Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Основні задачі ремонтних служб підприємства та їх структура
Питання

Тема 1 Організація ремонтних, служб підприємства

Значення ремонту і обслуговування обладнання

Витрати на ремонт і обслуговування обладнання

Ремонтне виробництво за чисельністю працюючих посідає значне місце серед інших галузей господарства.

У ремонтному виробництві відсоток ручної праці складає 75-80 % порів­няно до 30 % у виробничій сфері машинобудування. Одиничний характер ремо­нтних робіт зумовлює підвищені витрати матеріальних і трудових ресурсів, зна­чну тривалість ремонтів та їх високу вартість. Для зниження ремонтних витрат, скорочення терміну та підвищення якості ремонту створюються типові техноло­гічні процеси ремонту обладнання, запроваджуються уніфіковане і стандартизо­ване оснащення та інструмент.

Практика провідних підприємств свідчить про доцільність та необхід­ність централізації технічного керівництва процесами ремонту. Для цього ство­рюються спеціалізовані підприємства, які озброюються необхідним обладнан­ням, оснащенням, інструментом. Ремонт обладнання на таких підприємствах виконується за єдиною технологією досвідченими майстрами. Створення спеці­алізованих підприємств в умовах централізованого технічного управлыння до­зволяє підвищити якість ремонту і скоротити його тривалість.

Скорочення простоїв обладнання залежить від умов його експлуатації, своєчасності та якості ремонту. Для підвищення ефективності роботи обладнання необхідно забезпечити сучасну матеріальну базу ремонтних цехів підприємс­тва, повніше використовувати передові методи відновлення деталей і механізмів верстатів, впроваджувати типові технологічні процеси ремонту, сучасне осна­щення та інструмент, підвищувати кваліфіка­цію працівників ремонтних служб, у тому числі безпосередніх виконавців – слюсарів ремонтників.

Такий комплекс заходів дозволить виконувати ремонтні роботи з висо­кою якістю і мінімальними матеріальними та трудовими витратами.

1. Основні задачі ремонтних служб підприємства та їх структура

2. Види організації ремонтного господарства

3. Системи технічного обслуговування і ремонту обладнання

4. Види ремонту

5. Структура і періодичність планових робіт з технічного обслуговування і ремонту

6. Планування простоїв обладнання

7. Вузловий метод ремонту обладнання

Основним завданням ремонтної служби підприємства є підтримання об­ладнання основних і допоміжних цехів у працездатному стані. Головний механік заводу здійснює керівництво ремонтними службами і несе персональну відпові­дальність за стан усього обладнання підприємства. Головному механіку підпо­рядкований ремонтно-механічний цех, а на невеликих підприємствах - ремонт­но-будівельний та енергетичний цехи, через які здійснюється керівництво ремо­нтними роботами. Функції ремонтно-механічного цеху полягають у виконанні капітальних ремонтів. Вставка стор 4 У великих ремонтно-механічних цехах організується ще вiддiлення, яке здійснює відновлення деталей та підвищує їх зносостійкість, з ділянками металізації, хромування, цементації, термічної обробки та іншими способами обробки деталей, складальних одиниць устаткування, що ремонтується.
Структура служби ремонту у відділі головного механіка залежить від того, чи є на заводі самостійний відділ головного енергетика. Якщо такий відділ є, то в його функції входить забезпечення правильної експлуатації всього енергоустаткування і його плановий ремонт. Самостійний відділ головного енергетика зазвичай створюється на великих підприємствах, які мають велику кількість обладнання та значне енергогосподарство. На заводах з малим споживанням електроенергії і незначними енергоустановками організується об'єднаний відділ головного механіка та енергетика, що має в своєму складі бюро енергетика, що відповідає за роботу електроцеху і теплосилового цеху. Природно, що експлуатацією та ремонтом енергетичного обладнання повністю займається цей об'єднаний відділ.

Дата добавления: 2013-12-31; просмотров: 814; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8890 - | 7574 - или читать все...

Читайте также:

 1. II. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
 2. II. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу. 13. Организация медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет граждан в год достижения ими 17 лет воз
 3. III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
 4. IV графа - граждане, предназначаемые для прохождения военной службы на подводных лодках и проходящие военную службу на подводных лодках
 5. PR в силовых структурах и спецслужбах
 6. PR-службы в выборных компаниях
 7. PR-службы как элемент политической системы общества
 8. Административная ответственность. Административная власть и административная служба
 9. АККРЕДИТАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 10. Барокко. Из 50 лет непрерывной службы 45 лет он трудился для церкви. Основу церковной музыки Баха составлял протестантский хорал. Напомню, что хораломназывают
 11. В экспозиции представлена история железной дороги, путевое хозяйство, служба движения и пассажирское хозяйство
 12. В. 3 Задачи и организация работы бухгалтерской службы, структура бухгалтерии банка и ее функции


 

3.94.129.211 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.