double arrow

Мета і задачі предмета

Питання

Вступ

Коротко освячені способи ремонту гідравлічного та пневматичного обладнання, описана технологія збірки вузлів та загальна збірка верстатів на прикладі токарно-гвинторізного верстату7.

Вище переглянуті питання по ремонту різьбових, шпонкових та шліцевих з'єднань, зубчастих коліс, муфт, підшипників ковзання та котіння, передач "гвинт — гайка", а також корпусних та базових деталей верстатів та технології їх ремонту.

В короткій формі розглянуто питання ремонту деталей та нерухомих з'єднань різними способами, як відновлення деталей механічною обробкою, зварюванням та наплавленням, металізацією, пластмасовими композиціями та склеюванням, електролітичними методами тощо.

Враховуючи попит підприємств на спеціалістів по ремонту обладнання, що оброблює метал, в конспекті роздивляються питання, пов'язані з організацією та структурою ремонтних служб підприємств, види ремонту та періодичність робіт по плановому технічному обслуговуванню обладнання, шляхи підвищення довговічності обладнання тощо.

Предмет "Ремонт промислового обладнання" введено за запитом підприємств м. Запоріжжя для студентів денного відділення спеціальності 5.090227 "Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях".

Література 100

Контрольні питання для заліку 97

Тема 9 Безпека праці на підприємстві

Тема 8 Ремонт метало ріжучого обладнання

Тема 7 Ремонт гідравлічного і пневматичного обладнання 142

Тема 6 Ремонт базових і корпусних деталей верстатів 125

Тема 5 Ремонт деталей і нерухомих сполук та трубопроводів 99

Деталей 43

Тема 4 Способи відновлення і підвищення довговічності

Тема 3 Несправності обладнання і шляхи підвищення довговічності обладнання 33

Тема 2 Зміст типових ремонтних робіт 14

Тема 1 Організація ремонтних служб підприємства 5

Вступ З

Зміст

Рецензия

Список используемой литературы

1. Мельников Д.И. Тракторы - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012г.

2. Устинов А.И. С/Х машины: Учебник для начального профессионального образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2011г.

3. Родичев В.А. Тракторы: Учебник учреждений начального профессионального образования. – 3-е изд., перераб. доп. – М.: ПрофОбрИздат, 2010г.

4. Семенов В.М., Власенко В.Н. Трактор. – 3-изд., перераб. и доп. Агропромиздат, 2011г.

5. Материалы сайта AutoCarta.ru 2013 год.

Ремонт и ТО камер, шин  
 
Ремонт и ТО камер, шин  
 


1. Мета і задачі предмета

2. Витрати на ремонт і обслуговування обладнання

3. Значення ремонту і обслуговування обладнання

Основна задача предмета "Ремонт промислового обладнання" - надати сту­дентам необхідні знання, виробити навички та вміння з ремонту обладнання і його обслуговування з метою поглиблення і вдосконалення їх фахової підготов­ки, а також створення додаткових можливостей працевлаштування.

У відповідності з програмою предмета передбачено вивчення структури ремонтних служб підприємства та їх задач, організації ремонтного господарства, видів ремонту і технічного обслуговування обладнання, типових дефектів, що виникають внаслідок інтенсивної експлуатації обладнання, шляхів та засобів підвищення довговічності обладнання, методів ремонту деталей і з'єднань, тех­нічної діагностики стану обладнання та інші.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: