double arrow

Витікання стисливої рідини (газу) з отворів


Витікання стисливої рідини при великій різниці тисків газ вже не можна розглядати як нестесливу рідину. Вважається, що процес зміни стану газу адіабатичний. Для такого процесу можна застосувати рівняння енергії для усталеного потоку в’язкої стисливої рідини і після певних перетворень отримати формулу для швидкості витікання, яку називають формулою Сен-Венана.

. (179)

Максимально можлива швидкість витікання газу буде

(180)

Це випадок, коли витікання відбувається в середовище з абсолютним вакуумом (тиск р=0 ) і потенціальна енергія стисненого газу переходить у кінетичну. Але ця максимальна швидкість не можу бути досягнута. Граничною швидкістю тут є так звана критична швидкість витікання, що дорівнює місцевої швидкісті звуку,

де а – швидкість звуку.

 


Сейчас читают про: