double arrow

Витікання рідини крізь отвори в тонкій стінці під рівень


Розглянемо випадок витікання рідини крізь малі і великі отвори в тонкій стінці з одної місткості в іншу під рівень (рис. 59). На вільних поверхнях рідини в місткостях атмосферні тиски. Напори Н1 і Н2 (по відношенню до осі отвора) незмінні. Струмінь на виході з отвору у рідину також стискається.

Швидкість витікання рідини з лівої місткості в іншу для малого отвору можна визначити з рівняння Бернуллі. Витікання рідини здійснюється під дією різниці напорів

.

Якщо витікання здійснюється крізь великий отвір під рівень, то можна побачити, що різниця напорів зверху отвору ( в точці а), в центрі ваги отвору (в точці б) і внизу отвору (в точці в) однакова. Тобто, за висотою отвору (великого) в кожній його точці різниця напорів однакова. Тоді швидкість витікання і витрата рідини під рівень визначаються в обох випадках за формулами при витіканні рідини крізь малі отвори:

; (174)

. (175)

Значення і можна приймати такі ж самі, що і для випадку витікання рідини в атмосферу крізь малий отвір в тонкій стінці.

 

 


Сейчас читают про: