double arrow

Укажіть, у якому варіанті правильно визначені ознаки ділового стилю.

АШироке використання термінології і абстрактної лексики; вживання слів у прямому значенні; не вживаються емоційно забарвлені слова; тенденція до використання складних синтаксичних конструкцій

Бшироке використання штампів, умовних скорочень, термінів; вживання нейтральної лексики, слів у прямому значенні; використання номінативних речень, відсутність експресивних засобів

Ввживання емоційно забарвлених слів, слів у переносному значенні, часток, звертань, вставних слів; вживання емоційно забарвлених слів; використання немовних засобів спілкування

Гвживання неологізмів, емоційно-експресивної лексики, використання багатозначності слова, широке використання суспільно-політичної лексики і фразеології, засобів стилістичного синтаксису

2. Продовжте речення: «Тези – це…»

Апослідовний перелік основних питань тексту

Бпослідовне викладання змісту

Вфрагменти тексту, які стосуються якоїсь певної теми

Гположення, які коротко викладають ідею, думку

3. Продовжте речення: «План – це…»

Аповний письмовий виклад змісту

Бпослідовність тематичних частин виступу

Вузагальнюючі думки, які мають лаконічну мовну форму

Гвисновкові положення

4. Продовжте речення: «Анотація – це…»

Анауковий систематизований опис книг

Бхарактеристика змісту книги

Вназва каталогу в бібліотеці

Гстислий опис книги

Які ви знаєте види тез?


АЦитатні

Бцитатні й вільні

Вцитатні, вільні й змішані

Гвільні й змішані

6. Укажіть рядок, у якому перелічені тільки засоби самостійної роботи з книгою.

Аплан, тези, конспект, виписки

Бконспект, відгуки, тези, план

Ввиписки, тези, конспект, рецензія

Гплан, тези, виписки, звіт

Укажіть, у якому варіанті правильно вказані ознаки публіцистичного стилю.

АШироке використання термінології і абстрактної лексики; вживання слів у прямому значенні; не вживаються емоційно забарвлені слова; тенденція до використання складних синтаксичних конструкцій

Бшироке використання штампів, умовних скорочень, термінів; уживання нейтральної лексики, слів у прямому значенні; використання номінативних речень, відсутність експресивних засобів

Ввживання емоційно забарвлених слів, слів у переносному значенні, часток, звертань, вставних слів; вживання емоційно забарвлених слів; використання немовних засобів спілкування

Гвживання неологізмів, емоційно-експресивної лексики, використання багатозначності слова, широке використання суспільно-політичної лексики і фразеології, засобів стилістичного синтаксису8. Продовжте речення: «Виписки – це…»

Апослідовний перелік основних питань тексту

Бпослідовне викладання змісту

Вфрагменти тексту, які стосуються якоїсь певної теми

Гположення, які коротко викладають ідею, думку

9. Продовжте речення: «Бібліографія – це…»

Анауковий систематизований опис книг

Бхарактеристика змісту книги

Вназва каталогу в бібліотеці

Гстислий опис книги

Які ви знаєте види конспекту?


Ацитатні

Бцитатні й вільні

Вцитатні, вільні й змішані

Гвільні й змішані


Розділ V. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Тема 24. Стилістичне забарвлення граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви

Мова народу є його дух і духом народу є його мова.

В. фон Гумбольдт

Завдання 1. Прочитайте, вкажіть власні назви і поясніть особливості їх написання. Поставте, де можна, біля власної назви співвідносну загальну назву. Обґрунтуйте стильову приналежність тексту.

За прізвищем, даним на Січі, можна дізнатися про поширені в Україні того часу ремесла, промисли та характер військової, торгової діяльності, чим саме займалися прибульці – Сердюк, Гардовий, Гуртовий, Купчик, Крамар, Кантортій, Дегтяр, Стадник, Свинар, Садівничий, Самовар, Саловоз, Стороженко, Солдат, Слюсар, Скляр, Стельмах, Порохня, Попович, Кушпан та інші. (О. Апанович).

 

Завдання 2. Поставити подані іменники в давальному і місцевому відмінках однини, обґрунтувати доцільність функціонування паралельних форм.

Іван, Сидір, Кравчук, Дмитро, сніг, вітер, гай, степ, товариш, журналіст, друг, батько, директор, лікар, слухач, хлопець, заповіт, звіт.

Завдання 3. Утворити форму кличного відмінка від поданих загальних і власних назв.

Громадянин, добродій, пан (пані), Марія Іванівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Олег Петрович, Сергій Якович, Леся Михайлівна, шановний колега, друг Олександр, пані Катерина, товариш Михайло, пан Іваничук, колега Тарасенко, Іван Петрович, Галина Сергіївна.

Завдання 4. Запишіть українською мовою подані слова і визначте належність їх до граматичного роду в російській і українській мовах.

Сибирь, кенгуру, россыпь, накипь, величие, степень, степь, корь, рояль, кофе, собака, рысь, сыпь, тюль, толь, шампунь, боль, вуаль, насыпь, дробь.

Завдання 5. Визначте рід у незмінюваних словах та абревіатурах. Складіть з ними словосполучення. Сформулюйте правила родової диференціації незмінюваних іменників.

Аташе, денді, кенгуру, хінді, кашпо, журі, авеню, кашне, пенсне, інтерв’ю, шасі, рефері, Конго, Ай-Петрі, Сочі, Торонто, Жорж Санд, ЮНЕСКО, загс, фламінго, поні, леді, маестро, пенсне, мадам, міс, буржуа, колібрі, шимпанзе, какаду, Перу, Осло, Міссісіпі, ООН, СНД, НАТО, МВС, ВАК, райво, військкомат, головпостач, оргробота, рантьє, кімоно, ембарго, Тбілісі, інкогніто, АЕС, ДНК, УТ, АПН України, США.

Завдання 6.* Відновіть і запишіть фразеологізми, уставляючи потрібні за змістом іменники з довідки. Визначте відміну і групу іменників, ужитих у фразеологічних зворотах. Дослідіть, чи всі іменники належать до відмін.

Узяти…; … бушує; … пробирають; не вартий виїденого…; викликати… на себе; наставляти на вірну…; з дорогою …; … природи; завмирає…; як … на нові…; трусити…; бойове …; велике …; юдине …; хапати… .

Довідка: путь, дрижаки, кров, гаманцем, цабе, вершки, яйця, реванш, душею, теля, серце, вогонь, дитя, плем’я, хрещення, ворота.

Завдання 7.** Прокоментуйте письмово вислів Дж. Мерфі «Змініть свій напрям думок – і зміните свою долю». Використайте в тексті невідмінювані іменники та іменники, що мають лише форму множини.


Сейчас читают про: