double arrow

Розрахункові параметри


Потужність копання ґрунту ротором, кВт

.

Потужність копання ґрунту шнеками, кВт

.

Потужність, що витрачається на розгін ґрунту ротором, кВт

,

де

, м/с.

Потужність, що витрачається на підйом ґрунту ротором, кВт

,

де

, м.

 

Потужність транспортування ґрунту шнеками, кВт

,

де

, град.

Потужність транспортування ґрунту транспортерами, кВт

Швидкість пересування каналокопача, м/год

.

Потужність, необхідна для пересування машини, кВт

,

де

, кВт;

 

, кВт.

Необхідна потужність каналокопача в робочому режимі, кВт

.

 

Прийняті позначення

 ширина каналу по дну, м;

 глибина каналу, м;

 питомий опір копанню ґрунту ротором, МПа;

 технічна продуктивність каналокопача, м3/год;

 відношення площі перерізу каналу, що розроблюється ротором, до всієї площі перерізу;

 ККД трансмісії ротора (  0,85);

 ККД ротора (  0,7…0,8);

ККД трансмісії приводу шнека (  0,8);

 ККД шнека (  0,5…0,6);

 щільність ґрунту, кг/м3;

 колова швидкість ротора по зубах ковша, м/с;

 частота обертання ротора, хв-1;

 радіус ротора, м ( );

середня висота підйому ґрунту ротором до місця розвантаження, м;
 прискорення вільного падіння, м/с2 ( 9,81м/с2);

 робоча довжина шнека, м ( );

 зведений коефіцієнт опору руху ґрунту уздовж шнека   (  2,5);

 кут нахилу укосу каналу до горизонту, град;

 закладення укосів каналу;

 коефіцієнт збільшення натягу стрічки при огинанні барабанів (  1,05);

 коефіцієнт опору руху стрічки по роликоопорах (  0,04);

 довжина транспортера, м;

 кут нахилу транспортерів до горизонту, град;

 погонна маса стрічки, кг/м (  25…35 кг/м);

 погонна маса частин роликоопори, що обертається, на вантажній гілці, кг/м (  22 кг/м);

 погонна маса частин роликоопори, що обертається, на зворотній гілці, кг/м (  7 кг/м);

 швидкість стрічки транспортера, м/с;

 ККД трансмісії транспортера (  0,50…0,65);

 ККД транспортера (  0,5);

 маса базової машини, кг;

 частина маси робочого обладнання, що припадає на ходове обладнання, кг;

 коефіцієнт опору руху базової машини (  0,06…0,10);

 уклон ґрунтової поверхні (  0,005);

 швидкість руху каналокопача, м/год;

 ККД ходового обладнання (  0,7);

 ККД трансмісії ходового обладнання (  0,55…0,65).

 тяговий опір робочого обладнання, кН.

Таблиця 7.1

Вихідні дані

Варіант , м , м Категорія ґрунту , м3/год
1 2 3 4 5 6
1 1,00 0,8 2,0 І 200
2 1,25 0,8 1,8 ІІ 250
3 1,50 0,8 2,0 ІІІ 300
4 1,00 1,0 1,7 І 350
5 1,25 1,0 1,7 ІІІ 400
6 1,50 1,0 1,9 ІІ 410
7 1,00 1,2 1,9 ІІ 390
8 1,50 1,2 2,0 І 380
9 1,25 1,2 1,9 ІІІ 370
10 1,00 1,5 1,6 І 360
11 1,50 1,5 1,7 ІІ 340
12 1,25 1,5 1,8 ІІІ 330
13 1,00 0,8 1,5 ІІ 320
14 1,25 1,0 2,0 І 290
15 1,50 1,2 1,6 ІІІ 310
16 1,00 1,5 2,5 І 450
17 1,25 2,0 2,6 ІІ 460

 Закінчення табл. 7.1

1 2 3 4 5 6
18 1,50 2,5 2,7 ІІІ 470
19 1,75 1,5 2,8 ІІІ 480
20 1,00 2,0 2,9 ІІ 490
21 1,25 2,5 3,0 І 400
22 1,50 1,5 2,9 І 470
23 1,75 2,0 2,8 ІІ 480
24 1,00 2,5 2,7 ІІІ 490
25 1,25 1,5 2,6 ІІІ 495
26 1,50 2,0 2,5 ІІ 475

 

Таблиця 7.2Сейчас читают про: