализа и представления бизнес информации.

• ECM (англ. Enterprise Content Management) — ИС управления информацией и документами на предприятии.

• HRM (англ. Human Resource Management) — ИС управления персоналом.

10. Қазақстандағы «E-business» сипаттаңыз.

Интернет-экономика – бизнесті жаңа ақпараттық технологияның қолдануымен жасайтын бизнес түрлерінің жиынтығын айтуға болады. Кім бизнесте ақпараттық технологияны қолданады, сол өте жылдам дамиды, ал шеттеген – дамудан артта қалады. Интернет қазіргі уақытта көпшілік компаниялардың жұмыс тәсілдерін өзгертіп отыр. Олар қазір көбінесе жоғары технология ортасын және де басқа орталарға еніп келеді, солардың бірі: химия өнеркәсібі, биотехнология, медицина, мұнай-газ өндіру, қаржы және т.б.Интернет-бизнес – бұл ең тиімді бизнес құралдарды жасау немесе бизнестің көп түрін дамыту.

Интернет-бизнес екі формаға бөлінеді: Интернет-бизнес – бизнесті құру негізі және Интернет-бизнес – дәстүрлі бизнесті дамытудың қосымша құралы ретінде.

Интернет-бизнес технологиясының көмегімен интернет-дүкенде келесі бизнес процестері жүреді:

· Қолданушыларды тауарлар мен қызметтер туралы ақпараттармен қамтамасыз ету;

· Тауарлар мен қызметтерді сату;

· Жабдықтаушылар, сатып алушылар, жеткізу қызметі арасындағы қатынастарды реттеу;

· Клиенттерді тапсырыс жүрісі бойынша ақпаратпен қамтамасыз ету;

· Есеп жүргізу;

· Серіктестерді іздеу.

Интернет-бизнестің негіpгі құралы болып:

  • Корпоративті веб-сайт;
  • Интернет дүкен;
  • Интернет аукцион;
  • Корпоративті ақпарат порталы;
  • Интернет-биржа;
  • Интернет-маркетинг.

Қазақстандағы В2В бөлімінің дамуы.

В2В – интернет арқылы екі кәсіпорын арасындағы келісімдік қатынас. Мысалы: екі кәсіпорын интернет арқылы келісім шарттарын жібергенде, өз жабдықтаушыларынан бағамдарын алу, келісім-шарт жасау, шоттарын төлеу және қабылдау және т.б. экономикалық заңды операция жүргізу. Осы бағыт Қазақстандағы электронды сауданың перспективалық саласы болып табылады. Ішкі нарықтың шегінде осы бағыт Қазақстан өндірушілермен коммерциялық байланыс жасауға көмектеседі, алынатын материалдар мен құрал-жабдықтарды Қазақстан кәсіпорындар арасындағы процесті жеңілдетеді, сондай сияқты басқа елдегі материалдар мен құрал-жабдықтарды импорттағанды жеңілдетеді.Қазақстанда есептеуіш техникалар мен электроника өнімдері өздерін жақсы ұсынған алаңдар жеткілікті. Ал, қалған тауар төменгі сатыда тұр немесе олар мүлде көрінбейді. Себебі, қазіргі заман қызметтерінің талаптарына сәйкес келмейді.

В2С секторы.Электронды сауданың басқа формасы - Кәсіпорын – Тұтынушы формасы. В2С – осы уақытта ең кеңінен тараған электронды сауда формасы, кәсіпорынның тауар мен қызметі тура тұтынушыға сату орны. Мысалы: В2С формасындағы жұмыс істейтін американдық ірі компанияның бірі болып amazon.com табылады. Олардың дүние жүзі бойынша 30 миллионнан астам клиенттері бар. Бұл клмпания өз қызметінің көлемі бойынша жаңа өткізу жүйесінің моделін жасады, тұтынушыларға тауарын кез-келген елге тасымалдауын қамтамасыз етті. В2 формасы тұтынушыларға тауар мен қызметтерді көруге мүмкіндік беруді қарастырады.

1996 ж. Электронды сауданың бастапқы негізгі кезеңінде интернет арқылы кітаптар, компакт-дискілер, программалық жабдықтар сатылған. Ал, жалпы сауда көлемі 500 миллион долларға жетті.

Қазақстан интернетінің дамуының өзіндік сипаттары бар. 2001 ж. Электронды дүкендер жоғары қарқынмен дами бастады, сол кезде Қазақстандық кәсіпкерлер жүйеде орнын алуға асығып, қорықпастан жаңа жүкендер ашты.

Онлайн-дүкен өкілдері жеткізіп беру қызметінің әзірге Қазақстанның қалалы жерлерінде жақсы дамығанын айтты. Ал шалғай жерлерге тауар жеткізу үшін олар «Қазпошта» қызметін пайдаланады.

«Award.kz ұлттық интернет жүлдесі» қоғамдық қоры Қазақстандық есеп-шот карталарымен электрондық коммерция нарығында жасалған интернет-төлемдерге сараптама жасаған. Электрондық төлемнің 90 пайызы халықаралық дүкендердің үлесіне тисе, қалған 10 пайызы қазақстандық дүкендер еншісінде. Банктік есепшот арқылы жүргізілген халықаралық транзакцияның 66 пайызы АҚШ-қа тиесілі. Еуропа Одағымен 9 пайыз транзакциялық операциялар жасалған.

Ұлттық Банктің деректері бойынша, 2014 жылғы қаңтарда қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын қолданумен жасалған транзакциялардың көлемі 479,6 млрд теңгені құрады. Сонымен қатар, өткен жылдың аяғында интернет-ресурстар арқылы төлемдер сомасы 5,3 млрд. Теңгені құрады, транзакциялардың саны – 933 000.

Қазақстандағы интернет-бизнес ассоциациясының президентінің есебі бойынша, Қазақстанда электрондық коммерция нарығының айналымы 2014 жылы 700 млн. долларға жетті.

Қазақстандағы ең ірі интернет-компаниялардың қатарында АО «Эйр Астана», Lamoda, ТОО «OTTO Kazakhstan», Sulpak компаниялары бар.Сейчас читают про: