Електробезпека при ремонтних роботах

При роботі з електрообладнанням необхідно передусім остерігатися безпосереднього зіткнення з усякого роду струмоведучими частинами, з частинами обладнання та металоконструкціями, які опинилися під напругою внаслідок порушення ізоляцій в тих чи інших електроустановках. У сухих виробничих приміщеннях відносно безпечним вважається напруга струму до 40 В. У приміщеннях жарких, сирих, із земляною або бетонною підлогою, безпечна напруга тільки до 12 В. Дроти високої напруги повинні бути розміщені в місцях, не доступних для дотику.

Контрольні питання на залік

1. Від яких причин залежить зниження простоїв обладнання на підприємстві.

2. Задачі та структура ремонтних служб на підприємствах.

3. Назвати види організації ремонтних робіт на підприємствах та їх сутність.

4. Для чого введено палново-попереджувальний ремонт обладнання на підприємствах.

5. Пояснити сутність планового та позапланового ремонту обладнання.

6. Види ремонтів обладнання та їх сутність.

7. Що розуміється під ремонтним циклом, структурою ремонтного циклу та міжремонтним періодом.

8. Як розробляється планування простоїв обладнання на підприємстві.

9. Вузловий метод ремонту обладнання та його переваги.

10. Технічне обслуговування обладнання та його сутність.

11. Для чого проводять облік відпрацьованого обладнанням та якими засобами це досягається.

12. Пояснити послідовність технологічного процесу капітального ремонту обладнання.

13. Назвати основні причини виходу верстату з ладу.

14. Як здійснюється прийом верстатів в ремонт.

15. Які роботи необхідно виконувати перед розбиранням верстату.

16. Назвати способи промивки та чистки деталей верстатів від масла, фарби, іржі т. і.

17. Для чого складається відомість дефектів деталей та складальних одиниць та осіб, які приймають участь у її складанні.

18. На основі яких технічних документів відбувається загальна збірка верстату, послідовність збірки та вимоги.

19. Що є основною складовою графіку капітального ремонту верстатів та його зміст.

20. Вказати причини виникнення несправності обладнання.

21. Назвати характерні несправності деталей верстатів у процесі їх експлуатації.

22. Вказати шлях та засоби підвищення довговічності обладнання.

23. Змащувальні матеріали, їх призначення та вимоги до них; індекс в'язкості.

24. Пояснити сутність відновлення деталей верстатів механічною обробкою, зварюванням та наплавленням.

25. Пояснити сутність відновлення деталей верстатів електролітичним способом, металізацією та пластмасовими композиціями.

26. Склеювання нерухомих з'єднань, марки клею та технологія склеювання.

27. Назвати способи відновлення деталей зміненою конструкції та пояснити їх сутність.

28. Назвати можливі дефекти та пояснити технологію ремонту різьбових, шпонкових, шпицевих та зварювальних з'єднань.

29. Назвати можливі дефекти та пояснити технологію ремонту валів та шпинделів.

30. Назвати можливі дефекти у підшипниках ковзання та способи їх усунення (ремонту).

31. Назвати можливі дефекти у складальних одиницях з підшипниками. котіння та способи їх усунення (ремонту).

32. Для чого проводять балансування деталей та як його виконують.

33. Назвати можливі дефекти муфт та зубчастих кілець та способи їх усунення (ремонту).

34. Назвати можливі дефекти в передачах "гвинт-гайка" та способи їх усунення (ремонту).

35. Назвати можливі дефекти ходових гвинтів та способи їх усунення (ремонту).

36. Назвати можливі дефекти гайок ходових гвинтів та способи їх усунення (ремонту).

37. Яким видам перевірок підлягають направляючі станини перед їх ремонтом; контрольні інструменти та пристосування для перевірки відхилень.

38. Якими контрольними засобами - визначається величина зносу направляючих станин.

39. Назвати способи ремонту направляючих станин та пояснити технологію ремонту, обладнання та інструменти.

40. В яких випадках прибігають до ремонту направляючих станин віброобкочуванням; обладнання та інструмент.

41. Які засоби досягнення підвищення довговічності направляючих станин та пояснити сутність способів. Які використовуються.

42. Пояснити технологію ремонту направляючої каретки супорту, поворотних та верхніх салазок супорту токарного верстату.

43. Вказати можливі дефекти в корпусі передньої бабки токарного верстату та їх вилучення.

44. Пояснити технологію ремонту при усуненні дефектів задньої бабки токарного верстату.

45. які несправності можуть виникнути в гідросистемах та як вони вилучаються.

46. Дефекти, які виникають в гідро циліндрах та поршнях та способи їх усунення (ремонту).

47. Дефекти, які виникають в керуючій та регулюючій гідроапаратурі та способи їх усунення (ремонту).

48. Дефекти, які виникають в шестеренчастих, лопасних та поршневих насосах та способи їх усунення (ремонту).

49. У чому полягає особливість ремонту механізмів і деталей метало ріжучого обладнання.

50. Способи усунення несправностей, виявлених при діагностиці

верстату.

51. Від яких причин залежить відхилення від циліндричності округлості, бочкоподіоності, сідлоподібності та способи їх усунення (ремонту).

52. Пояснити послідовність збірки шпиндельного вузла токарного верстату.

53. Як забезпечити створення попереднього натягу ролико- і шарикопідшипниками.

54. Яка послідовність повинна бути дотримана при загальній збірці верстатів зі складальних одиниць (на прикладі токарного верстату).

Список літератури

1 Т.Д. Пекелис, Б.Т. Гельберг Технология ремонта металлорежущих

станков. М. "Машиностроение", 1984.,

2 Б.Т. Гельберг, Т.Д. Пекелис Ремонт промышленного оборудования.

М. "Высшая школа", 1981.

3 Е.М. Шейенгольд, Л.Н. Нечаев. Технология ремонта и монтажа

промышленного оборудования. М. "Машиностроение" 1966.

4 В.м. Молодик. М.А. Зенкин Ремонт промышленного оборудования

К. "Технпса", 2000.

5 Ю.А. Якуба. Производственное обучение слесарей-ремонтников

М. "Высшая школа", 1982....


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: