double arrow

Табличний процесор Excel: мастер диграмм.

4

Діаграма - це графічно представлена ​​залежність однієї величини від іншої. За допомогою діаграм взаємозв'язок між даними стає більш наочною. Діаграми полегшують порівняння різних даних. Більшість діаграм впорядковують дані по горизонтальній (вісь категорій) та вертикальній осях (вісь значень). Окремі елементи даних називаються точками. Кілька точок утворюють послідовність даних.

Хорошим помічником у побудові діаграм є майстер діаграм. Він виконує основну частину роботи. Все що залишається робити Вам - вибирати дані і приймати по ходу деякі нескладні рішення. Покажемо роботу майстра на прикладі побудови діаграми розподілу води і суші на земній кулі. Виділіть діапазон значень, які передбачається зобразити на діаграмі і клацніть на кнопці Chart Wizard (Майстер діаграм) або виберіть команду Chart (Діаграма) з меню Insert (Вставка). З'явиться вікно першого кроку майстра діаграм.

1.На першому кроці необхідно вибрати тип діаграми. Виберіть об'ємний варіант кругової діаграми і клацніть на кнопці Next (Далі) для того, щоб перейти до другого кроку.

2.На другому кроці уточнюється діапазон даних. У нашому прикладі потрібний діапазон уже визначений, але в разі необхідності його можна змінити, виділивши за допомогою «протягування» новий діапазон. В результаті в рядку Data range (Діапазон) з'явиться відповідна посилання. Клацніть на кнопці Next (Далі) для того, щоб перейти до третього кроку.

3.На третьому кроці визначаються відображаються елементи діаграми. Наш майстер діаграм запропонував першу клітинку стовпця значень як заголовок діаграми, а вміст першого стовпця діапазону включив в легенду. Якби Ви вибрали інший тип діаграми, майстер запропонував би Вам інші рішення. Якщо Ви не згодні з майстром, Ви можете внести свої поправки на цьому кроці. Хороша діаграма - це діаграма, при перегляді якої не виникає питання: «А що б це значило?». Для цього її треба забезпечити достатньою кількістю зрозумілих підписів. Клацніть на кнопці Next (Далі) для того, щоб перейти до останнього кроку.

4.На четвертому кроці необхідно вказати розміщення діаграми. За замовчуванням майстер пропонує розмістити діаграму на тому ж робочому аркуші, на якому знаходяться дані. Цей параметр теж можна змінити. Клацніть на кнопці Finish (Готово) для завершення роботи майстра діаграм.
 

Табличний процесор Eхcel: форматування клітин

1. Виконайте команди меню Формат ! Ячейки,опція Число та уважно розгляньте існуючі формати діалогового вікна Формат ячеек: Числовой, Денежный, Финансовый, Дата та інші.

2. Для даних стовпчика «Ціна, в $» встановіть формат - Денежный, $ Английский США, для даних стовпчика «Ціна, в грн.» формат грн.

3. Введіть у клітинку поточну дату, встановіть для цієї клітини формат дати у вигляді: 15.03.09.

4. Для даних стовпчика «Кількість» встановіть формат Числовой целый.

5. Відокремте числові дані в стовпці С та натисніть кнопку Увеличить разрядность

 

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про: