double arrow

Пошук даних в базі по запитам


Ви можете шукати певний запис у таблиці або формі за допомогою вкладки Знайти в діалоговому вікні Пошук і заміна. Це ефективне рішення, якщо запис, який потрібно знайти, відповідає визначеним критеріям (наприклад, умовам пошуку) і операторам порівняння (як-от "дорівнює" або "містить").

 

1. Відкрийте таблицю або форму та виберіть поле, у якому потрібно знайти дані.

2. На вкладці Основне в групі Пошук натисніть кнопку Знайти або натисніть клавіші Ctrl+F.З’явиться діалогове вікно Пошук і заміна, в якому відобразиться вкладка Пошук.

3. У полі Знайти введіть значення, яке шукаєте.

4. Щоб змінити поле, у якому буде здійснюватися пошук, або шукати дані по всій базовій таблиці, виберіть відповідний варіант у списку Пошук в.

5. У списку Шукати виберіть пункт усюди та натисніть кнопку Знайти далі.

6. Коли елемент, який потрібно знайти, виділено, у діалоговому вікні Пошук і заміна натисніть кнопку Скасувати, щоб закрити його. Записи, які відповідають вашим умовам, виділяються.

69. Призначення фільтрів та команд Застосувати фільтр.

Фільтрування використовується для перегляду лише потрібних даних. Наприклад, фільтри в базі даних Microsoft Access можна використовувати для перегляду певних записів у формі, звіті, запиті або таблиці даних чи для друку лише деяких записів звіту, таблиці або запиту.
За допомогою фільтра ви зменшуєте кількість відображуваних дані, не змінюючи макета основних даних у запиті, формі або звіті.

70. Запит на доповнення.

запит на доповнення — використовується в тому випадку, коли треба об’єднати однорідні дані з двох таблиць однакової структури, тобто добавляє групу записів з одної або декількох таблиць в кінець одної або декількох таблиць. Для цього спочатку створюється запит–вибірка на основі тієї таблиці, з якої треба перенести дані до іншої таблиці, і після зміни типу запита на запит на доповнення у вікні діалогу вказати назву таблиці, до якої треба додати відповідні записи.

71. Способи створення запитів.

Запити на вибірку. Створення запиту до бази починається з відкриття вкладки “Запросы” діалогового вікна “База данных” і натиснення лівої клавіші миші на кнопці Создать”. У вікні “Новый запрос” задають режим створення запиту вибором п.“Конструктор”. Вибір таблиць виконують у діалоговому вікні “Добавление таблицы”. Їх заносять у верхню половину бланка “запиту за зразком” натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Добавить”.

Запити за зразком. Рядок “Поле” заповнюють перетягуванням назв полів із таблиць у верхній частині бланка. Кожному полю майбутньої результуючої таблиці відповідає один стовпець бланка запиту за зразком. Рядок «Ім'я» таблиці заповнюється автоматично при перетягуванні поля. Якщо натиснути на рядок “Сортировка”, з'явиться кнопка списку, щорозкривається, який містить види сортування. Якщо призначити сортування по якомусь полю, дані в остаточній таблиці будуть відсортовані по цьому полю.Запити з параметром. Припустимо, що треба створити запит, за допомогою якого користувач може визначити, у якому році та або інша команда займала перше місце у чемпіонатах світу з футболу. Для цього служить спеціальна команда мови SQL, що виглядає так: LIКЕ [...]. У квадратних скобках можна записати будь-який текст,звернений до користувача, наприклад:LIКЕ [Введіть назву країни]. Команду LIКЕ треба помістити в рядку “Условие отбора” і в те поле, по якому робиться вибір. У нашому випадку це стовпець збірних, що займали перші місця в чемпіонатах світу з футболу. Після запуску запиту відкривається діалогове вікно, у якому користувачу пропонується ввести параметр. Якщо в якості параметра ввести слово “Бразилія”, те видається результуюча таблиця, що містить запису по тим чемпіонатам, коли збірна Бразилії ставала чемпіоном.

Підсумкові запити. Їх створюють на основі бланка запиту за зразком, у якому з'являється додатковий рядок –“Групування”. Для введення цього рядка в треба натиснути на кнопку “Групові операції” на панелі інструментів програми Ассеss 9х. У тих полях, по яких робиться групування, треба установити (або залишити) функцію “Групування” і вибрати одну з підсумкових функцій. Натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Вид” запускає запит і видає результуючу таблицю з необхідними підсумковими даними.Запити на зміну. Натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Вид” дозволяє переконатися, що запит працює як треба і створює результуючу таблицю, більш повну ніж базова. В меню “Зaпит”, що доступно тільки в режимі “Конструктора” є команда для створення запитів на відновлення даних, на додавання записів і на вилучення записів. Всі вони відносяться до запитів на зміну і працюють аналогічно, змінюючи базові таблиці відповідно до даних результуючих таблиць.

72. Спосби додавання даних в таблицю конструктора запитів.

Запит на додавання вибирає записи з одного або кількох джерел даних і копіює вибрані записи до наявної таблиці.Сейчас читают про: