double arrow

Збереження документа та вихід з редактора.


Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню Файл => Вийти, або закривши усі вікна (Alt+F4). Під час зберігання файлу стежте, щоб файл був збережений не в будь-якій папці, а в папці, призначеній для певного файлу. Для цього під час виконання команди Зберегти як... потрібно за допомогою навігаційних кнопок На рівень вгору, Створити директорію та Директорія за замовчуванням вибрати у файловій системі потрібний каталог, у поле Назва файлу ввести назву файлу та клацнути на кнопці Зберегти.

Задати параметри сторінки (див. рис. 23) можна за допомогою команди Сторінка... з групи Формат.

 

Рис. 23. Вікно завдання параметрів сторінки

 

Хід роботи

1. Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню. Виконайте командиК-меню Office => OpenOffice.org Writer або скористайтесь офісною панеллю на робочому столі. Перепишіть у звіт по чотири команди з меню Файл, Редагувати і Вигляд.

2. Увімкніть пенали функцій та об'єктів і лінійку. Якщо уже все задано, то перейдіть до пункту 3. Вигляд => Пенали виберіть потрібний пенал.Вигляд => Лінійка.

3. Задайте параметри сторінки. Формат => Сторінка. На закладці Сторінка (див. рис. 23) задайте у розділі Поля усі чотири поля сторінки по з см, у розділі Формат паперу у полі Формат вкажіть розмір сторінки А4 та задайте Книжкова орієнтація. Закрийте діалогове вікно Стиль сторінки, натиснувши на Гаразд.
4. Змініть шрифт і його розмір (наприклад, задайте Bookman L, 14). Скористайтеся відповідними кнопками на пеналі.

5. Переконайтеся, що вигляд шрифту нормальний, і задайте спосіб вирівнювання тексту – з обох боків. Кнопки жирний (В), курсив (і), підкреслений (U) шрифт ненатиснені.

6. Перевірте, чи сантиметри задані як одиниці вимірювання на лінійці. Сервіс => Параметри... => у розділі Текстовий документ виберіть пункт Загальні та задайте одиниці вимірювання —сантиметри. Виберіть підрозділ Вигляд.

7. Задайте режими Показувати смуги прокручування (Horizontal scroll bar, Vertical scroll bar) і рисунки (Graphics and Object) у підрозділі Вигляд.

8. Задайте відступ першого рядка абзацу 1 см. Пересуньте верхній трикутник на лінійці праворуч на 1 см.

9. Дайте назву цього документа – ваше прізвище. Виконайте команди меню Файл => Зберегти як... Відшукайте і виберіть власну директорію. Якщо треба, власну директорію можна тут же створити за допомогою відповідної кнопки пеналу. Клацніть у діалоговому вікні Ім'я файлу і введіть текст: Прізвище (своє прізвище). Закрийте вікно, натиснувши на кнопку Зберегти. У якій директорії буде збережено документ? Яке його ім'я?

10. Уведіть текст – передмову до цієї методички. Переносів не робіть. Текст вводьте до 20 хв. Відцентруйте заголовок. Вирівняйте абзаци до обох країв.

11. Зробіть переноси слів, де це потрібно. Щоб зробити перенос, клацають мишею у середині першого слова нижче від розрідженого рядка і натискають на клавіші Ctrl+"-". Якщо перенос можливий, то ми його побачимо, якщо ні, то клацніть після іншого складу слова. Зробіть переноси так, щоб текст виглядав якнайкраще (не було розріджених рядків).12. Увімкніть режим показування недрукованих символів. Для цього натисніть на кнопку ¶ на пеналі інструментів (Main Toolbar), який розташований у лівій частині вікна. Пропуски між словами будуть позначені крапками. Усуньте зайві пропуски в набраному тексті. Вимкніть режим показування недрукованих символів, натиснувши ще раз на кнопку ¶.

13. Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті? Файл => Properties закладкаСтатистика Гаразд. Занесіть дані у звіт.

14. Збережіть текст на диску. Файл => Зберегти.

15. Задайте час автозберігання документа – 8 хв. Сервіс Параметри. У розділіЗавантажити/Зберегти на закладціЗагальні введіть число 8 у полеАвтосохранение.

16. Перевірте правопис і виправте помилки. Для цього натисніть на клавішу F7 або виконайте команди меню Сервіс => Правопис. З'явиться діалогове вікно, де почергово відображатимуться слова з помилками та пропонуватимуться варіанти можливих замін. Якщо у вашій системі немає файлу-словника для вибраної мови, то перевіряти правопис можна лише англійського тексту. Тому введіть додатково одне речення з помилками, наприклад: То be or not to be, thet iss a question. Для того, щоб система перевіряла лише потрібний фрагмент тексту, а не весь документ, виокремте це речення і перевірте його правопис.17. Збережіть текст і закрийте програму ОО Writer.

18. Запустіть програму ОО Writer і відкрийте щойно створений документ. Файл => Відкрити => виберіть назву створеного файлу.

19. Для перших трьох абзаців задайте різні кольорові тла – сірий, блакитний, червоний. Щоб абзац був на іншому тлі (фоні), як, наприклад, у газеті чи журналі, потрібно поставити курсор у довільну позицію цього абзацу і застосувати команду Абзац з пункту Формат та вибрати потрібний колір тла на закладці Заливка абзацу. Те саме можна зробити, скориставшись контекстним меню абзацу і вибравши пункт Абзац або натиснувши на кнопку Заливка абзацу на пеналі.

20. Створіть буквиці у першому та другому абзацах. Наведіть курсор на перший абзац та виконайте команди Формат => Абзац. На закладці Буквиця задайте: розташування буквиці – в тексті, висота буквиці – 2-3 рядки.

21. Скасуйте останню дію. Редагувати => Відмінити (Undo) або клацніть на відповідній кнопці на пеналі.

22. Збережіть файл.

23. Залийте сторінку, наприклад, жовтим кольором. Формат => Сторінка => закладка Заливка => задайте колір та натисніть Гаразд.

24. Збережіть зміни у документі. Закрийте вікна.

25. Запустіть програму-редактор і підготуйте документ до введення тексту.

26.

 

Уведіть перший текст – титульну сторінку звіту до лабораторної роботи. Відформатуйте текст, змінюючи розміри і вигляд шрифту, кольори тощо так, щоб текст зайняв цілу сторінку і мав такий вигляд (клавішами пропуск та табуляція користуватися не можна):

27. Перевірте, чи оптимально розташований текст на аркуші. Застосуйте команду Попередній перегляд. Перегляньте текст. Для виходу з режиму перегляду застосуйте кнопку Попередній перегляд із зображенням загнутого аркуша паперу. Вставити порожні рядки можна клавішею Enter, а забрати зайві – клавішею Delete або Back space.

28. Задайте різні перетворення шрифтів над окремими фрагментами тексту. Почергово виокремте потрібні фрагменти та виконайте команди Формат => Символи. Тут на закладці Шрифт можна задати написання, розмір та колір шрифту, на закладці Ефект шрифту – стиль підкреслення виокремленого фрагмента, на закладці Розташування – розташування фрагмента відносно до основного тексту, на закладці Тло – колір тла. Задайте різні написання та розміри шрифтів, кольори літер і тла.

29. Збережіть створений текстовий документ у власному каталозі з новою назвою – Титульна Сторінка.

30. Створіть новий документ з листом до друга. У тексті листа повинна бути фраза"Чи знаєш ти, що..."і три абзаци з відповідями на три контрольні запитання.

31. Виправте граматичні помилки у листі. Відформатуйте текст. Звертання зробіть великим шрифтом, перший абзац – товстим, другий – курсивом, третій – підкресленим курсивом, підпис виконайте одним з декоративних кирилізованих шрифтів, які наявні у вашій системі.

32. Застосуйте до трьох абзаців тексту перетворення Нумерований список. Виокремте ці абзаци і виконайте команди Формат Нумерований/Маркований списки або клацніть на відповідній кнопці на пеналі.

33. Збережіть виправлений текст у файлі Лист2

34. Скопіюйте файл Лист2 у файл ЛистЗ.

35. У файлі ЛистЗ перетворіть нумерований список у маркований. Відкрийте потрібний файл, виберіть список і натисніть на кнопку Маркований список.

36. Скопіюйте файл ЛистЗ у файл Лист4.

37. У списку з файлу Лист4 змініть тип маркеру. Занотуйте у звіт назви створених файлів і їхні адреси.

38. Продемонструйте тексти викладачеві.

39. Закрийте вікна. Закінчіть роботу.


Контрольні запитання

1. Як запустити програму-редактор?

2. З яких елементів складається вікно програми ОО Writer?

3. Як закрити вікно деякого документа?

4. Яку стандартну назву має вікно документа?

5. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

6. Як користувач готує програму до початку сеансу роботи?

7. Як вводити дані у текстове поле діалогового вікна?

8. Як мінімізувати вікно документа?

9. Які підготовчі дії виконує користувач?

10. Як переглянути закладки у діалоговому вікні?

11. Як можна відмовитись від щойно внесених змін?

12. Як увімкнути чи вимкнути пенал?

13. Які параметри сторінки ви знаєте?

14. Як. створити новий абзац у текстовому документі?

15. Які є пенали?

16. Яке призначення лінійки?

17. Як. створити новий текстовий документ?

18. Як закрити вікно програми-редактора?

19. Як відкрити документ, що є на диску?

20. Як надрукувати текстовий документ?

21. Для чого призначений режим показу недрукованих символів?

22. Як зберегти на диску текстовий документ?

23. Як задати параметри сторінки?

24. Як задати розмір шрифту?

25. Як задати одиниці вимірювання на лінійці?

26. Що таке режим автозберігання документа?

27. Як задати тип (назву) шрифту?

28. Опишіть головні правила введення тексту.

29. Що таке залежні та незалежні параметри у діалоговому вікні?

30. Як визначити кількість слів і букв у документі?

31. Як створити новий текстовий документ?

32. Що таке форматування тексту?

33. Які є пенали?

34. Які кнопки с на пеналі функцій?

35. Як виокремити фрагмент тексту за допомогою миші?

36. Як зберегти документ на диску?

37. Що таке нумерований список?

38. Як виокремити фрагмент тексту за допомогою клавіатури?

39. Як увімкнути пенал?

40. Як зсунути фрагмент тексту праворуч?

41. Як почати новий абзац тексту?

42. Як виокремити весь текст?

43. Як виокремити один рядок тексту?

44. Що таке маркований список?

45. Як змінити назву шрифту в одному абзаці?

46. Як виокремити слово?

47. Як виокремити абзац?

48. Як підкреслити слово?

49. Які є вигляди (накреслення) символів?

50. Як вирівняти фрагмент тексту до центру?

51. Як змінити розмір символів в одному реченні?

52. Як вирівняти фрагмент тексту з обох боків?

53. Як вирівняти фрагмент тексту до лівого краю?

54. Як задати вигляд слів у реченні — підкреслений курсив?

55. Як збільшити розміри символів у реченні?

56. Як виправити неправильний символ у тексті?

57. Як фрагмент тексту залити кольоровим тлом?

58. Як закрити вікно документа? Як створити буквицю?

59. Як з'єднати два абзаци в один?

60. Як поділити один абзац на два?

 Сейчас читают про: