double arrow

Перелік питань, що вивчаються на занятті


7.2.1 Призначення і загальне улаштування паливних систем живлення чотирьох і двотактних автотракторних дизелів.

7.2.2 Улаштування паливних баків, паливо-підкачувальних насосів, фільтрів грубого і тонкого очищення палива.

7.2.3 Способи регулювання початку і кінця подачі палива.

7.2.4 Принцип дії секції насоса високого тиску.

7.2.5 Будова і робота форсунок і насос-форсунок. Тиск упорскування палива.

7.2.6 Принцип дії плунжерних паливних багатосекційних і розподільних насосів високого тиску.

7.2.7 Робота пристроїв автоматичної зміни кута випередження впорскування палива.

7.2.8 Призначення, будова і робота регулювача частоти обертання колінчастого вала. Механіч­ні і пневматичні коректори.

7.2.9 Дизельне паливо. Цетанове число.

7.2.10 Способи сумішоутворення в дизелях. Нерозділені камери згоряння, об'ємне, об’ємно плівкове і пристінкове сумішоутворення. Розподілені камери згоряння - вихрові камери і передкамери.

 

Рисунок 7.1 – Схема системи живлення дизеля

а - із статичним зарядом; б - із завихренням повітря

 

Рисунок 7.2 - Форма камер згоряння і розташування форсунки в процесі впорскування палива
Рисунок 7.3 - Форма камери згоряння і розташування форсунки в М-системі (система MAN) Рисунок 7.4 - Форма вихревої камери згоряння і місце розміщення форсунки

 

 

Рисунок 7.5 - Форма передкамери і місце розташування форсунки

 

 

1 - безпосереднє впорскування; 2 - безпосереднє впорскування палива з розподілом по стінках камери згоряння; 3 - впорскування у передкамеру(3а) і основну камеру згоряння(3b); 4 - впорскування струменю палива в статичний заряд (двигун із турбонаддувом)

 

Рисунок 7.6 - Криві зміни виділення теплоти

 

 

 

 

 


а) і б) отвори: 1 - розпорошуючі; 2 - головні; в) 3 - зворотній клапан; 4, 6 - прецизійні поверхні; 5, 7 - порожнини

 

Рисунок 7.7 – Розпорошувачі форсунок для ступінчастого упорскування палива

 

 

а - максимальна подача; б - проміжна подача; в - нульова подача

 

Рисунок 7.8 - Схема роботи секції насоса високого тиску на різних режимах роботи двигуна

 

 


а - грибковий; б - двосторонній пластинчатий; в - циліндричний з розвантажуючим пояском; г і д - клапани-коректори

Рисунок 7.8 - Нагнітаючі клапани паливного насоса високого тиску

 

 

 


а і б - з висадженими наконечниками, в і г - зприпаяними наконечниками

Рисунок 7.9 - З'єднання нагнітаючих трубопроводів

 

1 - бічна стінка (опора барабана); 2 - нерухомий корпус; 3 - поворотний барабан (повітророзподільник); 4 - пуск повітря в барабан; 5 - пуск повітря в направляючий трубопровід; 6 - ущільнення (наприклад, пластинчаста пружина); 7 - впускний направляючий трубопровід; 8 - впускний клапан; 9 - впускання повітря 

Рисунок 7.10 - Впускний трубопровід з неперервним регулювання довжини

1 - усмоктуване повітря; 2 - дросельна затулка; 3 - впускний колектор; 4 - клапан продування судини з активованим вугіллям; 5 - сигнал від електронного блоку керування (EСU); 6 - судина з активованим вугіллям; 7 - навколишнє повітря; 8 - паливна пара

 

Рисунок 7.11 - Система зниження викидів пари палива

 

 

1 - рециркуляція газів, що відпрацювали (EGR); 2 - електропнев-матичний перетворювач; 3 - клапан EGR; 4 - електронний блок керування; 5 - датчик масової витрати повітря; n - частота обертання колінчатого валу; рs - тиск у впускному трубопроводі; Т - температура

 

Рисунок 7.12 - Система рециркуляції відпрацьованих газів

 

Рисунок 7.13 - Схема системи живлення двигунів стисненим газом

 

 

1 - вентиляційна трубка для газового ресивера; 2 - ресивер; 3 - корпус ресивера; 4 - зовнішній наповнюваний кран; 5 - клапан перекриття газу; 6 - регулятор тиску у випарнику; 7 - серводвигун для керування витратою газу; 8 - ECU; 9 - перемикач виду використовуємого палива; 10 - змішувач, що працює на принципі трубки Вентурі; 11 - датчик кисню; 12 - датчик розрідження; 13 - акумуляторна батарея; 14 - вимикач запалювання; 15 - реле

 

Рисунок 7.14 - Схема системи живлення двигуна, що працює на стиснених газах та бензині (принцип карбюрації)

1 - паливний бак; 2 - фільтр; 3 - паливонагнітальний насос; 4 - насос високого тиску; 5 - редукційний клапан; 6 - датчик тиску; 7 - акумулятор; 8 - форсунки; 9 - введення даних від вимірювальних датчиків; 10 - електронний блоккеруванняРисунок 7.15 - Система впорскування зі спільною рейкою і акумулятором тиску

 

 


а - принципова схема; б - конструкція

 

Рисунок 7.16 - Універсальний двоступінчастий газовий редуктор тиску

 

 

 

 


1 - штифтовий; 2 - штифтовий із плоскоперерізаною голкою; 2а - вид із боку; 2б - вид з переду; 3 - багатоструменевий із конічним закритим об'ємом; 4 - багатоструменевий із циліндричним закритим об'ємом; 5 - розпорошувач із отворами, що перекриваються

 

Рисунок 7.15 - Форми розпилювачів

Домашнє завдання

Виписати основні дані дизельного двигуна згідно з варіантом завдання.

1. Тип насоса високого тиску.

2. Тип паливонагнітального насоса і тиск, що ним розвивається.

3. Тип паливних фільтрів.

4. Спосіб регулювання циклічної подачі палива.

5. Спосіб сумішоутворення дизеля, тип камери згоряння.

6. Тип форсунки, робочий тиск упорскування палива.

7. Тип регулювача частоти обертання колінчастого вала.

8. Мінімальні питомі витрати палива в дизелях з різним сумішоутворенням.

9. Склад, характеристика та маркування дизельних палив.

Накресліть: принципову схему системи живлення дизельного двигуна; схему роботи секції насоса високого тиску даного двигуна на різних режимах.

Контрольні питання

1. Призначення системи живлення дизельного двигуна і її складових частин.

2. У чому полягає принципова різниця живлення дизельного і карбюраторного двигунів?

3. Що характеризує цетанове число?

4. Способи сумішоутворення дизелів і їх аналіз.

5. Токсичні компоненти в відпрацьованих газів дизельних двигунів і їх регламентування діючою нормативною документацією.

6. Які переваги дизельних двигунів у порівнянні з карбюраторними?

7. Чим пояснити підвищені вимоги до очищення дизельного палива?

8. Призначення регулювачів частоти обертання колінчастого вала двигуна і муфти випередження впорскування палива.

 

ЛІТЕРАТУРА: [І], с.208-232; [2], с.66-74, 87; [3], с.140-160; [5], с.174.

 Сейчас читают про: