double arrow

I. Розрахунок сил тяги гілок


Розрахунок виконують для сталого режиму роботи конвеєра.

Розрахункову схему конвеєра (рис. 3.2.) представляють у найпростішому виді, що складається з приводної станції 1 – 4 (рис. 3.2.,а), кінцевого блоку 2 –3, звичайно (але не завжди) виконуючого функцію натяжного пристрою, і двох гілок тягового органа: порожньої гілки 1 – 2 і вантаженої 3 – 4.

На рис. 3.2. представлені найбільш характерні схеми конвеєрів: на рис. 3.2., а – горизонтального, на рис. 3.2., б – піднімального конвеєра, на рис.3.2., в – бремсбергового, що виконує функцію спуска вантажу з роботою привода в гальмовому режимі, і на рис.3.2.,г – конвеєра зі складним профілем траси, яка складається з похилої і горизонтальної ділянок. Під кожною схемою конвеєра побудовані діаграми натягів тягового органа в осях F=f(l). Наприклад, натяги в точках а і б (рис. 3.2.,б) рівні Fa і Fб.

Сила тяги, необхідна для подолання опорів руху порожньої гілки, Н,

                                    (3.5)

і вантажної гілки

                      (3.6)

а для горизонтального конвеєру:

                                  ,                  (3.7)

                         .       (3.8)
У формулах (3.5)…(3...8):

L - розрахункова довжина конвеєра, м, що приймають довільно з наступним розрахунком припустимої довжини одного става по силових факторах (по міцності стрічки і по потужності привода); g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння; qm, qл, qp.k., qр.г – лінійні маси матеріалу, що транспортується, стрічки та частин   роликових  опор  порожньої  і  вантаженої гілок,  що обертаються,  кг/м; w – коефіцієнт основного опору руху стрічки (табл. 3.2);  

 

Таблиця 3.2.

Коефіцієнт опору руху вантаженої і порожньої гілок

стрічкового конвеєра [6,с.110]

 

Умови роботи конвеєра Коефіцієнт опору руху
Сухе приміщення без пилу, яке отоплюється 0,020
Приміщення, яке отоплюється, невелика кількість абразивного пилу 0,025
Пересувні конвеєри на поверхні 0,030
Приміщення, яке отоплюється з підвищеною вологістю та абразивним пилом 0,040
Дуже брудна атмосфера, важкі умови роботи 0,040 – 0,060
Кар’єри при доброму стані опор 0,020 – 0,027
Кар’єри при забруднених підшипниках 0,022 – 0,027
Підземні конвеєри вугільних шахт 0,060 – 0,080
Підземні конвеєри марганцевих шахт 0,080 – 0,100

 

С2 -  коефіцієнт, що враховує розподілені по довжині конвеєра додаткові опори (при l >850м, С2 = 1,1; при довжині 480, 230, 140, 80 м С2 приймають рівним 1,2; 1,4; 1,6; 1,9 відповідно).

При наявності зосередженого місцевого опору від розвантажувального пристрою відвального конвеєра його підсумовують з відповідним значенням опору гілки. Знак (+) при  sinb  приймають для гілки,  що рухається угору, а знак (-) – униз.

У формулах (3.5)…(3...8) вирази, укладені в квадратні дужки, означають опір стрічки довжиною один метр.Лінійна маса матеріалу, що транспортується, кг/м,

                                            ,                                  (3.9)

де  – розрахунковий вантажопотік, т/год; V – швидкість стрічки, м/с.

Масу обертових частин роликових опор приймають по технічній характеристиці конвеєра, за даними табл. 3.3, чи ж розраховують по емпіричних залежностях, кг:

                                                   ,               (3.10)

Таблиця 3.3.

Орієнтована маса обертових частин роликоопор

(Союзпроммеханизация) [3, с.93]

 

 

Ширина стрічки, мм

Трьохроликова опора

Однороликова опора

Нормальний

Важкий

Діаметр ролика, мм

Маса, кг

Діаметр ролика, мм Маса, кг Діаметр ролика, мм Маса, кг
400 – 650 102 10 – 12,5 - - 102 6 – 10,5
800 127 22 159 45 127 19
1000 127 25 159 50 127 21,5
1200 127 29 159 57 127 26
1400 159 50 194 108 159 40
1600 159 60 194 116 159 47
1800 194 82 194 122 159 47
2000 194 82 126 190 159 47

 

а їхні лінійні маси, кг/м,

                                             .                          (3.11)

Відстань між роликовими опорами вантаженої гілки lр.г=1,0…1,4м, а порожньої гілки; lр.х=2,0…6,0м.

Більше (до 6м) значення відстані між роликовими опорами порожньої гілки приймають для потужних конвеєрів, що мають стрічку шириною 1,6…2,0м.

Лінійну масу стрічки приймають по її технічній характеристиці. Сейчас читают про: