double arrow

Українська культура XVII-XVIII століття

Тема 4

Література

Українська культура XIV-XVII століття

Тема 3

Література

Слов’янська міфологія

Тема 2

1. Міфи про народження світу у слов’ян.

2. Боги давніх слов’ян.

3. Київський пантеон богів.

4. Божества давніх слов’ян.

1. Воропай О. Звичаї нашого народу: у 2-х т. – К., 1997

2. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч.-К., 2000

3. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевича – К., 1994

4. Костомаров М. Слов’янська міфологія // Хроніка 2000-К.,1992-вип. 1-4

5. Культура українського народу: Навч. посібник – К., 1994

6. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури - К., 1992

7. Міфи України – Київ: Довіра, 2003

8. Мифы народов мира: Энциклопедия – М., 1980-1982

9. Огієнко І. Українська культура – К., 1918, К., 1991

10. Персонажи славянской мифологии: Рисованный словарь - К., 1993

11. Скуратівський В. Святвечір: у 2-х кн. – К., 1994

12. Толочко П. Київська Русь – К., 1997

13. Українська культура: історія і сучасність.: Навч. посібник \ За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994

14. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія - К., 1991

1. Ідеї Ренесансу і Реформації в Україні.

2. Розвиток освіти і науки. Діяльність П. Могили.

3. Література XIV-XVII століття (полемічні твори, літописи).

4. Архітектура й образотворче мистецтво.

5. Музика і театр у XIV-XVII столітті.

1. Антонович Д. Українська культура. – К., 1993

2. Аполлонова М. Київські поети ХVІ – XVIIІ ст. – К., 1982

3. Авсєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва. – К., 1969

4. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч.-К.,2000

5. Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн.. – К., 1993

6. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в ХVІ – XVIIІ ст. – К., 1983

7. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVІ – XVIIІ ст. – Львів, 1971

8. Історія української культури / За заг. ред. І.Крип’якевича – К., 1994

9. Історія українського мистецтва: у 6 т. – К., 1966-1970

10. Культура українського народу: Навч. посібник – К., 1994

11. Логвін Г. По Україні: Стародавні мистецькі пам’ятки – К., 1969

12. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури - К., 1992

13. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори - К., 1994

14. Мицько Х. Острозька слов’яно-греко-латинська академія – К., 1990

15. Нудьга Г. Українська пісня в світі – К., 1989

16. Огієнко І. Українська культура – К., 1918, К., 1991

17. Семчишин Я. Тисяча років української культури – Нью-Йорк, 1985

18. Українська ікона XV-XVII століть – Львів, 1994

19. Українська культура: історія і сучасність.: Навч. посібник \ За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994

20. Філософія Відродження на Україні – К., 1990

21. Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму – Тернопіль, 1994

22. Щербаківський В. Українське мистецтво – К.:Либідь, 1995

1. Українське Бароко (“Козацьке” Бароко).

2. Зміни у релігійному житті народу.

3. Освіта і наука у XVII-XVIII столітті.

4. Література XVII-XVIII століття.

5. Музика і театр.

6. Розвиток архітектури й живопису у даний період.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: