double arrow

Список рекомедуемой литературы


 

Основной

16,29,31,36,51,58,74

 

Дополнительный

Баюра Д. США ограничивает импорт стали // Украинская инвести­ционная газета. - 2002. - № 10. - С. 2.

Бобров Е. Неугеводна енергетична політика України у світовому контексті// Економіка  України. - 2008. - № 8. - С.68.

Буркінький Б.Стратегічні економічні інтереси України і Російської Федерації в басейні Азовського моря // Економіка  України. - 2009. - № 5. - С.77-89.

Власов В. Глобалізаційний вплив - стратегічна основа розвитку міжнародної торговли// Економіка  України. - 2008. - № 4. - С.63.

Глинянчук В.І., Піддубник B.I. Зовнішньоекономічні відносини України та Іраку // Фонд, ринок. - 2001. - № 20. - С. 20-23.

Гнатишин І.М., Половець В.І. Зовнішньоекономічні відносини: Ре­гіональний аспект. - Чернівці: Прут. - 1992. - 222 с

Гончаренко П. Інтеграційний вектор України гравітаційна модель зовнішньої торговлі країн Європейского Союзу та України// Актуальні проблеми економіки.-2008.-№ 1.- С.78.

Зовнішньоекономічна діяльність  в 2000 …, 2006, 2007, 2008 рр.-К.: ІОЦ Держкомстату України.

Зовнішня торгівля України товарами. 2005 рік. Держкомстат Украї­ни: Експрес-доповідь. - К., 2006. - № 29.

Зовнішня торгівля України послугами. 2005 рік. Держкомстат України: Експрес-доповідь. - К., 2006. - № 32.
Каліта В. Україна в польській зовнішній торгівлі // Регіональна економіка. - 2007. - №1. - С. 282-289.

Касич А. Структурна характеристика зовнішньої торговлі України// Актуальні проблеми економіки.-2008.-№1.- С.85.

Масловська Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЕС// Економіка  України. - 2008. - № 6. - С.72.

Мовчан Н. Экономическое сотрудничество Украины и ФРГ // Обзор украинского рынка. - 2002. - № 2. - С. 15-17.

Пасічна О. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки.-2009.-№3.- С.17-27.

Писаренко В.В., Даниленко В.І. Розвиток експорту плодоовочевої консервної продукції з України // Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 118.

Пузанова Т. М. Статистичні дослідження товарообороту зовнішньої тогівлі України.- К.: ДАСОА,2006.-20 с.

Роговий В. Основні засади соціально-економічного розвитку Украї­ни та шляхи активізації зовнішньоекономічної діяльності // Академ. огляд. - 2001. - № 2. - С. 11-20.

Сиденко В.Р. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы сис­темной трансформации при переходе к рынку. - К., 1998.

Стеценко Ж. Аспекти зовнішньоекономічної політики України// Актуальні проблеми економіки.-2008.-№ 8.- С.49.

Школа І.М., Верстяк О.М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз // Регіональна економіка. - 2007.-№ 2. - С. 222-228.

Интернет-ресурсы

www.world.stats.com 

www.europa.km.ru

   4.11. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

 

Территориальный аспект тематики: Украина. 

Рекомендуемый план работы

по теме «Региональная политика и особенности ее проведения»

 

Введение

1.Содержание государственной региональной политики, ее цели, задачи, принципы.

2. Особенности регионального развития и территориальной организации страны.

3.Механизм реализации региональной политики.

3.1 институциональная и правовая среда

3.2 обустройство территории  и планирование регионального развития

3.3 финасовое регулирование

3.4 стимулирование регионального развития

3.5 создание свободных экономических зон

4. Стратегия регионального развития страны

ЗаключениеСейчас читают про: