double arrow

Характеристика ґрунтів


Показник

Категорія ґрунту

І ІІ ІІІ
, МПа 0,10 0,16 0,25
, кг/м3 1100…1500 1600…1900 1700…1900

 

Таблиця 7.3

Тяговий опір робочого обладнання каналокопачів

Показник

Глибина каналу , м

Категорія ґрунту

І ІІ ІІІ

, кН

≤2 м 40,8 53,2 68,4
2 м< ≤3 м 59,3 67,8 78,3

 

Таблиця 7.4

Технічна характеристика каналокопачів

Показники При ≤2 м При 2 м< ≤3 м
Маса базової машини , кг 21400 27400
Частота обертання ротора , хв-1 9,5 9,5
Довжина транспортера , м 6 9
Кут нахилу транспортерів до горизонту , град 18 20
Швидкість руху стрічки транспортерів , м/с 3,75 5,25
Частина маси робочого обладнання, що припадає на ходове обладнання , кг 7180 0

 

Вправа 8. Розрахунок кротодренажної машини

Задача вправи полягає у виборі основних параметрів дренера, проведенні тягового розрахунку машини і визначенні необхідної потужності її двигуна в робочому режимі.

 

Порядок розрахунків

1. Вибрати параметри дренера.

2. Розрахувати величини зовнішніх опорів, які виникають в робочому режимі. Розрахувати сумарний опір.
3. Розрахувати необхідну потужність двигуна машини в робочому режимі.

 

Пояснення до вправи

Діаметр дренера  (рис.8.1) вибирається із умови оптимальної стійкості дренера в залежності від виду ґрунту, в якому створюється дренаж. Діаметр дренерів для мінеральних ґрунтів  0,05…0,15 м, для торф’яних  0,10…0,30 м.

Рис. 8.1. Схема дренера

 

Довжина циліндричної частини дренера . Кут конусної передньої частини дренерів для мінеральних ґрунтів , для торф’яних . Довжина цієї частини дренерів 

 Висота заднього конуса м, задній кут .

Зовнішні опори, які виникають при роботі кротодренажної машини, складаються з опорів переміщенню в ґрунті ножа  і дренера  (рис.8.2), опору переміщенню базового трактора  і інерційного опору на початку руху машини .

Рис.8.2. Схема кротодренажної машини

 

Необхідна потужність двигуна  машини в робочому режимі є сумою потужності , що витрачається на подолання опорів переміщення машини і потужності , яка витрачається на привід допоміжних механізмів машини. Потужність  не розраховується прямим шляхом, приблизно вона дорівнює (0,05…0,07) .Тому необхідна потужність двигуна розраховується наступним чином. Спочатку визначається потужність, необхідна для переміщення машини , а необхідна потужність двигуна тоді буде дорівнювати

.

Кут різання ґрунту лезом ножа  приймається рівним 1200.

 

 Сейчас читают про: