double arrow

Біліктілігін арттыру.

2

       Педагогтардың үздіксіз біліктілігін арттыру мақсатында облыстық педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығы арқылы ұйымдастырылған курстарға қатыстырылып отырылады. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтіп отыруы, әкімшілік тарапынан қадағаланылады.

 

 Педагогикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау.

 

Оқу жылы Жоспар бойынша Нақты өткені Жоспарының орындалмау себебі
2013-2014 21 21  
2014-2015 13 13  
2015-2016 15 15  

Аттестаттау комиссиясының жұмысы:Педагогтарды аттестаттаудан өткізу

 ҚР БҒМ 2013 жылға 7 тамыздағы №323 бұйрығымен бекітілген педагог қызметкерлерді аттестаттау ережесіне сәйкес жүргізілді.

Педагогтардың біліктілік санаты бойынша құрамы.

Оқу жылы

Барлығы

Оның ішінде

Жоғары және бірінші , екінші санатты педагогтар үлесі

Жоғары санат Бірінші санат Екінші санат Санаты жоқ
2013-2014 81 23 19 27 12 59,2%
2014-2015 80 25 19 26 10 80%
2015-2016 72 22 19 24 7 81%

 Жас мамандар саны.
Оқу жылы 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Жас педагогтар саны 2 2 3

Мемлекеттік тілде жұмыс жүргізетін педагогтар саны.

Оқу жылы 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Педагогтар саны 81 80 72

5. Білім алушылардың контингенті

       Білім беру ұйымы бойынша оқушылардың жалпы саны:

А.Байтұрсынов атындағы №1  жалпы орта мектебінің білім алушылар саны . Атап айтсақ, 2013-2014 оқу жылында 712 оқушы, 2014-2015 оқу жылында 715 оқушы,               2015-2016 оқу жылында 709 оқушы білім алып, тәрбиеленуде.

2013-2014 оқу жылында білім сапасы - 52%, 2014-2015 оқу жылында білім сапасы 57%, 2015-2016 оқу жылында білім сапасы –57%.

Соңғы үш жылға оқушылар қозғалысы статистикалық форма негізінде төмендегі кестеде көрсетілген:

 

 

Бүгінгі таңда А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебінде 32 сынып комплектісі бар.

Білім алушылардың контингентінің көрсеткіші

Оқу жылдары Оқушы саны Сынып комплекті 1-4 сынып 5-9 сынып 10-11 сынып
2013-2014 712 30 297 344 71
2014-2015 715 31 288 345 82
2015-2016 709 32 299 342 68

Үш жылғы мөлтекаудан мәліметі

  Жалпы бала саны Мектепте Кол- ледж Кәсіптік мектеп Үйде оқи ды Кешкі мектеп Мүгедек
2013/ 2014 603   6 4      
2014/ 2015 609   7 3      
2015/ 2016 597   5 2      

        3 жылдық Мөлтек аудан бойынша мектептермен сәйкестендіру, колледждерден анықтама қағаздары мен 0-18 жас аралығындағы балалардың толық тізімдері т.б папкада жинақталған.

Оқу жылы Оқу жылының басында Келгені Кеткені
2013-2014 603 336  
2014-2015 609 339  
2015-2016 597 332 -

 

Сынып комплектісі бойынша саны:

Сыныптар 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 4 3 3
2 3 4 3
3 3 3 4
4 3 3 3
5 3 3 3
6 3 3 3
7 3 3 3
8 2 3 3
9 2 2 3
10 2 2 2
11 2 2 2
Барлығы 30 31 32

 

 

Сыныптар бойынша соңғы үш жылдың сабақ үлгерімі

Оқу жылы Білім беру сатылары Оқушы саны Білім сапасы Үлгерімі

2013-2014

Бастауыш саты 297 55% 100%
Негізгі орта 344 53% 100%
Жалпы орта 71 56% 100%
Мектеп бойынша 712 54,6% 100%

2014-2015

 

Бастауыш саты 288 57% 100%
Негізгі орта 345 54% 100%
Жалпы орта 82 56% 100%
Мектеп бойынша 715 56% 100%

2015-2016 

Бастауыш саты 299 58% 100%
Негізгі орта 342 53% 100%
Жалпы орта 68 54% 100%
Мектеп бойынша 709 57% 100%

Білім алушылардың үздік, екпінді бойынша білім сапасы.

2015-2016 оқу жылы

Сыныбы Оқушы саны Үздік Екпінді Білім Сапасы
1 1 сынып 69 14 21 71%
2 2 сынып 63 14 23 64%
3 3 сынып 80 13 17 66%
4 4 сынып 69 19 17 62%
5 5 сынып 63 17 21 53%
6 6 сынып 71 10 25 51%
7 7 сынып 63 11 22 48%
8 8 сынып 66 2 12 54%
9 9 сынып 70 6 17 50%
10 10 сынып 33 1 15 48%
11 11 сынып 29 1 11 47%

Мектеп бойынша

709 108 201 57%

Ұлттық құрамы 2015-2016 ұлттық құрамы

Ұлттар Барлығы 1-4 5-9 10-11
Қазақ 709 299 342 68
Өзбек        

6. Оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы

 

А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебінде оқу жоспарын жасауда Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының    5-бабының 6-тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы   23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 және 2012 жылғы   20 желтоқсандағы №557 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта,жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары және ҚР Білім және ғылым министарінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген орта мектептің оқу бағдарламалары бойынша жұмыс істейді.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы                           22 шілдедегі №353 бұйрығына сәйкес 9-сыныптарға базистік оқу жоспарының вариативті бөлігі есебінен аптасына бір сағат «Дінтану негіздері» факультативті сабағы енгізілді.

ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген орта білім беретін бағдарламалары бойынша «Өзін-өзі тану» пәні жүргізіледі. ҚР Президентінің 2011 жылғы 17 сәуірдегі тапсырмасын жүзеге асыру және  ҚР МЖМБС 1.4.002-2012 аясында 2015-2016 оқу жылында 1,2,3-сыныптарда «Шетел тілі»пәні оқытылады.

ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген орта білім беретін бағдарламалары бойынша «Өлкетану», «Абайтану» таңдау курстары жүргізіледі.

Типтік оқу жоспарының инвариантты және вариативті компоненттері бойынша жалпы жүктемемен анықталатын білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі бастауыш білім беру деңгейінде.

1 сыныпта-24 сағат, 2 сыныпта-25 сағат, 3 сыныпта-29 сағат, 4 сыныпта-29 сағат.

Негізгі орта білім беру деңгейінде 5- сыныпта 32 сағат, 6 -сыныпта 33 сағат,

7- сыныпта -34 сағат, 8- сыныпта-36 сағат, 9 - сыныпта - 38 сағат.

Жалпы орта білім беру деңгейінде 10-сыныпта-39 сағат, 11-сыныпта-39 сағатты құрайды.

Типтік оқу жоспарындағы мектеп компоненті (факультативтер, таңдау курстары, колданбалы курстар) сыныптардың бағытына қарай ұйымдастырылды.

Жыл қорытындысы бойынша оқу жоспарындағы барлық сағаттар игеріледі.

Қолданбалы және таңдау курстары 2015-2016ж

Факультатив сабақтар 1-4 сынып

Факультатив сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер  
1. Қызықты математика 13 1а,ә,б 2а,ә,б 3а,ә,б,в   4а,ә,б Кесебаева Г. Сарыбаева У. Қозыбақова Күмісбаева Р, Күмісбаева Р, Ауелбекова Қалжігітова А, Утегенова З, Жүзтаева Г, Әліпбаева Б Қозыбақова, Сансызбаева , Ташенова
2. Көркем жазу 7 3а,ә,б,в   4а,ә,б Қалжігітова А, Утегенова З, Жүзтаева Г, Әліпбаева Б Қозыбақова, Сансызбаева , Ташенова
3. Шешендік өнер 2 4 а, б Қасымбекова Х
4. Ағылшын тілі 11 1а,ә,б 2а,ә,б 3а,ә,б,в 4ә Оспангалиева З

Үйірме сабақтар 1-4 сынып 2015-2016 оқу жылы.

 

Үйірме сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер
1. Көркем жазу 6 1а, ә, б 2а, ә, б Кесебаева Г. Сарыбаева У. Қозыбақова Күмісбаева Р, Күмісбаева Р,Ауелбекова  
2. Әдеп 5 3а,ә,б,в 4а Қалжігітова, Сарсенбаева Қосанова Ш
3. Шешендік өнер 2 4 ә, б Ауелбекова М, Сарсенбаева А

Қолданбалы және таңдау курстары 2015-2016 оқу жылы

Факултатив сабақтар 5-9 сынып

Факультатив сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер
1. Технология 9 5а,ә,б 7а,ә,б 8а,ә,б Шотаева А  
2. Өзін өзі тану 3 5 а, ә, б Давлетова У
3. Қазақ тілі 6 5 а, ә, б 8а,ә,б Қуанышбаева Г Егеубаева Ж
4. Сурет 6 5 а, ә, б 6 а, ә, б Малдыбек Ж
5. Ән –күй 6 6 а, ә, б 7 а, ә, б Қожахов Т
6. Биология 3 7 а, ә, б Бұйрабаев А, Ахметова Ш
7. Алаштану 3 8 а, ә, б Балтабаева Т
8. Абай тану 3   9 а, ә, б Әбдиева С, Егеубаева Ж  
9. Дінтану 3 9а,9ә, 9 б Балтабаева Т
10. Физика 3 9 а, ә, б   Қорғанбекова  

Үйірме сабақтар 5-9 сынып

Үйірме сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер
1. Түркістан тарихы 6 5а,ә,б 7а,ә,б Шерімқұлова Г
2. Физика 3 8а,ә,б Ердесов П
3. Алаштану 3 9а,9ә, б Балтабаева Т

Қолданбалы және таңдау курстары 2015-2016 оқу жылы

Қолданбалы курстар 10-11 сынып

Факультатив сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер
1. Математика 2 10 а 11 а Ераханова Р
2. Абайтану 4 10 а, ә 11 а, б Тағаева Қ, Басхожаева А Нәлтай Б, Басхожаева А
3. Қазақстан тарихы 4 10 а, ә 11 а, ә Егеубаева А Джаяхбаева С
4. Биология 3 10 а 11 а, ә Ахметова Ш
5. Физика 2 10 а 11 ә Қорғанбекова М
6. Дүниежүзі тарихы 2 10 ә 11 а Егеубаева А Джаяхбаева С
7. Ағылшын 2 10 ә 11 ә Мырзахметова Г
8. Қазақ тілі 3 10 ә 11 а, ә Басхожаева А Нәлтай б, Басхожаева А
9. АӘД 2 10 а, ә Назарбеков Д

                                 

Таңдау курстары 10-11 сынып

Үйірме сабағының тақырыбы Сағат саны Сыныбы Мұғалімдер
1 Технология 4 10 а, ә 11 а, ә Ерзахов Е Малдыбек Ж

                           

7.Әдістемелік жұмыстар бойынша атқарған 3 жылдық қорытынды есебі.

 «Қазақстан жолы-2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» стратегиясында Елбасы Н.Ә.Назарбаев атап өткендей, «Орта білім беру жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаевтың зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуі тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп көрсетілген. Осы бағытта А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектеп мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру арқылы жаңартылған білім беруді енгізуге даярлау жұмыстары жүргізілуде. Барлық әдістемелік жұмыс жаңартылған білім беру мазмұнын енгізуге дайындық жұмыстары бойынша құрылған.

Мектебіміз «Жаңа ақпараттық, педагогикалық технологияларды пайдалану негізінде оқушыларға сапалы білім беру» тақырыбында жұмыс жүргізуде.

Мектептің әдістемелік тақырыбы: Ақпараттық, педагогикалық технологияларды тиімді пайдалана отырып мұғалімнің кәсіби шеберлігін шыңдау.

Мақсаты:

1. Оқытушылардың кәсіби шеберлік денгейін көтеру.

2. Алған білімі мен тәжірибелерін қажетті өмірлік жағдайларда жүзеге асыралатын жеке тұлғаның дамуы үшін қолайлы психологиялық-педагогикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық жағдайларды жасау.

Негізгі міндеттері:

1. ҚР “Білім туралы” заңын, ҚР “Білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын”, ҚР Білім және ғылым министрілігі және білім басқарамасының, аудандық білім бөлімінің бұйрықтарын, ұсыныстарын жүзеге асыру;

2. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуге дайындық жұмыстарын ұйымдастыру;

3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә Назарбаевтың «Қазақстан- 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру аясында білім беру ұйымдарының оқу- тәрбие процесін жетілдіру;

4. Білім беру мазмұнын жүйелі жаңарту жағдайында сапалы біліммен қамтамасыз ету;

5. Қазақстан Республикасының 2012- 2016 жылдарға арналған Ұлттық іс- қимыл жоспарына сәйкес білім беру ұйымдарын басқарудың мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру жөніндегі инновациялық моделі;

6. Мектептің Даму жоспарының 2 жылға арналған міндеттерін орындау;

7. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында оқушылардың азаматтық белсенділігін және әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыру.

8. Тәрбие сапасын арттыру факторы ретінде баланың жеке тұлғасын қалыптастыру сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету.

9. Білім беру ұйымдарында тәрбие беру процесін басқарудың инновациялық тәсілдерін енгізеді.

10. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында әдістемелік қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

11. Мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттырудың негізгі факторы ретінде әдістемелік жұмыста интербелсенді үлгілер мен әдістерді қолдануды ұйымдастыру.

12. Үздік шетелдік және отандық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату арқылы білім беру ұйымдарының оқыту процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

13. Білім беруді ұйымдастыруды,  құрылымын, мазмұнын жетілдіру;

14. Білім беру сапасын арттыруда мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін,біліктілігін, шеберлігін үнемі жетілдіріп отыру;

15. Нәтижеге бағытталған білім беру жүйесінің талабына сәйкес мектептегі білім беру жүйесінің бағытын өзгерту;

16. Әр баланың қызығушылығына, бейімділігіне, мүмкіншілігіне сай олардың дамуына жағдай жасайтындай оқу жүйесін құру;

17. Білімді, шығармашыл, құзырлы және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру және дамыту;

18. Мектептегі психологиялық қызметті жетілдіру;

19. Оқушыларды әлеуметтендіру, оқушының физикалық, рухани және психикалық денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жағымды әсер ететін жағдай құру;

20. Дарынды оқушылардың дамуына қолайлы жағдай туғызу, оларды шығармашылық жұмысқа бағыттау;

21. Әр оқушының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының оқу нәтижелеріне жету сәйкестігін бақылау мен бағалау мақсатында диагностикалық зерттеулер, мониторингтер жүргізу;

22. Жеке тұлғаның рухани дамуына жағдай жасау, оқыту мен тәрбиені тұлғаға бағыттау;

23. Бастауыш сыныптан бастап оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын және ғылым негіздерін тереңдете оқытуды ұйымдастыру;

24. Стандарттағы құзыреттілік, білім, біліктілік, дағды талаптарын орындату мақсатында мұғалімдерге мектеп әкімшілігі тарапынан әдістемелік көмек ұйымдастыру;

ӘБ жетекшілері туралы мәлімет

Пәндер

ӘБ жетекшілері

ӘБ мұғалімдерінің саны

Аты-жөні Санаты Жоғ. І санат ІІ санат Санат-сыз
1. Қазақ тілі Егеубаева Ж І 1 3 2  
2. Орыс тілі Айтымбетова Г жоғ 2   1 1
3. Бастауыш сынып Күмісбаева Р І 3 3 12  
4. Тарих –география Егеубаева А І 1 3 2  
5. Математика Таңатова Д І 1 3 1 1
6. Ән күй, сызу-сурет, еңбек Шотаева А І 1 3 3  
7. Дене шынықтыру Нахыпбеков жоғ 3 2 1  
8. Шағын орталық Абдраманова Р ІІ     1 1
9. Физика және информатика Мусабеков А Жоғ 2 1    
10. Химия-биология Усенбаева Д Жоғ 2     2
11. Ағылшын тілі Мырзахметова Г Жоғ 1 1 3 -

 

Мектептің әдістемелік бірлестігінің жұмысы педагогтардың кәсіби өсуі мен оқу-тәрбие процесіндегі тереңдетілген білімдерін нығайтуға негізделеді. Бірлестік отырыстарында сабақ берудің әдіс-тәсілдері, семинарларға қатысу және өткізу; пән апталықтарының өтілуі, барысы; байқауларға қатысу; жаңа әдістемелік нұсқаулықтардың маңызы қаралып отырды. Жыл бойына төмендегідей пән апталықтары өтілді.

А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебінің

ҰБТ қорытындысының салыстырмалы көрсеткіші

2013-2014 оқу жылы

2014-2015 оқу жылы

2015-2016 оқу жылы

Барлығы 31 37 27
ҰБТ-ға қатысқаны 19 61,2% 22 72 % 23 85%
0-49 1 5,2 2 9,1 1 4 %
50-70 6 31,5% 8 36,4% 6 27 %
71-89 8 42,1% 9 40,9 % 11 48%
90-100 4 21 2 9 % 2 8 %
101-125     1 4,6 % 3 13 %
Орта балы

76,6

72,8

77,5

 

 

 

 

 

100 балдан жоғары жинаған оқушылар 2014-2015 оқу жылы

Аты-жөні

Баллы/бағасы

 

 

Қазақ тілі

Мате-

матика

Қазақстан тарихы

Таңдау пәні

Жалпы балы

Орыс тілі

Жалпы  5 пән бойынша жинағаны

балл баға балл баға балл баға балл

баға

балл баға
1 Жұмаш Гүлжайна 20 5 20 5 22 5

22

5 84 19 5 103
                             

 

                    

                100 балдан жоғары жинаған оқушылар 2015-2016 оқу жылы

Аты-жөні

Баллы/бағасы

 

 

Қазақ тілі

Мате-

матика

Қазақстан тарихы

Таңдау пәні

Жалпы балы

Орыс тілі

Жалпы 5 пән бойынша жинағаны

балл баға балл баға балл баға балл

баға

балл баға
1 Елтай Асел 19 4 22 5 23 5

20

4 84 21 5 105
2 Орынтай Ақбота 21 5 21 5 24 5

22

5 88 16 4 104
3 Құрбаналиева М 23 5 22 5 21 5

19

4 85 18 4 103
                             

Пәндер бойынша орта балл.

Қ/с

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Пәндер Орта балл Білім сапасы Орта балл Білім сапасы Орта балл Білім сапасы
1 Қазақ тілі 18,9 75,6% 18,5 74% 19,3 77,2%
2 Қазақстан тарихы 17,9 71,6% 18,1 72,4% 18,6 74,4%
3 Математика 12,7 50,8% 9,2 36,8% 11,5 46,2%
4 Орыс тілі 11,7 46,8% 10,8 43,2% 11,3 45,2%
5 Физика     12,3 49,2% 16,5 66%
6 Биология 16,8 67,2% 18,4 73,7% 14,6 58,6%
7 Химия         20 80%
8 География 16 64% 15 40% 16,2 65%
9 Ағылшын тілі 10 40% 18 72% 18,00 72%
10 Дүние жүзі тарихы 12 48% 16 64% 19,00 76%
11 Әдебиет 12,3 49,2% 14,6 58,4% 18,00 72%

А.Байтұрсынов атындағы №1  жалпы орта мектебінің 11 сынып бітірушілерінің ҰБТ қорытындысы бойынша көрсеткіші

Негізгі пәндер

 

Жалпы балы

 

Жоғары оқу орны мен колледж, кәсіптік мектепке түскен оқушылардың көрсеткіші

Оқу жылы Оқушы саны Жоғары оқу орны Колледж
1 2013-2014 17 5 5
2 2014-2015 11 8 2
3 2015-2016 13 5 6

 

11 сынып бітірушілерінің еңбекке орналасуы туралы

Оқу жылы 2013-2014 оқу жылы 2014-2015 оқу жылы 2015-2016 оқу жылы
Мектеп бітіргендер 17 11 13
ЖОО орнына түскендер 5 8 5
Грант   2 3
Ақылы 3 4  
Квота 2 2 2
Колледж 5 2 6
Жұмыс істейді      

 

2013-2014 оқу жылының 24 мамырында болған №5 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 1-4 сыныптар, 31 мамырдағы №7 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 5-8,10 сынып оқушылары сыныптан-сыныпқа көшірілді.

1 – сыныптан – 66 оқушы

2 – сыныптан – 63 оқушы

3 – сыныптан – 77 оқушы

4 – сыныптан – 85 оқушы

5 – сыныптан – 73 оқушы

6 – сыныптан – 75 оқушы

7 – сыныптан – 59 оқушы

8 – сыныптан – 60 оқушы

10 – сыныптан – 34оқушы

Барлығы: 592 оқушы сыныптан-сыныпқа көшірілді.

9 сыныптан – 71 оқушы негізгі білім туралы куәлік алу үшін мемлекеттік емтиханға жіберілді. 18 маусымдағы №8 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 9-сыныптан 58 оқушы 10-сыныпқа көшірілді.

     58 оқушы негізгі білім туралы куәлік алды. Оның ішінде 4 оқушы үздік куәлікке бітірді.

Оқушының аты-жөні Сыныбы
1 Елтай Әсел
2 Бейсенбай Ақерке

 

11-сыныптан 19 оқушы ҰБТ-ға жіберілді. 18 маусымдағы №9 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 11-сыныпты 32 оқушы бітірді. 32 оқушы орта білім туралы аттестат алды.    

2014-2015 оқу жылының 30 мамырында болған №7 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 1-4 сыныптар, 8,10 сынып оқушылары сыныптан-сыныпқа көшірілді.

1 – сыныптан – 70 оқушы

2 – сыныптан – 84 оқушы

3 – сыныптан – 74 оқушы

4 – сыныптан – 70 оқушы

5 – сыныптан – 71 оқушы

6 – сыныптан – 74 оқушы

7 – сыныптан – 63 оқушы

8 – сыныптан – 69 оқушы

10 – сыныптан –35 оқушы

Барлығы: 610 оқушы сыныптан-сыныпқа көшірілді.

9 сыныптан –59 оқушы негізгі білім туралы куәлік алу үшін мемлекеттік емтиханға жіберілді. 16 маусымдағы №8 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 9-сыныптан 30 оқушы 10-сыныпқа көшірілді.

     59 оқушы негізгі білім туралы куәлік алды.

11-сыныптан 22 оқушы ҰБТ-ға жіберілді.

20 маусымдағы №9 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 11-сыныпты 37 оқушы бітірді. 37 оқушы орта білім туралы аттестат алды.

2015-2016 оқу жылының 25 мамырында болған №8 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 1-4 сыныптар, 31 мамырдағы №9 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 5-8, 10 сынып оқушылары сыныптан-сыныпқа көшірілді.

1 – сыныптан –69 оқушы

2 – сыныптан – 63 оқушы

3 – сыныптан –80 оқушы

4 – сыныптан – 69 оқушы

5 – сыныптан – 63 оқушы

6 – сыныптан – 71 оқушы

7 – сыныптан – 63 оқушы

8 – сыныптан – 66 оқушы

10 – сыныптан – 33 оқушы

Барлығы: 577 оқушы сыныптан-сыныпқа көшірілді.

9 сыныптан – 70 оқушы негізгі білім туралы куәлік алу үшін мемлекеттік емтиханға жіберілді. 18 маусымдағы №10 педагогикалық кеңестің қаулысы бойынша 9-сыныптан 52 оқушы 10-сыныпқа көшірілді.

     42 оқушы негізгі білім туралы куәлік алды. Оның ішінде 2 оқушы үздік куәлікке бітірді.

Оқушының аты-жөні Сыныбы
1 Раматулла Аида
2 Шазадаев Шыңғыс

 

11-сыныптан 23 оқушы ҰБТ-ға жіберілді. 11-сыныпты 29 оқушы бітірді. 29 оқушы жалпы орта білім туралы аттестат алды.

       Мектеп оқушыларының емтихандарын өткізу және 2013-2014, 2014-2015 оқу жылын аяқтауын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан типтік ережесінің (2009 жылғы 20 қаңтардағы № 14 бұйрығымен енгізілген өзгертулер және толықтырулармен бірге) талаптарына сәйкес үздік оқушылар сыныптан-сыныпқа көшу емтихансыз мақтау қағазымен марапатталып көшірілді.

«Сапалы білім мен тәрбие беру – Қазақстанның мемлекеттік саясатының басымдығы» тақырыбында өткен қалалық тамыз педагогикалық оқуына қатысқан мұғалімдердің нәтижесі.

қ/с Мұғалімнің аты-жөні Секция Орны
1 Мусабекова А Информатика ІІ
2 Шотаева А Технология   ІІ
3 Шанахова Х Пед.ұйымдас тырушы ІІ

Мектеп мұғалімдердің жеткен жетістіктері

2013-2016 оқу жылдарындағы мұғалімдердің жетістіктері:

Жұмыстың мазмұны Нәтижесі
1 Егеубаева Ж, Басхожаева А, Сердалиева Ш, Тағаева Қ С. Ерубаев музейінде «Армысың, әз Наурыз!», «Ана-өмірдің гүлі» атты әдеби кеште шәкірттер әзірлеп, өскелең ұрпақтың бойына патриоттық тәрбие бергені үшін алғыс хатпен марапатталды. Алғыс хат
2 А. Байтұрсыновтың туған күніне орай өткізілген «Ұлт ұстазы- Ахмет» тақырыбында Тағаева Қарлығаш пен Басхожаева Айгүлдің ұйымдастыруымен «Ғылыми-танымдық» конференция ұйымдастырды. Алғыс хат
3 Жанат Егеубаеваның ұйымдастыруымен «Ел бүгіншіл-менікі ертеңгі үшін» атты әдеби-сазды кешін ұйымдастырып өткізді. Көзге түсіп, белсенділік танытқан оқушылар марапатталды. Алғыс хат

Мұғалімдердің жетістігі

Нәтижесі

Желтоқсан айында апталық өтті.

1 1. Нәлтай Балжан- сөйлем мүшелерден өткенді қайталау 2. Басхожаева Айгүл- «А. Құнанбаевтың өлең сөздің-патшасы» өлеңін талдау. 3. Тағаева Қарлығаш- Тұрлаулы мүшелерден өткенді қайталау. 4. Қуанышбаева Гүлнар- М. Жұмабаев «Сүйемін» өлеңі. 5. Сердалиева Шолпан- Көнерген сөздер. 6. Егеубаева Жанат- «Қасиетті Құран Кәрім»
2 Егеубаева Жанат - 8 наурыз Халықаралық әйелдер және қыз келіншектер күні мерекесімен қалалық білім бөлімінің алғыс хаты. «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайда өткізілген іс-шарада белсенділік танытқаны үшін алғыс хат. Алғыс хат
3 Нәлтай Балжан- мектепішілік ҰБТ-ға жауапты оқушыларға сапалы білім бергені үшін мақтау қағазымен марапатталды. Мақтау қағазы
4 Тағаева Қарлығаш 9 «ә» сынып оқушысы Моллақанағат Әбубәкірді Махамбет оқулары байқауына дайындағаны үшін алғыс хат. Алғыс хат
5 Егеубаева Ж, Сердалиева Ш, Басхожаева А, Тағаева Қ қашықтықтан оқыту олимпиадасына қатысып, сертификатталды. Сертификат

Оқушылардың жетістігі

Нәтижесі
1 Тұрсын Мейрамбек қалалық «Әлемді кітап арқылы танимын» бас жүлде Алғыс хат
2 Махамбет оқулары байқауында 9 «ә» сынып оқушысы Молақанағат Әбубәкір бас жүлде, Серікқызы Ақниет алғыс хат, Молдасабыр Зарина І орынмен марапатталды.   Мақтау қағазы
3 Поэзияның хантәңірі Мұқағали Мақатаевтың туғанына 85 жыл орай «Мұқағали - поэмасы» тақырыбында жыр мүшайрасында алғыс хат. 1. Ізбасар Ұлболсын 2. Тажмамет Әлия 3. Тажмамет Әсия 4. Абдуллаұлы Әділомар 5. Базарбай Зарина 6. Қалдарбек Назерке 7. Амантай Рахат Алғыс хат   Алғыс хат
4 Қашықтықтан оқыту байқауына қатысып, сертификатталды: 1. Ізбасар Ұлболсын 2. Өтеміс Жасұлан 3. Тажмамет Әлия 4. Тажмамет Әсия 5. Жұмамұрат Али 6. Тұтқабекова Жазира 7. Тұңғышбек Ақниет     Сертификат
5 С. Ерубаев музейінде оқушылармен бірлесе отырып, «Ана-өмірдің гүлі» атты әдеби кеш ұйымдастырылды: 1. Қалдарбек Назерке 2. Жұмамұрат Али 3. Байбосын Ербол 4. Зулханова айдана 5. Әбдішәріп Альбина 6. Ізбасар Ұлболсын 7. Амангелді Бекзат 8. Тұрсын Мейрамбек 9. Нұрмахаммадқызы Дариға        Алғыс хат
6 Республикалық «Менің Президентіме-менің тілектерім» атты байқауда 11 «ә» сынып оқушысы Елтай Әсел қатысып, сертификатталды. Сертификат
7 Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу кешінде белсенділік танытқаны үшін: 1. Зулханова Айдана 2. Қалдарбек Назерке 3. Амантай Рахат 4. Абдуллаұлы Әділомар Алғыс хат
Жұмыстың мазмұны Нәтижесі
1 Егеубаева Алтынкүл
 1. ZPRAVY VEDESKE. IDEJE-2015
27.10.2015-05.11.2015 Тақырыбы: «Қазақ халқының саны мен құрамы туралы»
 1. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде «Білім беру жүйесінің интеграциялау жағдайында бәсекеге қабілетті маман даярлаудың мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда баяндама жасады.
 2. «Оқушылар білімін қалыптастырудағы білім беру жүйесі мен мазмұны» тақырыпта.
 3. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. Қазақстан Республикасы КИО ұйымдастыру комитеті. Қазақстан тарихы бойынша мұғалімдерге арналған Респубдикаға қашықтық олимпиадасына қатысты:
 4. Республикалық «КИО олимпиадасына» қатысқан оқушылар:
1. Шегірбай Б 9 «а» 2. Тастемір Р 9 «а» 3. Пирметова Л 9 «а» 4. Құрбанәлі Р 9 «а» 5. Құрманбай Д 8 «ә» 6. Әбдірашит Ұ 7. Тастанбек Қ 8. Асылмұрат М 9. Амангелді
 1. Көрнекті қоғам, мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметтің төрағасы, публист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейханның 150 жылдығына арналған семинарда қатысып мадақтамамен марапатталды.
 2. «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи мәдени қорық-мұражайында ұйымдастыруымен өткен «Ұлы дала елінің ұлы ақыны» тақырыбындағы іс-шараға шәкірт, өскелең ұрпақтың бойына патриоттық тәрбие бергені үшін марапатталды.
 
Кітапта мақаласы шықты.     Сертификатпен марапатталды. 23.12.2015     Кітапта мақаласы шықты.   Сертификат №840702 Астан қаласы 2016 ж   Сертификат     Мадақтамамен марапатталды   Алғыс хат
2 Құрақбаева Сакен «Алтын ұрпақ» олимпиадасына қатысқан
 1. Абдрашит Ұ 8»ә»
 2. Құрманбай Д 8 «ә»
 3. Әмірханов Н 9 «б»
Сертификат
3 Джаякбаева С «Кио» олимпиадасында
 1. Раматулла А
 2. Молдасабыр З
 3. Серікқызы А
 4. Шазадаев Ш
Қазақстан тарихы пән қалалық олимпиададан-Раматулла Аида
    Сертификат Алғыс хат 3 орын
4 Балтабаева Тахмина
 1. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған «Қазақ хандығының-550 жылдығын қалай насихаттау керек?» атты ғылыми-теориялық конференцияға қатысқаны үшін
 2. Ұстаз газетіне құнды материалдар жолдау арқылы газеттің белсенді авторы аталған үшін                                                    
  Алғыс хат     Мақтау қағазы
5 Абдуллаева Рысжан 1. Республикалық «Ұстаз жолы» газеті редакциясы қорының шешімімен және де «ОҚО білім жастар саясаты және тідерді дамыту басқармасы, мемлекеттік мекемесімен қадағалауымен 6 сынып оқушысы: Төлегенов Еркебұлан Мұғалімі: Абдуллаева Рысжан 2. Республикалық әдістемелік ғылыми педагогикасы журналы: «Ұстаз ұлағаты» журналына ашық сабағы шықты. 3. ZPRAVY VEDESKE. IDEJE-2015 27.10.2015-05.11.2015 Тақырыбы:»Қазақстан халқы Ассамблеясы» 4. Қазақстан Республикасы «КИО» ұйымдастыру комитеті Қазақстан тарихы бойынша мұғалімдерге арналған республикалық қашықтық олимпиадасына қатысқан. Абдуллаева Рысжан 5. «КИО» қашықтық олимпиада Ергешбай Р 6 «а» Төлегенов Е 6 «а»   Сертификат   Сертификат   Сертификат     Кітапқа мақала     Сертификат     Сертификат
6 Республикалық «КИО» олимпиадасына қатысқан оқушылар:
 1. Қайсар Ш
 2. Тұтқабекова Г
 3. Пазылбек Ж
 4. Сүлейменқызы К
Сертификат Ақпан
7 «Алтын ұрпақ» -2016 ж
 1. Асылмұрат А
 2. Искандарова Э
 3. Әміреқұлұлы М
 4. Мырзабек Ж
 5. Бекназар М
Сертификат Ақпан
8 Яссауитану – 2015 ж Пазылбек Т - -ІІ орын Сертификат Ақпан

Мұғалімнің жетістігі

Нәтижесі
1 «Өнерлі ұстаз» сайысында ІІ орын алғаны үшін Мадақтама Қараша
2 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күніне орай «Ел сенімін арқалаған Елбасы» атты конференциядан Мрапаттау Желтоқсан
3 «Нұрлы-жол болашаққа бастар жол» атты өнер фестиваліне бейне ролик дайындағаны үшін Мадақтама Қазан
4 Тәуелсіздік мейрамы үшін Алғыс хат Желтоқсан
5 «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени мұражайы тарапынан ұйымдастырылған дөңгелек үстелде баяндама оқығаны үшін Алғыс хат Наурыз
6 Қазақстан тарихы бойынша мұғалімдерге арналған респбуликалық қашықтық олимпиадасына қатысқаны үшін сертификат. Сертификат Ақпан
7 Дінтанудан өткен қалалық семинар Алғыс хат Апрель
8 Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері ұлт-азаттық қозғалысының жетекшісі Ә.Бөкейханов 150 ж арналған семинардан Мадақтама Наурыз
Жұмыс мазмұны Нәтижесі
1 Айтымбетова Гаухар
 1. 2015 жылы «Мектеп» журналында «Сложноподчиненные предложения» атты сабағы жарық көрді
 2. 2016 жылы қашықтық халықаралық мұғалімдер олимпиадасында алғысқа хатқа ие болды. Оқушылары: Шазадаев Ш орыс тілінен қашықтық олимпиададан І дәрежелі диплом алды.
 3. Абдиразакова Н 7 «ә» сынып оқушысы «Көктем-2016» қашықтық олимпиадасына қатысып ие болды.
 4. 2016 жылы 15-20 ақпан аралығында орыс тілі пән апталығында 9 «а» сыныбында «Язык мой-друг мой» атты интелектуалды ойын сабағын өткізді.
 5. Орыс тілін оқытудағы жаңа технологияныпайдалана отырып 10 сыныпта «Глагол-как часть речи» атты ашық сабақ өтті.
 6. Сабақта электронды оқулықты слайдтарды тиімді пайдалана білді.
    Диплом   &nb

2