double arrow

Приклад виконання завдання.


Задача.

Дано Р1 = 4 кН, Р2 = 6 кН,

Р3 = 8 кН.

Побудувати епюру поздовжньої сили N. (рис 10)

Розв’язання:

Щоб не знаходити реакцію опори, визначення поздовжньої сили почнемо з вільного кінця.

 

Завдання для самостійного розв’язання.

Схеми і значення числових факторів обираються згідно номеру по списку в журналі.

Таблиця 2.

Варіант Р1, кН Р2, кН Р3, кН Р4, кН Варіант Р1, кН Р2, кН Р3, кН Р4, кН
1 1 5 4 15 26 12 26 13 27
2 2 6 5 16 27 4 10 5 11
3 4 40 39 12 28 1 2 3 4
4 16 28 51 3 29 20 19 17 18
5 28 16 63 16 30 31 30 28 29
6 33 11 68 21 31 33 34 35 36
7 12 32 47 20 32 8 18 9 19
8 18 26 53 6 33 31 10 32 11
9 3 8 24 15 34 41 20 42 21
10 22 25 4 8 35 25 13,5 6 38
11 6 30 13 9 36 15,5 18,5 14 48
12 10 15 32 23 37 5,6 8 11 30
13 7 2 10 5 38 4,5 12,5 6 24
14 14 24 8 19 39 44 50 53 34
15 55 68 61 65 40 18 31 65 45
16 11 9 16 24 41 19 46 19 62
17 5 19 13 32 42 1 27 53 4
18 2 16 10 20 43 12 12 16 10
19 30 21 25 11 44 9 34 6 4
20 13,5 16,5 10 44 45 18 39 21 18
21 15 18 13 47 46 5 40 20 15
22 4 6 7 26 47 29 15 64 17
23 1,5 10,5 2 21 48 12 21 36 23
24 16 19 15 49 49 10 5 17 1
25 27 6 28 7 50 28 4 41 33

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   

Побудова епюри  крутних моментів.

Кручення – вид деформації, який характеризується тим, що з шести силових чинникив в поперечному перерізі виникає тільки крутний момент Мкр.

Внутрішній момемнт Мкр виражається через зовнішні Мк  и дорівнює сумізовнішніх моментів Мк , розташованих по один бік від перерізу. Якщо вал обертається рівномірно, то алгебраїчна сума всіх Мк дорівнює нулю. Тому при визначенні Мкр матимемо один і той самий результат, незалежно від того, з якого боку від перерізу (ліворуч чи праводуч) ми будемо брати суму моментів.

Крутний момент Мкр вважається додатним, якщо при спостерізанні з боку переріза він намагається обертати вал проти годинникової стрілки і навпаки.

Дільниця навантаження при крученні – частина бруса, на якій Мкр змінюється за одним і тим же законом. Як правило, на дільниці величина Мкр постійна (Мкр = const). Границіми дільниць є торцеві перерізи і перерізи, де прикладені скручувальні моменти.При розрахунках часто використовують залежність між величиною скручувального моменту Мк , потужністю N (вт)  і кутовою швидкістю (w - рад/с або n – об/мин):

Якщо потужність N вимірюється в к.с. (кінських силах), наведена формула має вигляд:

Алгоритм побудови епюри крутних мосентів аналогічен наведеному вище.

 

Контрольні запитання.

1. Коли виникає деформація кручення ?

2. Як визначити величину крутного моменту в перерізі ?

3. Які залежності між величиною скручувального моменту, потужністю і кутовою швидкістю ?

4. Що є границями дільниць навантаження ?

5. Як будують епюру крутного моменту ?

6. Які знаки має крутний моменті ?

 Сейчас читают про: