double arrow

Первое само собой разумеющееся условие, или пред­посылка развития «литературного» воссоздающего вооб­ражения,— это овладение языком и процессом чтения

…………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………………..

Тест по теме «Художники портретисты».Автор теста Орловская И.А.- учитель искусства ГБОУ СОШ № 458 г. Санкт-Петербурга.

План

Самостійна робота №5

Тема: Види та жанри мистецтва.

Мета: Надати загальну характеристику художній культурі, визначити її зміст і поняття, основні риси та витоки; пояснити значення мистецтва для художньої культури, визначити його основи, окреслити функції, види та жанри мистецтва.

1. Поняття та ознаки художньої культури

1.1. Поняття та характеристика художньої культури;

1.2. Художній процес;

2. Мистецтво – як головна складова художньої культури:

2.1. Поняття та походження мистецтва;

2.2. Функції мистецтва;

2.3. Архітектура та скульптура;

2.4. Література та живопис;

2.5. Театр, кінематограф, музика.

Резюме: дана тема розкривається при поясненні, визначенні основних характеристик формування та розвитку художньої культури, розглянувши що собою являє художня культура, що є її основними складовими; поясненні терміну «Мистецтво», як основи художньої культури, визначення його видів, класифікації цих видів, визначенні основ мистецтва та поясненні їх.

Завдання: чітко відповісти на питання, заповнити таблицю, дати розгорнуту відповідь на питання.

Завдання для самоперевірки:

1. Дати визначення поняттю: «Художні культура» - це

2. Назвіть основні риси художньої культури:

3. Поясніть що являє собою твір мистецтва.

4. Назвіть що є основою мистецтва.

5. Дати визначення поняттю: «Мистецтво» - це

6. Назвіть функції мистецтва:

7. Назвіть класифікацію видів мистецтва та наведіть приклади:

8. Назвіть особливості творів мистецтва:

Перелічіть види образотворчого мистецтва:

Визначте в чому полягає художній процес.

Рекомендована література:

1. В.Бокань, «Культурологія», навчальний посібник, 3-е видання; К.: МАУП – 2004.

2. Британ В.Т., Бруй Т.О., Висоцький О.Ю. та ін. КУЛЬТУРОЛОГІЯ: Навч. посібник. - Дніпропетровськ, 2004.


СРС №5

Тема: Види та жанри мистецтва

«__»___ 201_р.

ПІБ студента-виконавця ___________________________ «__» група

І рівень: Дати чіткі відповіді на питання: (mах – 3б.)

1. Дати визначення поняттю: «Художні культура» - це

______________________________________________________________________

2. Назвіть основні риси художньої культури:

- _______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- ______________________________________________________________

3. Дати визначення поняттю: «Мистецтво» - це

______________________________________________________________________

4. Назвіть функції мистецтва:

- ______________________________________________________________;

- _____________________________________________________________;

- ______________________________________________________________;

- _____________________________________________________________

5. Назвіть класифікацію видів мистецтва та наведіть приклади:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

6. Назвіть що є основою мистецтва.

______________________________________________________________________

7. Назвіть особливості творів мистецтва:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

8. Поясніть що являє собою твір мистецтва.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна кількість балів «__»б.

ІІ рівень

1. Заповнити таблицю: (mах - 1б.)

Перелічіть види образотворчого мистецтва:

   
   
   
   
   
   

Загальна кількість балів «__»б.

ІІІ рівень.

1. Відповісти на питання: (mах – 1б.)

Визначте в чому полягає художній процес.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна кількість балів «__»б.

Кількість балів за СРС №5 – «___»б.

1.Назовите художников портретистов:

………………………………………. …………………………………… ……………………………… ………………………………………

2.В каком жанре написаны эти картины?.........................................................................

3.Соотнесите дату и место рождения художников:

г.Санкт-Петербург И.Е.Репин 1799-1852 г.г.

г.Чугуев К.П.Брюллов 1782-1836 г.г.

д. Нежново Д.Г.Левицкий 1844-1930 г.г.

г.Киев О.А.Кипренский 1735-1822 г.г.

4.Напишите художника и дату создания портрета:

5.Какие исторические личности запечатлены на картинах И.Е.Репина?

……………………………………………….. ……………………………………………………… …………………………………………………

6.Портреты каких наших великих соотечественников создал И.Е.Репин? Подпишите фамилии и укажите род деятельности: Образец: 1 М.П.Мусоргский- композитор

2…………………………………-…………………………………………………………

3…………………………………..-……………………………………………………………

4…………………………………-………………………………………………………………..

5…………………………………..-……………………………………………………………..

6…………………………………..-

7.Назовите автора слов «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первым днем!»………………………………………………………………………………………………………………………………В каком музее хранится сейчас эта знаменитая картина?............................................................В образе кого запечатлел себя К.Брюллов?........................................................................

8.Кем был старший брат К.Брюллова, портрет которого он написал в 1841 году?.............................................

Подпишите названия его работ:

9.Об освобождении из крепостничества какого великого украинского поэта ходатайствовал К.Брюллов?

………………………………………………………..

10.На каком известном памятнике есть изображение К.Брюллова?................................................................

Где похоронен художник?..............................................................................................................................

11.За какую картину И.Репин получил большую золотую медаль? Под впечатлением каких воспоминаний она была создана?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.С каким художником работал И.Репин, создавая картину «Прощание Пушкина с морем»?..............................................................................................

13.Кого изобразил И.Репин на картине «Стрекоза»?

………………………………………………………………

14.Какой страной восхищался И.Репин, называя «Гельсингфорс - кусочком Парижа»?.................................................................................................................

15.Где скончался И.Репин и где похоронен?........................................................................

16.Перечислите композиторов, которых запечатлел И.Репин в своей знаменитой картине. Определите жанр.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17.Выпускницы какого учебного заведения Петербурга запечатлены на этих полотнах? Что вы знаете об истории создания данных картин? Назовите художника. Где хранятся эти картины? Напишите небольшое сочинение по выбранной картине, не забывая раскрыть средства художественной выразительности, с помощью которых художником были созданы эти образы.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Второе условие — практика в чтении художественной литературы. Художественные тексты требуют по самой своей образной природе развитое воссоздающее вообра­жение у читателей, поэтому практика в чтении литературных произведений должна его развивать. Однако наши исследования показали, что у довольно многих читателей этого не происходит: несмотря на то что они много чита­ли, у них были обнаружены низкие типы воссоздающего воображения. Следовательно, условием развития такого воображения является не любая практика в чтении, а лишь в правильном, соответствующем особенностям художественной литературы чтении (в чем оно заключа­ется, будет показано в дальнейшем).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: