double arrow

Виконайте тестові завдання


До жіночого роду належать усі іменники в рядку


Атуш, гривня, степ

Бікебана, накип, даль

Вв'язь, манжета, обитель

Гзаполоч, тюль, повінь


Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку


АА термін (слово), талон, сюжет, розпач

ББ центнер, чемпіонат, син, біль

ВВ жах, Вітер, сором, клен

ГГ гайок, Тернопіль, метр, суфікс


До IV відміни належать усі іменники варіанта

Агусенятко, ослятко, весілля, лоша

Бзобов’язання, плем’я, лошатко, село

Ввим’я, тім’я, ім’я, курча

Гвнучатко, собаченя, теля, затишшя

У якому рядку всі іменники вживаються тільки в множині?

АКанікули, цимбали, граблі, дріжджі, вибори

БФінанси, Ромни, ясла, вінця, кисень

ВРесурси, кажан, окуляри, гроші, буря

ГШтани, фінанси, хитрощі, ночви, піднесення

ДКліщі, Дубовичі, Карпати, кохання, Андріївка

 

У якому рядку всі слова є іменниками?

АЗаняття, вартовий, брова, замовчування, військовозобов’язаний.

БОдинак, одиниця, розклад, базікало, відвага.

ВДвійня, дві, двійка, удвох, горох.

ГЯсен, пальне, тисяча, маса, черговий.

ДПотроїти, трійка, по-третє, вдень, чверть.

Установіть відповідність між іменником і прикметником.

1 чорне 2 дрібний (дрібна) 3 міцний 4 гарна Аледі Бдрож Впіаніно Гморозище Дкаланхое

Домашнє завдання

Завдання 1.Поставте іменники в родовому відмінку однини, пояснивши вживання закінчень -а, -я або -у, -ю.

Квітень, Ужгород, старт, туризм, ювілей, статус, синус, Острог (місто), циферблат, аналіз, суфікс, ентузіазм, мільярд, карбованець, завод, інститут, десяток, долар, роман, Вашингтон (місто), інвентар, листопад, ідеалізм, Дніпрогес, вир, кілометр, будинок, майданчик, хліб, овес, кодекс, світогляд, грип, Дніпр, Іртиш, Кіпр, Ірак, футбол, вальс, гопак, випадок, рахунок, живопис, пояс, процент, вік, зáмок, університет, вид, спосіб, стіл.
Завдання 2.Поставте іменники в орудному відмінку однини. Утворіть кличну форму іменників ІІ відміни.

Доблесть, любов, ненависть, кров, смерть, Рось, даль, голубінь, мудрість, емаль, батько, слухач, товариш, син, край, лікар, місяць, сторож, Київ, друг.

Завдання 3.Складіть пам’ятку «Український мовний етикет». Використайте іменники І і ІІ відмін у формі кличного відмінка.

 

 

Тема 25. Особливості творення ступенів порівняння прикметників

Перед людиною три шляхи до розуму: шлях міркування – найшляхетніший; шлях наслідування – найлегший; шлях особистого досвіду – найважчий.Конфуцій

Завдання 1. Прочитайте прислів'я. Визначте прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння (просту і складену форми).

1. Людина міцніша за кремінь і слабша за мушку. 2. Найкраще зерно ховається на дно. 3. Каша смачніша від балачок. 4. Свій хліб більш ситний. 5. Як коротші кроки, то довше життя. 6. З усієї рідні мати найбільш рідна. 7. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. 8. Солодший за все плід праці.

Завдання 2. Перепишіть. Після кожного виділеного прикметника позначте в дужках його ступінь порівняння. Підкресліть усі члени речення.

1. А найсвятіша у світі стежка до рідної хати. (Д. Іванов). 2. Підкажи найлагідніше слово, я його слухняно повторю. (Л. Костенко). 3. Після зливи і грози світ чистіший од сльози. (Г. Чубач). 4. Небо синіше од моря, море синіше од неба. (М. Коцюбинський).

Завдання 3. Вказати ті прикметники, від яких не утворюються ступені порівняння. Зробити морфологічний аналіз трьох з них.

Білозубий, різкий, слизький, гнідий, світло-зелений, здоровий, морський, тітчин, степовий, довгий, високий, дешевий, Оксанин, фіолетовий, мертвий, кисло-солодкий, Сизоненків, вузький, короткий, босий, німий.

Завдання 4. Утворіть ступені порівняння (всі можливі форми) від таких прикметників.

Близький, сліпий, смачний, дорогий, високий, маленький, старезний, живий, гарний, поганий, чорноокий, сильний, ясний, повний, голий.

Завдання 5. Проаналізуйте правильність уживання прикметників. Відредагуйте речення.

1. В економічно стабільних країнах кошти страхових компаній є найбільш важливішим джерелом внутрішніх інвестицій. 2. Це був самий цікавий матч сезону. 3. Це порушення було більш серйознішим, чим попереднє. 4. На Заході це найбільш могутня індустрія. 5. Магазин пропонує офісні меблі самих вишуканих форм. 6. Кімната після ремонту стала більш затишнішою. 7. Кузьменко сьогодні зловив найбільш величезну рибу (3 посібника).

 

Завдання 6.* Робота в парах. Утворіть від поданих прикметників просту і складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Визначте фонетичні зміни в основі прикметника, поясніть пра­вопис. Складіть з утвореними словосполученнями діалог.

· Дзвінкий голос, тяжке випробування, вузька стежка.

· Короткий відпочинок, красива дівчина, поганий настрій.

· Близька дорога, солодкий напій, широке вікно.

· Дорога людина, емоційна оцінка, високий юнак.

Завдання 7.** Уявіть, що в Україні зустрілися відомі письменники XIX століття. Як ви гадаєте, про що вони могли б поговорити? Складіть між ними діалог, вживаючи якісні прикметники.


Сейчас читают про: