double arrow

Порядок виконання роботи


 

1. Ознайомитися з паспортними параметрами та будовою трансформатора і записати дані з його щита і дані вимірювальних приладів, необхідних для виконання роботи. У випадку коли відсутня схема підключення трансформатора, необхідно визначити первинні та вторинні обмотки трансформатора.

2. Зібрати схему зображену на рис. 5.1, для визначення коефіцієнта трансформації трансформатора. В цій схемі PV1 –вольтметр, що виміряє напругу на затискачах первинної обмотки; PV2 – вольтметр, що виміряє напругу на затискачах вторинної обмотки.

Дослід провадиться таким чином. Ввімкнувши ,записуємо значення вольтметрів PV1 і PV2 в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

№ п/п Заміряно Розраховано Примітки
, В , В  
         

 

Рис. 5.1 – Схема для визначення коефіцієнту трансформації однофазного трансформатору

 

Виміряти напруги та на затискачах обмоток трансформатора. Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора.

3. Зібрати схему рис. 5.2 для досліду неробочого ходу трансформатора. З схеми видно, що до первинного ланцюга ввімкнуто амперметр РА1 для вимірювання струму неробочого ходу Іх, вольтметр PV1 для вимірювання напруги на затискачах первинної обмотки, ватметр W для вимірювання втрат неробочого ходу Рх.

 

Рис. 5.2 – Схема досліду неробочого ходу однофазного трансформатора

 

Необхідно використати амперметр і ватметр для струмів . Оскільки при неробочому ході трансформатора коефіцієнт потужності невеликий, то для вимірювання втрат неробочого ходу рекомендується застосовувати спеціальний ватметр, який призначений для вимірювання потужності при малих значеннях коефіцієнта потужності. Значення виміряних величин занести до табл. 5.2.

Таблиця 5.2

№ п/п Заміряно Розраховано Примітки
, В , А , Вт  
           

 

4. Зібрати схему (рис. 5.3) для досліду короткого замикання трансформатора. Підвести до первинної обмотки трансформатора таку знижену напругу ,щоб . Виміряти , , . Обчислити , , , , , , . Якщо дослід короткого замикання трансформатора проводився в холодному стані, то необхідно заміряти температуру навколишнього середовища і привести величини: , , , , та до номінальної температури обмоток трансформатора.

В схемі амперметр і ватметр повинні бути вибрані на номінальний струм первинної обмотки, а вольтметр береться для напруги, рівної (5-11%) номінальної. Дослід короткого замикання може здійснитися або в холодному стані трансформатора, коли температура його обмоток практично не відрізняється від температури навколишнього середовища, або при температурі, відповідній нормальним умовам роботи трансформатора.

Рис. 5.3 – Схема досліду короткого замикання однофазного трансформатора

Значення виміряних величин занести до табл. 5.3.

 

Таблиця 5.3

№ п/п Заміряно Розраховано
, В , А , Вт , град , Ом , Ом , Ом , Ом , Ом , % , % , % , Вт
                             

 

5. Зібрати схему за рис. 5.4. Зняти зовнішню характеристику трансформатора для чисто активного навантаження ( ). Підтримувати незмінним . Виміряти , , , , та .Обчислити , та для всіх вимірювань. Побудувати зовнішню характеристику .

Зняти зовнішню характеристику для активно-індуктивного навантаження. Підтримувати незмінними ,та .

Провести ті ж вимірювання та обчислення, як і для чисто активного навантаження. Побудувати зовнішню характеристику .

Зняття зовнішньої характеристики для активного навантаження ( ) проводиться таким чином. Включивши первинну обмотку під номінальну напругу при номінальній частоті при розімкненій вторинній обмотці (вимикачі QF2 і QF3 розімкнені), записуємо свідчення приладів в табл. 5.4. Потім вмикаємо QF2 (при цьому QF3 повинен бути розімкнений) і поступово збільшуємо навантаження (зменшенням опору реостата в зовнішньому ланцюгу або включенням ламп розжарювання) від нуля до номінальної або небагато більше номінальною. Під час досліду напруга на затискачах первинної обмотки повинна бути не змінною. При кожній зміні навантаження записуємо значення приладів до табл. 5.4

Рис. 5.4 – Схема для зняття зовнішньої характеристики однофазного трансформатора

 

Таблиця 5.4

№ п/п Заміряно Розраховано
  , В , А , Вт , В , А , Вт
                   

 

6. Визначити коефіцієнт корисної дії за методом неробочого ходу та короткого замикання для та .

7. Задаючись різними значеннями коефіцієнта завантаження, визначити для кожного навантаження коефіцієнт корисної дії трансформатора. На підставі отриманих даних побудувати криву . Побудувати криві для та .

Зміст звіту

 

1. Титульний аркуш із зазначенням теми лабораторної роботи.

2. Мета, короткі теоретичні відомості.

3. Опис виконання лабораторної роботи.

4. Висновки з роботи.

 

Контрольні питання

 

1. Як класифікують трансформатори?

2. Для яких потреб застосовують трансформатори напруги та струму?

3. Чим відрізняється режим роботи трансформаторів струму та напруги?

4. Які є конструктивні різновиди трансформаторів струму?

5. Чому для трансформаторів струму небезпечними є режим роботи при розімкнутій вторинній обмотці і як треба вимикати прилади, що живляться від вторинної обмотки трансформатора струму?

Література: [1, 4, 7, 9, 10].


Сейчас читают про: