double arrow
Яке з наведених нижче визначень розкриває філософське поняття «свободи»?

4

А Процес постійної критики раніше досягнутого комфортного стану, результат роботи розуму, постійний рух, що змінює межі комфортного й дискомфортного стану.

Б Універсалія культури суб’єктивного ряду, що фіксує можливість діяльності та поведінки в умовах відсутності зовнішнього цілепокладання.

В Тип, напрямок розвитку, що характеризується переходом від нижчого до вищого, від менш складного до більш складного.

Г Протилежна індивідуалізмові доктрина, що надає привілейованого статусу соціальним цілісностям, які можна розглядати як природні організми, культурні спільноти, діючі системи або визначальні структури.

4

Сейчас читают про: