double arrow

Безпека у надзвичайних ситуаціях


 

Враховуючи географічне положення території, яку займає ПолтНТУ можливі наступні надзвичайні ситуації:

)   Природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери;

) Техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах;

Можливі надзвичайні ситуації техногенного характеру:

· Аварії систем водопостачання. На території ПолтНТУ більша частина систем водопостачання застаріла, а її строк амортизації закінчився. На разі ведеться ремонт та оновлення мережі.

·   Аварії на об’єктах комунальної теплоенергетики. Нині стан котельні незадовільний. Основне і допоміжне обладнання котельні практично вичерпало мбо вичерпало допустимі строки експлуатації. Потрібна заміна обладнання та ремонт мережі теплопостачання.
·   Транспортні аварії. Наявність на території ПолтНТУ мережі транспортних комунікацій, стан самих комунікацій і транспортних засобів часто стають загрозливими. Шляхами попередження є збільшення кута видимості на поворотах, ремонт доріг, проведення інструктажів для водіїв.

·   Пожежі являють одну з найбільших загроз.

Для профілактики пожежі надзвичайно важлива правильна оцінка пожежонебезпеки будинку, визначення небезпечних факторів і обґрунтування способів і засобів пожежопопередження і захисту.

Одне з умов забезпечення пожежобезпеки - ліквідація можливих джерел запалення.

У лабораторії джерелами запалення можуть бути:

несправне електроустаткування, несправності в електропроводці,

електричних розетках і вимикачах. Для виключення виникнення пожежі з цих причин необхідно вчасно виявляти й усувати несправності, проводити плановий огляд і вчасно усувати всі несправності;

несправні електроприлади. Необхідні міри для виключення пожежі містять у собі своєчасний ремонт електроприладів, якісне виправлення поломок, не використання несправних електроприладів;

обігрівання приміщення електронагрівальними приладами з відкритими нагрівальними елементами. Відкриті нагрівальні поверхні можуть спричинити пожежу, тому що в приміщенні знаходяться паперові документи і довідкова література у виді книг, посібників, а папір - легкозаймистий предмет. З метою профілактики пожежі пропоную не використовувати відкриті обігрівальні прилади в приміщенні лабораторії;коротке замикання в електропроводці. З метою зменшення імовірності виникнення пожежі внаслідок короткого замикання необхідно, щоб електропроводка була схованою.

влучення в будинок блискавки. У літній період під час грози можливе влучення блискавки внаслідок чого можливий пожежа. Щоб уникнути цього я рекомендую установити на даху будинку блискавковідвід;

недотримання мір пожежної безпеки і паління в приміщенні також може спричинити пожежу. Для усунення загоряння в результаті паління в приміщенні лабораторії пропоную категорично заборонити паління, а дозволити тільки в строго відведеному для цього місці.

З метою запобігання пожежі пропоную проводити з інженерами, що працюють у лабораторії, протипожежний інструктаж, на якому ознайомити працівників із правилами протипожежної безпеки, а також навчити використанню первинних засобів пожежогасіння.

У випадку виникнення пожежі необхідно відключити електроживлення, викликати по телефоні пожежну команду, евакуювати людей із приміщення відповідно до плану евакуації, приведеному на рисунку 1 і приступити до ліквідації пожежі вогнегасниками. При наявності невеликого вогнища полум’я, можна скористатися підручними засобами з метою припинення доступу повітря до об’єкта загоряння. 


 


Висновок

 

Відмінність архітектури АСУ ВНЗ від традиційних АСУ полягає у необхідності аналітично-моделюючої підсистеми, яка підтримує прийняття управлінських рішень у інтерактивному режимі. Необхідність цього компоненту пов'язана з неможливістю побудови формальної математичної моделі функціонування ВНЗ, що дозволяє за звичай розробити блок автоматизації прийняття управлінських рішень. Натомість необхідний комплекс інструментів, які б дозволяли моделювати різні аспекти життєдіяльності ВНЗ з метою оптимізації прийняття управлінських рішень. Таким чином, нові інформаційні технології забезпечують якісно нові джерела, методи доставки й обміну інформацією, а головне зовсім інші способи маніпулювання нею. У процесі зміни характеру роботи з бізнес-інформацією головним є розвиток навичок керування інформацією і можливістю її трансформації в знання. Переосмислення діяльності вищого навчального закладу в контексті використання інформаційних технологій для ефективного керування, дозволить йому забезпечити власну конкурентну перевагу на освітньому ринку.

Важливим напрямом подальших досліджень на робіт у галузі створення сучасної АСУ ВНЗ є розробка методів моделювання перебігу бізнес-процесів в університеті з метою підвищення якості управлінських рішень.

Головне завдання інформаційної системи - це супроводження системи якості, сприяння підвищенню ефективності і результативності її функціонування для забезпечення високого рівня задоволеності усіх заінтересованих у діяльності ВНЗ сторін. Система має позитивно впливати на покращення фінансово-економічних показників.

Впровадження інформаційної системи має бути забезпечено підтримкою вищого керівництва і відповідними ресурсами ВНЗ.

Інформаційна система має бути гнучкою і адаптивною. Структура системи має включати декілька рівнів. В залежності від стратегічних цілей організації і наявних ресурсів можливе поетапне впровадження окремих складових (рівнів) системи і поступове охоплення усіх видів діяльності, процесів і структури підрозділів організації.

Підтримання інформаційної системи вимагає чіткого розподілу обов’язків і повноважень. Потрібно уникати перекладання усіх обов’язків щодо введення інформації на адміністративно-технічний персонал, який забезпечує лише надійну експлуатацію програмно-технічних засобів системи.

Підхід щодо розроблення і впровадження інформаційної системи супроводження системи я кості ВНЗ можна використати і в інших галузях економіки, на підприємствах і організаціях різного профілю і виду діяльності, оскільки він спрямовую організацію на постійне удосконалення своєї діяльності, забезпечує системний підхід, стимулює до впровадження інновацій, сприяє покращенню фінансово-економічних показників, підвищує рівень задоволеності клієнтів.

 


 


Література

 

1. Соломон К. Microsoft Office 97: разработка приложений: пер. с англ. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 1998. - 560 с., ил.

2. Новиков Ю., Новиков Д., Черепанов А., Чуркин В. Компьютеры, сети, Інтернет: Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2002. 928 с.: ил.

.   ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации. Общие положения. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. - М.: Изд-во стандартов, 1977. - 7 с.

.   ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 19.104-78*. Единая система программной документации. Основные надписи. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 4 с.

.   ГОСТ 19.105-78*. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 1 с.

.   ГОСТ 19.106-78*. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. М.: Изд-во стандартов, 1987. - 8 с.

.   ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 19.401-78*. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 1 с.

.   ГОСТ 19.402-78*. Единая система программной документации. Описание программы. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 1 с.

.   ГОСТ 19.501-78. Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1978. - 4 с.

.   ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. Общее описание. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 2 с.

.   ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 6 с.

.   ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 10 с.

.   ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. - М.: Изд-во стандартов, 1992. 6 с.

.   ГОСТ 4.071.030. АСУП. Создание системы. Нормативы рабочего времени. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 38 с.

.   Сєркова Л.Е. Дослідження особливостей інформаційного моделювання управління вузом // Вісник ЧІТІ. - 2000. - № 3. - С. 85-90.

.   Сєркова Л.Е. Математична модель системи автоматизованого проектування ІАСУ "Вищий навчальний заклад" // Вісник ЧІТІ. - 2001. - № 3. - С. 116-119.

.   Подчасова Т.П., Серкова Л.Э. Инструментальные средства разработки информационных технологий в учебном процессе // Вісник ЧІТІ. - 1999. - № 3. - С. 100-105.

.   Подчасова Т.П., Данченко О.Б., Сєркова Л.Е. Інформаційна технологія контролю навчального процесу деканатом // Вісник ЧІТІ. - 2001. - № 1. - С. 112-117.

.   Сєркова Л.Е., Снитюк В.Є. Структурний аналіз інформаційної моделі управління вищим навчальним закладом // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Сб. науч. тр. Вып. 114. - Харьков, 2001.

.   Подчасова Т.П., Серкова Л.Э. Математическая формализация взаимодействия в иерархической системе организации учебного процесса // Вісник ЧДТУ. - 2005. - № 2. - С. 49-55.

.   Сытник А.А., Тимченко А.А., Серкова Л.Э., Охапова Л.В. Один из подходов математического описания сложных информационных систем // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб.наук. пр. Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2002. - Т. 6. - С. 108-113.

.   Подчасова Т.П., Серкова Л.Э. Автоматизированная система управления учебным процессом. // Тези доповіді на другій Міжнар. конф. "Наука і освіта’99". Т. 19. - Дніпропетровськ, 1999. - С.11.

.   Данченко О.Б., Сєркова Л.Е. Інформаційна технологія моніторингу учбового процесу // Тези доповіді на VII наук.-метод. конф. “Роль комп’ютеризації навчального процесу в підготовці фахівців”. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 126-127.

.   Тимченко А.А., Сєркова Л.Э. Пути и средства повышения эффективности процессов создания автоматизированных информационных систем управления // Тези доповіді на міжнародній конференції з управління "Автоматика 2000". - Львів, 2000. - С. 257-261.

.   Тимченко А.А., Серкова Л.Э. Использование структурного подхода при построении моделей автоматизированных информационных систем // Тези доповіді на Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука і освіта’2000". -Дніпропетровськ, 2000. - С. 31.

.   Сєркова Л.Е., Снитюк В.Є. Інформаційна модель управління вищим навчальним закладом як ієрархічна структура // Тези доповіді IV Міжнар. конф. "Наука і освіта’2001". - Дніпропетровськ, 2001. - С. 32.

.   Сєркова Л.Е. Системний підхід до побудови інформаційної соціально-економічної системи "Вищий навчальний заклад" // Тези доповіді на Всеукр. конф. "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці ‘ІТОН-2002". - Черкаси, 2002. - С. 198-199.

.   Сєркова Л.Е. Основні принципи створення автоматизованої інформаційної системи управління вищим навчальним закладом // Тези доповіді на ХІІІ наук. сесії наук. товариства ім. Т. Шевченка. - Черкаси, 2002. С. 81-82.

.   Серкова Л.Э., Палагина Е.А. Применение принципа координации в многоуровневой системе управления ВУЗом // Тези доповіді на V міжнар. наук.-практ. конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2003. - С. 197-199.

.   Палагина Е.А., Серкова Л.Э. Использование CASE-технологий в управлении высшим учебным заведением // Тези доповіді на ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Динаміка наукових досліджень, 2003". - Дніпропетровськ, 2003. - С. 27-29.

.   Беспалько В.П. Персонифицированное образование // Педагогика. 1998. №2. Бобрышев Д.Н., Рексин В.Э. Управление конфигурацией технических систем. М., 1978.

.   Вишневский В.А. Об одном методе корректирующего множителя при решении нелинейных функциональных уравнений // Вопр. прикл.матем.и мех. Чебоксары, 1971. Вып. 1.

.   Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе информационных технологий и образовательного мониторинга // Школьн. Технолог. 1999. № 1.

.   Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рід.шк. 1998. № 12.

.   Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1998 р.

.   Галузинский Г. П., Гордієнко І. В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1998 р.

.   Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 1998 р.

.   Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2000 р.


 

Додатки

 

Додаток 1

 

Структура таблиці STUDY (інформація про пару)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
ID ключ integer   + 51
GROUPE_ID ключ групи integer   + 16
SUBJECT_ID ключ дисципліни integer   + 16
TEACHER_ID ключ викладача integer   + 136
CURYEAR теперішній рік integer   + 2013
SEMESTR семестр integer   + 5
TTIME пара integer   + 5
STYPE тип пари char 1 + л

 


 

Додаток 2

 

Ключі та зв’язки таблиці STUDY (інформація про пару)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
GROUPE_ID FK GROUPS 1:M
SUBJECT_ID FK SUBJECT M:1
TEACHER_ID FK TEACHER M:1

 


 

Додаток 3

 

Структура таблиці CARD (персональні дані студента)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE ключ integer   + 136
SURNAME прізвище varchar 32 + Петров
NAME ім’я varchar 32 + Петро
SECONDNAME по батькові varchar 32 + Петрович
SEX стать char 1 +

Ч

BLIDGET бюджет char 1 +

1

PHOTO фото blob    

 

IS_HOSTEL гуртожиток char 1  

1

HRROM кімната integer    

309

TESTS_BOOK_ID Номер залікової книжки varchar 8 +

08613295

 


 

Додаток 4

 

Ключі та зв’язки таблиці CARD (персональні дані студента)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
SURNAME AK    

 


 

Додаток 5

 

Структура таблиці STUDENTS (студенти)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
GROUPS ключ групи integer   + 26
CARD ключ даних студента integer   + 236

 


 

Додаток 6

 

Ключі та зв’язки таблиці STUDENTS (студенти)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
GROUPS FK GROUPS M:1
CARD FK CARD 1:1

 


 

Додаток 7

 

Структура таблиці GROUPS (групи)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE код integer   + 15
CURYEAR теперішній рік integer   + 2013
COURSE курс smallint   + 3
SPECIALITY ключ спеціальності integer   + 42
NUMBER номер групи smallint   + 302
NAME назва групи varchar 16 + 5ЕКм
F1PASS пароль varchar 6 + 26651
DATE_B дата заснування timestamp   + 2006
DATE_E дата кінця існування timestamp     12/12/2013

 


 

Додаток 8

 

Ключі та зв’язки таблиці GROUPS (групи)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
COURSE AK    
SPECIALITY FK SPECIALITY 1:M

 


 

Додаток 9

 

Структура таблиці ATTESTATIONS (атестація групи)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків

Обов’язкове поле

Приклад
1 2 3 4

5

6
CODE код integer  

+

562
ANO   smallint  

 

 
CURYAER теперішній рік integer  

 

 
GROUPS ключ група integer  

+

512
SUBJECT ключ дисципліна integer  

+

123
TEACHER ключ викладач integer   +

125

ADD_DATE дата виставлення атестації timestamp   +

12/12/2013

CHANGE_DATE дата зміни timestamp    

12/12/2013

             

 


 

Додаток 10

 

Ключі та зв’язки таблиці ATTESTATIONS (атестація групи)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
GROUPS FK GROUPS M:1
SUBJECT FK SUBJECT M:1
TEACHER FK TEACHER M:1

 


 

Додаток 11

 

Структура таблиці ATTESTATIONSITEMS (атестація студента)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
ID ключ integer   + 566
ATTESTATIONS ключ атестації групи integer   + 521
CARD ключ даних студента integer   + 215
MARK відмітка про виставлення char 1    
ADD_DATE дата виставлення атестації timestamp   + 12/12/2013
CHANGE_DATE дата зміни timestamp     12/12/2013

 


 

Додаток 12

 

Ключі та зв’язки таблиці ATTESTATIONSITEMS (атестація студента)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
ATTESTATIONS FK ATTESTATIONS M:1
CARD FK CARD M:1

 


 

Додаток 13

 

Структура таблиці EXAMS (іспити)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
ID ключ integer   + 656
SESSION ключ сесія integer   + 421
CARD ключ даних студента integer   + 156
MARK відмітка про виставлення char 1 +  
ADD_DATE дата виставлення іспита timestamp   + 12/12/2013
CHANGE_DATE дата зміни timestamp     12/12/2013
REM бали char 3 + 95

 


 

Додаток 14

 

Ключі та зв’язки таблиці EXAMS (іспити)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
SESSION FK SESSION M:1
CARD FK CARD M:1

 


 

Додаток 15

 

Структура таблиці TEACHER (викладач)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE код integer   + 421
CHAIR Ключ кафедри integer   + 545
SURNAME прізвище varchar 32 + Петрова
NAME ім’я varchar 32 + Анна
SECONDNAME по батькові varchar 32 + Петрівна
REM ступінь викладача varchar 10   доцент

 


 

Додаток 16

 

Ключі та зв’язки таблиці TEACHER (викладач)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
CHAIR FK CHAIR M:1

 


 

Додаток 17

 

Структура таблиці SUBJECT (дисципліна)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE ключ integer   + 455
CHAIR ключ кафедри integer   + 122
NAME назва varchar 128 + Економіко-математичне моделювання
ABBR абревіатура varchar 8 + ЕММ

 


 

Додаток 18

 

Ключі та зв’язки таблиці SUBJECT (дисципліна)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
CODE PK    
CHAIR FK CHAIR M:1
ABBR AK    

 


 

Додаток 19

 

Структура таблиці CHAIR (кафедра)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE ключ integer   + 154
FACULTY ключ факультету integer   + 122
ABBR абревіатура varchar 8 + ЕК
NAME назва varchar 128 + Економічної кібернетики
PASS пароль varchar 4 + 5126
MD5_PASSWORD кеш пароля char 32 + 1afa148eb41f2e710 3f21410bf48346c

 


 

Додаток 20

 

Ключі та зв’язки таблиці CHAIR (кафедра)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
FACULTY FK FACULTYS_TBL M:1
ABBR AK    
NAME AK    

 


 

Додаток 21

 

Структура таблиці FACULTYS_TBL (факультети)

Назва поля Назва сутності

Тип

Кількість знаків Обов’язкове поле

Приклад

1 2

3

4 5

6

ID ключ

integer

  +

555

NAME назва

varchar

128 +

Менеджменту та бізнесу

ABBREVIATION

абревіатура

varchar 3

+

ФМтБ
VISIBLE

 

char 1

 

 
SHORT_PASSWORD

пароль

varchar 4

 

 
LONG_PASSWORD

пароль

varchar 8

 

 
DATE_BEGIN

дата заснування

timestamp  

+

2006
DATE_END

дата кінця існування

timestamp  

 

 
MD5_PASSWORD

кеш пароля

char 32

 

 
               

 


 

Додаток 22

 

Ключі та зв’язки таблиці FACULTYS_TBL (факультети)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
NAME AK    
ABBREVIATION AK    

 


 

Додаток 23

 

Структура таблиці SESSION (сесія)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
ID ключ integer   + 455
EDDATE   timestamp      
SUBJECT ключ дисципліни integer   + 459
TESTTYPE   char 1    
TEACHER ключ викладач integer   + 122
GROUPS ключ групи integer   + 1556
EDYEAR теперішній рік integer     2013
ADD_DATE дата сесії timestamp   + 12/12/2013
CHANGE_DATE змінена дата timestamp     12/12/2013

 


 

Додаток 24

 

Ключі та зв’язки таблиці SESSION (сесія)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
SUBJECT FK SUBJECT  
TEACHER FK TEACHER  
GROUPS FK GROUPS  

 


 

Додаток 25

 

Структура таблиці SPECIALITY (спеціальність)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
CODE код integer   + 455
FACULTY код факультету integer   + 414
ABBR абревіатура varchar 4 + ЕК
NAME назва varchar 250 + Економічна кібернетика
COURSECOUNT курс smalllist   + 2
CHAIR ключ кафедри integer   + 44
DATE_B дата заснування timestamp   + 12/12/2010
DATE_E дата кінця існування timestamp     12/12/2013

 


 

Додаток 26

 

Ключі та зв’язки таблиці SPECIALITY (спеціальність)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
CODE PK    
FACULTY FK FACULTYS_TBL M:1
ABBR AK    
NAME AK    
CHAIR FK CHAIR M:1
COURSECOUNT AK    

 


 

Додаток 27

 

Структура таблиці ASSENCE (пропуски)

Назва поля Назва сутності Тип Кількість знаків Обов’язкове поле Приклад
1 2 3 4 5 6
ID ключ integer   + 455
STUDY_ID ключ студента integer   + 455
CARD_ID ключ даних студента integer   + 154
GROUP_ID ключ групи integer   + 4556
EDDATE дата пропуску timestamp     14/11/2013
MARK статус пропуску char 1   п
ADD_DATE дата добавлення timestamp     12/12/2013
CHANGE_DATE дата зміни пропуску timestamp     12/12/2013

 


 

Додаток 28

 

Ключі та зв’язки таблиці ASSENCE (пропуски)

Назва поля Ключ Зв’язок з таблицею Кардинальність
1 2 3 4
ID PK    
STUDY_ID FK STUDY M:1
CARD_ID FK CARD M:1
GROUP_ID FK GROUP M:1

 Сейчас читают про: