double arrow

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 (2 год.)


 

ТЕМА:Новітні галузі екології

МЕТА:розглянути новітні галузі екології, встановлюючи їх зв’язок з іншими сферами діяльності людини; вміти визначати перспективи такої взаємодії, наводити приклади. Продовжувати формувати вміння студентів аналізувати необхідність «симбіозу» екології з перспективними галузями прикладних наук, порівнюючи їх між собою.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Білявський Г.О. Основи екології : підруч. для студ. ВНЗ / Г.О. Білявський, Р.С.Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2006, с. 190-237

2 Кучерявий В.П. Екологія : підруч. для студ. ВНЗ природничого профілю /

В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001, с.470-480

3 Федоренко О.І. Основи екології : підруч. для студ. ВНЗ / О.І. Федоренко, О.І.Бондар, А.В. Кудін. – К. : Знання, 2006, с. 348-35

ПЛАН

1 Екологія і політика.

2 Екологія геоенергоаномальних зон.

3 Геоекоінформатика.

4 Нообіосферика.

5 Етнічна екологія.

6 Екологічна культура.

 

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ:

Екологічна політика – це система не тільки керівних принципів, напрямів і завдань діяльності державних природоохоронних органів, а й програма планів дій з екологізації державних функцій управління, господарської діяльності, суспільства в цілому.
Екологічна політика – організаційна та регулятивно-контрольна діяльність суспільства та держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного довкілля, ефективне поєднання функцій природокористування та природо охорони та забезпечення нормальної життєдіяльності.

Предметом вивчення екології геоенергоаномальних зон є вплив енергії навколишнього простору на живі організми, з'ясування причин послаблення або посилення цієї енергії та зв'язків із земними, планетарними і космічними процесами.

Геоекоінформатика - новітній науковий напрям, що розробляє теорію, засоби і технологію інформаційного забезпечення й автоматизації біосферних та екологічних досліджень з метою раціоналізації природокористування й охорони природи.

Ноосфера - це етап розвитку біосфери, на якому людина, свідомо використовуючи свої знання, буде підтримувати існування біосфери та сприяти її розвитку.

Екологія етнічна (етноекологія) — наукова дисципліна, що виникла і формується на межі етнології з екологією людини (соціальною екологією).

Екологічна культура є складовою сучасної культури. Вона характеризується глибоким і узагальнюючим осмисленням важливості екологічних проблем для майбутнього розвитку людства. Екологічна культура спрямована, з одного боку, на звільнення людини від жорсткої природної детерм­інації, а з іншого – на гармонізацію відносин між суспільством і навколишнім середовищем.

 

ЗАВДАННЯ: законспектувати запитання плану та підготуватися до їх обговорення на семінарському занятті №3.В древньогрецькому міфі про Геракла та непереможного Антея – сина богині Землі Геї та бога морів Посейдона – розповідається про те, що неможливо було перемогти Антея в боротьбі не знаючи таємниці, звідки він отримував під час боротьби сили. Таємниця була така: як тільки він відчував, що слабшає, доторкався Землі, своєї матері, і відновлював сили. Але як тільки його підняли в повітря, сили зникали. Так його і переміг Геракл. Міф, відображає світорозуміння древніх греків і повчальний для сучасних жителів Землі. Чим? Які ще уроки може винести житель сучасної цивілізації із міфів древніх?

 

ФОРМА КОНТРОЛЮ:перевірка конспекту самостійної роботи, обговорення питань на семінарському занятті №3.

 

ВИКЛАДАЧ– Медвідь С.А.Сейчас читают про: