double arrow

Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури і товарних ліній


 

Результати виконаного аналізу дали підстави рекомендувати такі заходи:

- у цілому товарна номенклатурна політика проводиться ефективно, про що свідчить зростання суми прибутку порівняно з 2006 роком;

- частка поршневих компресорів зменшується та відбувається їх заміна на гвинтов компресори, що є більш ефективними і економічними у роботі. Відносно поршневих компресорів варто сказати, що попит на них на сьогоднішній день також високий, хоча починаючи з 2005 року намітились тенденції, щодо зменшення кількості випуску даного виду продукції на користь більш прогресивного виду, а саме – гвинтових компресорів. Так в порівнянні на кінець 2005 року відсоток продажу гвинтових компресорів складав 42,9 %, то в 2007 р. він виріс до 63,45 %, що на 20,55 % більше. Виходячи з таких результатів, можна прогнозувати, що через декілька років гвинтові компресори витіснять поршневі, так як попит на гвинтові компресори значно збільшується і це впливає на зменшенні попиту на поршневі компресори. Дана ситуація обумовлена впровадженням новітніх технологій та технічним розвитком в даній галузі.

Але в жодному разі не можна стверджувати, що всі покупці почали відмовлятися від поршневих компресорів, що обумовлено критеріями економічного розвитку галузей економіки.
Також підприємством випускаються компресори серії КТ (різновид поршневих компресорів) у цілому є досить гармонійною товарною групою, проте політика підприємства направлена на зменшення їх випуску та збільшення частки гвинтових компресорів що також як і в ситуації з поршневими компресорами пов’язано з критеріями економічного розвитку.

Компресори, що випускаються на підприємстві займають сегмент високих і середніх цін на внутрішньому ринку, таким чином в умовах нинішньої економічної ситуації в державі підприємству варто знизити ціни, щоб конкурувати з іншими підприємствами-виробниками аналогічних видів продукції.

Крім того варто звернути увагу на такий вид продукції як насоси та охолоджувачі, тому що підприємство має всі можливості для виробництва даних видів продукції та їх попитом як на внутрішньому так і зовнішньому ринках.

Також увагу слід приділити зниженню витрат на використання виробничих площ та обладнання, шляхом їх більш оптимального використання, що дозволить знизити собівартість, а отже і ціну виготовленої продукції.Сейчас читают про: