double arrow

Основна характеристика підприємства


КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Маркетингова товарна політика»

на тему:

Аналіз товарної політики ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш»Зміст

 

Вступ

1. Основна характеристика підприємства

2. Товарна номенклатура та її характеристика

3. Побудова ринкового профілю товарних ліній

4. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

5. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури і товарних ліній

6. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки і бренда

7. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики

Висновок

Список використаної літературиВступ

 

Дана робота присвячена аналізу товарної політика ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”. Підприємство являється виробничим підрозділом концерну „Укрросметал”. Сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головної організації компресоробудування в Україні.

Метою даної роботи є дослідження товарної номенклатури підприємства. До задач, що треба вирішити, відносяться: аналіз діяльності підприємства, аналіз ефективності товарної номенклатури, визначення відповідності товарних позицій потребам ринку.
Тема даної роботи є досить актуальною, особливо сьогодні, коли підприємство функціонує в умовах економічної кризи, нестабільної економічної та політичної ситуації в країні. Саме тому визначення оптимальної та ефективної товарної номенклатури є важливим для подальшого існування підприємства, дозволяє уникнути зайвих витрат та спрямувати кошти у прибуткові напрямки. У роботі також звертається увага на основні недоліки товарної політики підприємства та можливі напрямки її удосконалення.Основна характеристика підприємства

 

Діяльність досить відомого не тільки в Україні концерну „Укрросметал” почалась в 1994 році. Промисловий концерн „Укрросметал” успішно працює на українському і міжнародному ринках. За цей час були встановлені тісні партнерські відносини і налагоджені гарні зв’язки з промисловими підприємствами України, Росії, Білорусі, Азербайджану, країн Балтії. Чітко об лаштована діяльність всіх підприємств і підрозділів концерну гарантує безперебійне забезпечення партнерів необхідними для їх роботи сировиною, матеріалами, обладнаннями.

Концерн включає в себе декілька підприємств, серед яких ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”, ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель”, СНПП „Технокомпресормаш”, ЗАО АТП „Укрространс”, ЗАО ”Укррос-Центр інформаційних технологій”, ДП «Укрросбуд», ВАТ «Орелкомпрессормаш», ЗАО «Киевская книжная фабрика», ТЦ Універмаг „Київ”, Студія „Стиль Тіффані”.Основною промисловою базою концерна є ВАТ „Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ Компресормаш” (м.Суми), ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель” (м.Глухів Сумської області)

Підприємства концерну „Укрросметал” є лідерами компресорного машинобудування країн СНД і зберігають свої позиції в розробці прогресивного обладнання нового покоління.

Концерн ставить перед собою наступні задачі і цілі:

- збільшити свою долю на ринку шляхом поставок компресорного обладнання і іншої продукції на рівні світових стандартів, задовольняти потреби замовників в продукції високої якості;

- забезпечити капітальні нужди виробництва і задовольняти інвесторів прибутків від продажу, при цьому справедливо винагороджуючи працівників і постачальників;

- використовувати кожну можливість експорту своєї продукції і таким чином стати визнаним лідером ринку промислового обладнання не тільки в Україні, а й в Росії та СНД;

- мати переваги у своєму бізнесі;

- прагнути до імпорту тільки високоякісних комплектуючих, як для компресорів, так і для інших видів продукції;

- зменшити долю кредитних засобів фінансово-господарської діяльності підприємства;

- використовувати сучасні технології і застосовувати сучасні методи планування виробництва і управління персоналом.

Стратегією організації являється:

- прагнення до розширення і збільшення статутного фонду;- збільшити свою долю на ринку постачальників компресорів;

- розроблювати і застосовувати інновації в компресоробудуванні;

- збалансувати структуру постачань, сформувавши клієнтську сітку.

На сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головної організації компресоробудування в Україні. Це пояснюється ти, що підприємство має величезний накопичений досвід, висококваліфікованих спеціалістів, великий виробничий потенціал, запроваджуючи новітні науково-технічні розробки, виготовляючи високоякісну, конкурентоздатну продукцію і пропонуючи широкий спектр послуг на найвищому рівні.

Діапазон запровадження машин, створених на виробничій базі ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” дуже широкий: металургійний і горнозбагачувальний комплекс, оборонна промисловість, зілізничний транспорт, електроенергетика, будівництво, сільське господарство і інші галузі народного господарства, де використовуються стиснене повітря, комприміруваний газ, вакуум, пластова арматура.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” створене на базі научно-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування, заснованого в 1964 році.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” представляє собою комплекснне науково-виробниче підприємство, яке включає дослідні підрозділи і виробництво продукції. Єдиний розробник і виробник компресорних станцій, які не мають аналогів по екномічності і надійності. Проводить сертифікаційні та інші види випробувань, здійснює безрозбірні технічну діагностику по віброакустичних параметрах, проводить лабораторні випробування малих і середніх компресорних станцій для наступної їх сертифікації, ремонт роторів по унікальній технології, пропонує послуги по пусконаладочним роботам компресорного обладнання, ремонту компресорного обладнання.

Підприємство досягає стійкого фінансового стану в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності.

Необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, так як від покращення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Звернемося до таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності концерну „Укрросметал”

Показники 2005 2006 2007 Абсолютне відхилення 2007-2005гг. Відхилення в % (2007/2005*100%-100%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Доход від реалізації продукції 12148,8 25452,4 51162,3 39013,5 321
2 Чистий прибуток підприємства 36,6 148,64 2423,7 2460,3 6522

 

Як правило, чим вище показники об’єму виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча собівартість, тим вище буде прибутковість підприємства, і відповідно це буде позитивно впливати на його фінансовий стан. Збільшення собівартості відбулося за рахунок підвищення цін на імпортовану продукцію, і на її імпортування. Саме в цей період спостерігається підвищення ділової активності. Це відбулося за рахунок розширення своєї діяльності підприємством ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”: збільшився спектр виготовлених виробів, постійно здійснювалось їх удосконалення. А основні комплектуючі для своїх товарів підприємство закуповує за кордоном, що забезпечує продукцію сильною конкурентною позицією.

З метою прояснення ситуації, що склалася на підприємстві, необхідно переглянути його основні виробничо-фінансові показники. Звернемося до таблиці 1.2

 

Таблиця 1.2 - Основні виробничо-фінансові показники ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”

Показник

 

Роки

2007 в % до 2003

2003 2004 2005 2006 2007
             
Вироблено продукції, 2813,8 2859,6 3405,6 2912,0 9795,1 348,1
- на 1 середньорічного робітника 4,69 4,57 5,17 4,32 14,66 312,65
- на 1 тис. грн. Вартості основних засобів 0,17 0,16 0,32 0,26 0,87 511,76
Отримано валового прибутку (+),збитку(-), 667,1 506,4 341,5 456,3 1077,4 161,5
- на 1 середньорічного рабітника 1,111 0,8089 0,5182 0,677 1,6129 145,17
- на 1 грн. Вартості основних засобів 3,98 2,872 3,087 3,978 9,4338 237,03
Отримано чистого прибутку (+)збитку(-), тис. грн. 528 579,6 958,875 1062,88 1314,9 249,03
- на 1 середньорічного рабітника 0,88 0,926 1,55 1,5769 1,968 23,68
- на 1 грн вартості основних засобів 3,15 3,29 8,6677 9,2656 11,513 365,07
Рівень рентабельності, % 34,21 25,8 13,88 24,2 16,74 0,49

 

Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що за аналізований період на підприємстві спостерігається зростання валової продукції, яке відбулося в основному в результаті налагодження випуску гвинтових компресорів.

Крім того, на одного середньорічного працівника і одиницю вартості основних фондів приходиться більше валового прибутку. Показники чистого прибутку і рентабельності підвищились в результаті зниження затрат на виробництво продукції за рахунок автоматизації виробництва і науково-технічними досягненнями, тобто зменшилась собівартість, що вважається позитивним.

Отже, ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш» являється перспективним підприємством, яке за час свого існування змогло не тільки успішно проіснувати, а й зайняти лідируючі позиції в області компресоробудування. Маючи далекоглядні плани відносно подальшого розвитку, керівництво підприємства намагається вводити інноваційні технології і новітні методи в управлінні всіма процесами, які проходять на підприємстві в тому числі за рахунок впровадження випуску гвинтових компресорів взамін поршневих.

 Сейчас читают про: