Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Мета і задачі предмета
Питання

Вступ

Коротко освячені способи ремонту гідравлічного та пневматичного обладнання, описана технологія збірки вузлів та загальна збірка верстатів на прикладі токарно-гвинторізного верстату7.

Вище переглянуті питання по ремонту різьбових, шпонкових та шліцевих з'єднань, зубчастих коліс, муфт, підшипників ковзання та котіння, передач "гвинт — гайка", а також корпусних та базових деталей верстатів та технології їх ремонту.

В короткій формі розглянуто питання ремонту деталей та нерухомих з'єднань різними способами, як відновлення деталей механічною обробкою, зварюванням та наплавленням, металізацією, пластмасовими композиціями та склеюванням, електролітичними методами тощо.

Враховуючи попит підприємств на спеціалістів по ремонту обладнання, що оброблює метал, в конспекті роздивляються питання, пов'язані з організацією та структурою ремонтних служб підприємств, види ремонту та періодичність робіт по плановому технічному обслуговуванню обладнання, шляхи підвищення довговічності обладнання тощо.

Предмет "Ремонт промислового обладнання" введено за запитом підприємств м. Запоріжжя для студентів денного відділення спеціальності 5.090227 "Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях".

Література 100

Контрольні питання для заліку 97

Тема 9 Безпека праці на підприємстві

Тема 8 Ремонт метало ріжучого обладнання

Тема 7 Ремонт гідравлічного і пневматичного обладнання 142

Тема 6 Ремонт базових і корпусних деталей верстатів 125

Тема 5 Ремонт деталей і нерухомих сполук та трубопроводів 99

Деталей 43

Тема 4 Способи відновлення і підвищення довговічності

Тема 3 Несправності обладнання і шляхи підвищення довговічності обладнання 33

Тема 2 Зміст типових ремонтних робіт 14

Тема 1 Організація ремонтних служб підприємства 5

Вступ З

Зміст

Рецензия

Список используемой литературы

1. Мельников Д.И. Тракторы - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012г.

2. Устинов А.И. С/Х машины: Учебник для начального профессионального образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2011г.

3. Родичев В.А. Тракторы: Учебник учреждений начального профессионального образования. – 3-е изд., перераб. доп. – М.: ПрофОбрИздат, 2010г.
4. Семенов В.М., Власенко В.Н. Трактор. – 3-изд., перераб. и доп. Агропромиздат, 2011г.

5. Материалы сайта AutoCarta.ru 2013 год.

Ремонт и ТО камер, шин  
Ремонт и ТО камер, шин  


1. Мета і задачі предмета

2. Витрати на ремонт і обслуговування обладнання

3. Значення ремонту і обслуговування обладнання

Основна задача предмета "Ремонт промислового обладнання" - надати сту­дентам необхідні знання, виробити навички та вміння з ремонту обладнання і його обслуговування з метою поглиблення і вдосконалення їх фахової підготов­ки, а також створення додаткових можливостей працевлаштування.

У відповідності з програмою предмета передбачено вивчення структури ремонтних служб підприємства та їх задач, організації ремонтного господарства, видів ремонту і технічного обслуговування обладнання, типових дефектів, що виникають внаслідок інтенсивної експлуатації обладнання, шляхів та засобів підвищення довговічності обладнання, методів ремонту деталей і з'єднань, тех­нічної діагностики стану обладнання та інші.

Дата добавления: 2013-12-31; просмотров: 251; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 10969 - | 7436 - или читать все...

Читайте также:

 1. II. Основная часть. -Познакомить с понятиями широкий-узкий. Закрепить сенсорные эталоны: форма, цвет, величина; выделение предмета из группы предметов. Продолжать учить:
 2. II. Структура предмета юридической психологии
 3. Виды акцизов в зависимости от предмета налогообложения
 4. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения
 5. Воображение и творчество.. 1. вычленения из целостного образа предмета какого-либо его элемента или свойства. Таково, например, представление одной формы каменного ору­дия как пригодной
 6. Вопрос 3.. Метод любой науки – это совокупность правил, приемов и способов познания своего предмета. Каждая теория объясняет окружающую экономическую действительность с
 7. Движения руки и действия с предметами
 8. Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции
 9. Значение методологии в познании права и государства. Связь предмета и метода науки
 10. Лекция №3. Проблема самоопределения – не определения качеств – но я со своей деятельностью (Человек отделен от предмета своей деятельности в большинстве философий
 11. Лекція 1. Методично-правові основи, мета та задачі реконструкції історичних міст
 12. Междисциплинарные связи модуля с базовыми и профильными предметами гуманитарного и социально- экономического цикла


 

3.233.219.101 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.