Проектування поперечного профілю

Про затвердження державних будівельних норм

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

7.38 Проектирование системы пассажирского транспорта осуществляется на основе прогноза пассажиропотоков на различные расчетные сроки.

Организация общественного транспорта для городов с населением 250 тыс. чел. и более должна решаться на основании комплексных схем развития всех видов городского пассажирского транспор­та. Допускается разработка таких схем при наличии сложных транспортных проблем в городах с населением от 100 до 250 тыс. чел. В этом случае их следует совмещать со схемами организации дорожного движения.

Виды общественного пассажирского транспорта выбираются на основании расчетных пассажи­ропотоков и дальностей поездки пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки и т.д.) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок - 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для скоростного транспорта.

7.42 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенных пунктов следует принимать, м: для автобусов, трол­лейбусов и трамваев 400-600, экспресс-автобусов и скоростных трамваев 800-1200, метрополитена 1000-1500, электрифицированных железных дорог 1500-2000.

N 457 від 13.10.2008. "Про затвердження державних будівельних норм" (Зміни до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень")

Наказ від 13 жовтня 2008 р. № 457

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та на підставі рішення науково-технічної ради «Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» від 04.07.2008 № 84 наказую:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 лютого 2009 року зміни до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

2. ДП “Укрархбудінформ” (В.М. Чеснок):

2.1. Забезпечити видання та розповсюдження зміни № 1 до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» за умови використання коштів, одержаних від реалізації, на виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»);

2.2. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» від 10 травня 2002 року № 608;

2.3 Надати безоплатно 10 примірників типографського видання зміни № 1 до державних будівельних норм ДБН 360-92** Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводу документа.

3. Супровід змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» доручити Українському державному інституту проектування міст «Діпромісто» (Ю.М. Білоконь), базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом відповідно до наказу Держбуду від 17.01.05 № 8.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.А. Негоду.

ДБН В.2.3-5-2001

ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

2 ЕЛЕМЕНТИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

2.1 Ширину вулиць і доріг слід визначати з урахуванням їх категорій та залежно від розрахункової інтенсивності руху транспорту і пішоходів, типу забудови, рельєфу місцевості, вимог охорони навколиш­нього природного середовища, розміщення підземних інженерних мереж, зелених насаджень і в межах червоних ліній приймати, м:

магістральні дороги 50-90

магістральні вулиці:

загальноміського значення 50-80

районного значення 40-50

вулиці місцевого значення (житлові) 15-35

селищні та сільські вулиці (дороги) 15-25

Примітка. В умовах існуючої забудови ширину вулиць і доріг у межах червоних ліній при належному містобудівному обґрунтуванні допускається зменшувати з мінімально можливим звуженням елементів їх поперечного профілю.

2.18 У разі розташування елементів поперечного профілю вулиць і доріг у різних рівнях за відно­шенням один до одного їх сполучення здійснюється з допомогою укосів або підпірних стінок.

2.19 Ширину тротуарів слід визначати з урахуванням категорії та функціонального призначення вулиці (дороги) залежно від інтенсивності пішохідного руху, а також розміщення в їх межах опор, щогл, дерев тощо. Ширина однієї смуги пішохідного руху повинна бути кратною 0,75 м, але не менше наведеної в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Категорія вулиць і доріг Найменша ширина тротуарів, м
Магістральні вулиці: загальноміського значення безперервного руху регульованого руху районного значення   4,5 3,0 3,0*
Житлові вулиці 1,5
Дороги промислових і комунально-складських зон 1,5
Площі 3,0
* В умовах реконструкції та в малоповерховій забудові - 2,25 м.
Примітка. Тротуари або пішохідні доріжки на дорогах з узбіччями улаштовуються тільки в зоні прилеглої до дороги забудови завширшки не менше 1,0 м.

2.24 Поздовжні похили тротуарів і пішохідних доріжок слід приймати не більше 60 ‰ (в районах з частою ожеледицею - не більше 40 ‰), а в гірській місцевості - не більше 80 ‰ за умови довжини ділянки з цим похилом до 300 м.

Тротуари і пішохідні доріжки з поздовжніми похилами більше 60 %о та 80 %о повинні мати обладнані поручнями сходи (не менше 3 і не більше 12 східців у одному марші). Висоту східця слід приймати не більше 12 см, ширину - не менше 38 см; після кожного маршу (10-12 східців) необхідно влаштовувати площадки завдовжки не менше 1,5 м.

Тротуари необхідно проектувати односхилими з похилами 20 ‰ у бік проїзної частини, в обмежених умовах та в разі реконструкції - до 25 ‰ і розміщувати в одному рівні з газонами та смугами озеленення вище проїзної частини на 15 см (за винятком ділянок з пилоподібним поздовжнім профілем, а також місць сполучення тротуарів з проїзною частиною в'їздів у двори, де висота приймається 8 см). На пішохідних переходах висота бордюрного каменю не повинна перевищувати 10 см.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: